Eftersom fjärrvärme både är energieffektiv och till störst del produceras av förnybar och återvunnen energi, spelar den en central roll i ett hållbart samhälle. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärme, men också fjärrkyla, på olika håll i Sverige.

Om inte fjärrvärme eller fjärrkyla är rätt lösning erbjuder vi alternativa lösningar såsom till exempel geolösning, kylamaskiner och/eller E.ON ectogrid™.

Vi satsar stort på innovativa energilösningar som bidrar till att driva samhället framåt och skapa en mer hållbar värld. I samarbete med kunder, kommuner och andra aktörer tar vi fram lösningar för den hållbara staden.

Här bygger vi tillsammans med våra kunder för en tryggare och hållbar energiförsörjning

Malmö

Hållbart boende för alla

På Östra Farmvägen 19 i Malmö har E.ON tillsammans med City Entreprenad AB och Bosam skapat ett modernt boende med en unik energilösning baserad på fjärrvärme, solceller, laddstolpar, IMD, batterier och visualisering.

Hyllie Terrass – klimatneutrala kontor

I Hyllie, Malmös mest hållbara stadsdel, har vi och Skanska tillsammans antagit utmaningen med att bygga den första klimatneutrala kontorsfastigheten med NollCO2-certifiering. Se hur E.ON Next hjälper oss nå dit.

Bilden – klimat­verifierade kontors­byggnader

En gammal trikåfabrik i Malmö ska bli Sveriges första klimat­verifierade ombyggnadsprojekt. E.ON och Stena samarbetar i en cirkulär rivnings- och byggprocess med en energilösning som ska återbetala klimatskulden från ombyggnationen.

Bellevuegården – lokalt energisystem

Stena Fastigheter satsar på ett eget lokalt energisystem för Bellevuegården i Malmö. Se hur Stena och E.ON samarbetar i en omfattande energilösning som möjliggör för miljonprogramsområden att vara med energiomställningen.

Stockholm

Blåa linjen blir längre och värms med fjärrvärme

För första gången i E.ON Sveriges historia kommer fjärrvärme att anslutas till tunnelbanan i Stockholm. De fyra nya t-baneupp­gångarna kommer använda fjärrvärme som energilösning för både upp­värmning och för tapp­varmvatten.

Närvärmeanläggning i Sigtuna stadsängar

I Sigtuna stadsängar norr om Stockholm har vi byggt en närvärmeanläggning som förenar nytänkande med modern teknik och energieffektivitet. Den nya stadsdelen har som målsättning att bli Sveriges mest hållbara stadsdel.

E.ON värmer Stockholms största stadsomvandling­sprojekt

E.ON ska leverera fjärrvärme till de första kvarteren i Veddestaden i Järfälla, Stockholmsregionens just nu största stadsomvandlings­projekt.

Norrköping och Söderköping

Nu bygger vi Inre hamnen

Vi är med och ansluter den nya del av innerstaden som växer fram i Norrköping. Området är genomsyrat av höga hållbarhetsmål där fjärrvärmen är den del av lösningen. 

Ny produktion för hundra procent återvunnen eller förnybar energi 

E.ON bygger en ny spets- och reservproduktionsanläggning för fjärrvärme på Ingelsta industriområde i Norrköping.

Örebro, Kumla och Hallsberg

Tamarinden – energismart stadsdel

Genom innovativa energilösningar är vi med och driver utvecklingen när Örebros nya hållbara stadsdel växer fram. Här byggs ett lågtempererat fjärrvärmenät. 

Övriga Sverige

E.ON ectogrid™ utvecklar Medicon Village

Vi kopplar samman fastigheter med olika uppvärmnings- och kylabehov, och har kraftigt minskat mängden tillförd energi. E.ON ectogrid™ passar väl ihop med visionen om – en hållbar och nytänkande forskningspark för vetenskap och innovation.

Pågående arbeten

Ibland behöver vi förstärka eller förnya vårt fjärrvärmenät. Lokalt kan det då bli lite stökigt ett tag, men när arbetet är klart får du en trygg och stabil värme i ditt område.