En ny regionnätsledning mellan Hoting och Dorotea, samt en nybyggd fördelningsstation i centrala Dorotea, ska förbättra elleveranserna i kommunen. Investeringarna motsvarar 66,5 miljoner kronor.

Idag har de sista linorna dragits på den drygt två och en halv mil långa 40-kV-ledningen mellan Hoting och Dorotea. Ledningen har byggts i en befintlig ledningsgata och består av 24 kilometer luftledning samt ca 2,3 kilometer kabel som förlagts vid korsningar med större vägar och med järnvägen.

–Den nya ledningen ökar leveranstryggheten till våra elnätskunder i både Hoting i Strömsunds kommun och i Dorotea kommun genom att vi nu får två matningar. Skulle något hända på en ledning så kan den andra kopplas in, säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.

Parallellt med den nya regionledningen byggs en ny fördelningsstation i centrala Dorotea, parallellt med den existerande. Den nya stationen och kontrollbyggnaden beräknas stå klara i oktober i år.

– Den nya stationen får en mycket säker arbetsmiljö, vilket tillåter ett ökat uttag i stationen, säger Lena Berglund.

E.ON gör stora investeringar i mellersta Norrland för säkrare elleveranser och för att möjliggöra den gröna industriomställningen. Den nya regionledningen har kostat 31 miljoner kronor och stationen 35,5 miljoner kronor.

De senaste 10 åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den innevarande reglerperioden, 2020 till 2023, investerar E.ON 16 miljarder kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dags dato.

–Vår nuvarande investeringstakt är på 4 till 5 miljarder kronor årligen. De historiskt höga nivåerna krävs då omställningen sker samtidigt som vi behöver upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning, vilket ställer stora krav på elnätet och hela energisystemet, säger Lena Berglund.