Elnätsavgift | Vad betalar du för? - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Elnätsavgiften

Se vad du betalar för och hur vi framtidssäkrar elnätet

Nu höjs din elnätsavgift

För oss finns inget viktigare än att du som kund, oavsett om du bor i stad eller på landsbygd, ska kunna göra så självklara saker som att ladda din elbil, åka tåg och kanske producera din egen solenergi. Vi vill att du ska kunna leva ett modernt hållbart liv med möjlighet att få el från förnybara källor. Men det kräver en stor omställning av elnätet och därför behöver vi höja elnätsavgiften.

Se hur höjningen påverkar dig

Här kan du räkna ut din nya beräknade årskostnad och jämföra med den gamla.

Därför måste vi höja elnätsavgiften nu

Vi har redan börjat framtidssäkra elnätet så att det ska klara alla nya energibehov. Men vi behöver göra ännu mer. Det är vårt ansvar att driva energiomställningen, men det kommer att kosta. Alla som använder elnätet är med och betalar genom elnätsavgiften, vilken styrs av ett statligt regelverk. Reglerna gäller i fyraårsperioder, medan vi planerar betydligt mer långsiktigt än så. Vi skulle vilja fördela avgiften mer jämnt över flera år – det vore bättre för dig som kund. Tyvärr kan vi inte styra det. Vårt fokus är ett elnät som fungerar för framtiden och därför höjer vi avgiften nu.

Den nya elnätsavgiften gäller från 1 juli 2018.

Vad innebär det för dig med lägre förbrukning?

För ett hushåll med en huvudsäkring på 16 A och en elförbrukning på 5 000 kWh per år, med en totalkostnad* för el på 9 500 kronor per år, innebär det en ökning av den totala elkostnaden med 500 kronor per år eller 5 procent.

Vad innebär det för dig med högre förbrukning?

För ett hushåll med en huvudsäkring 20 A och en elförbrukning på 20 000 kWh per år, med en totalkostnad* för el på 29 000 kronor per år, innebär det en ökning av den totala elkostnaden med 1 100 kronor per år eller 4 procent.

Räkna ut hur höjningen påverkar din elnätskostnad

*Totalkostnad = elhandelskostnader + elnätsavgifter + energiskatt + moms. Baserat på ett elhandelspris på 40 öre per kWh.

Elnätet behöver moderniseras

Elnätet är en förutsättning för att genomföra klimatomställningen. Vårt nuvarande elnät är uppbyggt för att koppla ihop ett fåtal stora kraftverk med städer och fabriker. Omställningen till förnybar energi från sol- och vindkraft gör att elnätet måste anpassas till att istället kunna ta emot el från många mindre producenter. Dessutom växer våra stora städer kraftigt och behovet av el är redan större än vad dagens elnät klarar av. Just nu gör vi vår största satsning någonsin och ställer om helt till förnybar energi. En omställning som inte bara är bra för klimatet, utan också helt nödvändig för vårt samhälle. Se hur vi framtidssäkrar elnätet.

Så framtidssäkrar vi elnätet

Det kanske inte märks. Men bakom kulisserna, medan samhället fortsätter fungera, framtidssäkrar vi elnätet så att det ska klara alla nya energibehov. Allt för att vara med och skapa ett land som kan fortsätter förnyas. Se hur vi satsar för att framtidssäkra elnätet.  

Vad är elnätsavgiften?

Elnätsavgift, elnätstariff eller elnätskostnad är samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Elnätsavgiften består av två delar: en fast abonnemangsavgift och en rörlig elöverföringsavgift.

Graf

En fast abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är fast och sprids över ett kalenderår. Den bestäms av storleken på din huvudsäkring, det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt, samt var i landet du bor.

Graf

En rörlig elöverföringsavgift
För överföringen av el från kraftkällan hem till dig tar vi som nätägare ut en avgift. Överföringskostnaden är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

Termometer

Du kan påverka din elnätsavgift
Du kan påverka din elnätsavgift genom att välja rätt elnätsabonnemang och sänka din elförbrukning.

Vad får du för pengarna? 

Vanliga frågor och svar om elnätsavgiften

Frågetecken

Vad får jag som kund ut av prishöjningen?

Du får ett elnät som klarar den omställning till förnybar energi som krävs för att nå målet om övergången till fossilfri och förnybar energi som beslutats av riksdagen. Det innebär bland annat att vi kan skapa förutsättningar för att bygga fler laddstolpar, så att fler kan välja att köra på el istället för bensin eller diesel. Och dessutom kan vi bygga ett elnät som kan ta hand om framtidens småskaliga förnybara energiproduktion från sol och vind.

Frågetecken

Varför höjs avgifterna så mycket i år?

E.ON driver energiomställningen som det finns bred politisk enighet bakom. Eldistributionen är en allt viktigare samhällsfunktion, och Sveriges elnät behöver moderniseras. Därför fortsätter vi vår satsning att optimera för mer småskalig elproduktion samt ställa om till 100 % förnybar energi. Samtidigt arbetar vi för att motverka det växande problemet med ett för klent elnät in till många av våra snabbt växande städer och möjliggöra för det snabbt ökande antalet laddbara fordon och eldriven kollektivtrafik. Dessa förbättringar har tyvärr en prislapp, därav höjningen. Hur mycket vi får ta betalt av våra kunder regleras av Energimarknadsinspektionen.

Frågetecken

Förändras E.ONs elnätavgifter överallt?

Ja, priserna höjs i alla fyra elnätsområden. Anledningen till detta är att vi fortsätter modernisera elnätet för att klara omställningen till ett förnybart energisystem. Vi anpassar också elnätet för våra ständigt växande städer, möjliggöra för tillväxt och effektivisera det för dem som producerar egen el, och självklart, även vädersäkra för landsbygden.

Fler frågor och svar 

Se fler vanliga frågor och svar om elnätsavgiften.

Den här sidan uppdaterades 4 september 2018
av E.ON Energidistribution