Elnätsavgift | Vad betalar du för? - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Man röjer

Elnätsavgiften

Vad är elnätsavgiften?

För att du ska ha el varje dag, dygnet runt, tar vi hand om 135 000 kilometer ledningar. Vi röjer träd och vegetation som kan orsaka avbrott vid oväder. Vi gräver ner ledningar, renoverar kablar och gör andra investeringar i infrastrukturen. Det kostar ungefär 2 miljarder kronor årligen. Och är rätt häftigt. Om vi får säga det själva.

Din kostnad för att använda elnätet

Elnätsavgift, elnätstariff eller elnätskostnad är samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Den består av en abonnemangsavgift och en elöverföringsavgift.

Abonnemangsavgift

För att kunna använda el hemma behöver du ett elnätsabonnemang. Abonnemangsavgiften är fast och sprids över ett kalenderår. Alla kunder betalar inte samma avgift, den bestäms av:

  • hur mycket el du vill kunna använda samtidigt (styr storleken på din huvudsäkring)
  • var i landet du bor

Elöverföringsavgift

För överföringen av el från kraftkällan hem till dig, tar vi som nätägare ut en avgift. Överföringskostnaden är rörlig, du betalar alltså per använd kilowattimme.

Du kan påverka din elnätsavgift

Du kan påverka din elnätsavgift genom att välja rätt elnätsabonnemang och sänka din elförbrukning.

Avtalsvillkor för elnätet

Här hittar du alla våra avtalsvillkor.

Vi jämnar ut elnätsavgifterna

Energimarknadsinspektionen har beslutat att våra avgifter för elnäten ska vara samma i hela vårt prisområde Nord. Det betyder att vi höjde priserna för elnäten i Kramfors och sänkte dem något i resten av prisområdet den 1 januari 2018. Prislistorna finns under rubriken "Elnätsavgifter from 1/1 2018".

Just nu gör vi stora investeringar i Kramfors. Bland annat bygger vi en ny station i Ödsgård och säkrar stora delar av elnätet i kommunen mot väder och vind.

Elnätsavgift gällande Kramfors

För anläggningar som tidigare hört till AB Kramfors Energiverk gäller Kramfors prislista.

Vad får jag för pengarna?

El när du behöver den

En knapptryckning och den är där. Elen som värmer din mat, laddar mobilen och startar favoritserien på Netflix. Precis som det ska vara. Men liksom vägar, vattenledningar och järnvägsspår underhålls, måste också 135 000 kilometer elnät skötas om. Med hjälp av din elnätsavgift ser vi till att lösa allt det där. Så att du har el när du behöver den. Med en enkel knapptryckning.

Ökad leveranssäkerhet

De senaste åren har vi investerar omkring 15 000 kronor per kund för att förstärka elnätet. Så att du och en miljon andra människor kan få el med 99 % leveranssäkerhet.

Snabbare avbrottshantering

Om du får strömavbrott löser vi det oftast inom fem minuter. Och när ledningar behöver repareras är vi i de flesta fall på plats inom en timme. Oavsett tid på dygnet.

Smarta elnät för ett hållbart samhälle

Elnätet genomgår en positiv omställning för att hantera ökad produktion av el från förnybar vind-, vatten- och solkraft. Vi investerar även i smarta nät så att du kan producera och sälja din egen el. Om du vill.

Den här sidan uppdaterades i dag 10:35
av E.ON Energidistribution