Ny elanslutning | Koppla in ditt hus till elnätet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Familj i kök

Ny elanslutning

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny elanslutning. Här kan du läsa om vad du behöver göra då, steg för steg.

1. Hitta en behörig elektriker

Börja med att kontakta en behörig elektriker och diskutera förutsättningarna för ditt ärende. Om det behöver dras fram ström under tiden huset byggs så behöver din elektriker göra en anmälan både för en tillfällig anslutning och en permanent anslutning. Om du funderar på att installera solceller kan din elektriker anmäla även det samtidigt.

Ibland behöver vi bygga ut och förstärka elnätet och då tar ärendet normalt tre till sex månader, därför är det en god idé att ta kontakt med en elektriker så snart du bestämt dig.

Kolla din elektrikers behörighet

2. Vi får in en föranmälan från din elektriker

När din elektriker har anmält till oss att du vill ansluta huset till elnätet får du en bekräftelse på att vi fått in ditt ärende samt besked om hur du kan följa ditt ärende med ditt ärendenummer. Om det behövs ström under byggtiden kommer du att få bekräftelse på två ärenden: en för den permanenta anslutningen och en för byggströmmen.

3. Du får en offert från oss för godkännande

Utifrån den information vi får i föranmälan sammanställer vi en offert till dig där du kan se vad anslutningen kostar, hur lång tid vi beräknar att det ska ta och vilka övriga villkor som gäller. Om vi fått en anmälan om byggström får du en offert på den också.

Offerten är giltig i tre månader och den beräknade tiden för ärendet i offerten gäller från det vi fått en signerad beställning från dig. Ju snabbare vi får den desto snabbare kan vi påbörja ditt ärende.

4. Din elektriker får våra villkor för sitt arbete

Ungefär samtidigt som du får offerten ger vi din elektriker tekniska villkor för anslutningen så hen ska kunna göra sin del av arbetet för inkopplingen. Bland annat informerar vi om hur röret för anslutningskabeln ska förläggas och vilken dimension det ska ha. Om du är osäker på vilka förutsättningar som gäller ska du i första hand prata med din elektriker.

5. Vi förbereder arbetet och väntar på nödvändiga tillstånd

När vi fått din beställning planerar vi ärendet. Ibland behöver vi gräva utanför tomten för att dra fram nya elkablar. Då krävs tillstånd från markägaren, till exempel kommunen, vägföreningar eller Trafikverket. När vi fått de tillstånd som behövs kan vi utföra arbetet.

6. Din elektriker meddelar att arbetet är slutfört

Innan vi kan ansluta ditt hus måste din elektriker intyga att anläggningen är klar för att kopplas in genom att skicka in färdiganmälan.

7. Vi skickar ut en arbetsorder för inkoppling till vår montör

När det förberedande arbetet är klart och vi fått färdiganmälan från din elektriker, skickar vi en arbetsorder till vår montör. Montören bokar då tid för inkoppling med din elektriker. Hur lång tid det tar innan inkoppling beror bland annat på vår beläggning och hur snabbt vi kan boka tid med din elektriker.

8. Välj ett bra elavtal

Du väljer själv vilken elhandelsleverantör du vill ha. Om du inte gör något val får du el från vår anvisade leverantör, E.ON Energilösningar, och ett så kallat anvisningsavtal. Det är alltid mer förmånligt att själv välja elavtal, så vi rekommenderar att du kontaktar en elhandelsleverantör så snart som möjligt.

Tänk på att du behöver ett elavtal även för byggströmmen. Om du haft byggström kommer det abonnemanget att avslutas när du får din nya elanslutning.

Priset för en ny elanslutning

Om du bor i ett tätbebyggt område och vill ha en ny elanslutning till ett hus med säkringsstorlek 16-25 A ligger anslutningsavgiften normalt på 35 250 kronor. Det är en engångskostnad för själva installationen.

Det här betalar du för

För att kunna ansluta ditt hus till elnätet krävs det anpassningar från högspänningsledningen till kabelskåpen i bostadsområdet. Det är stora investeringar som vi ofta gör flera år i förväg. Genom anslutningsavgiften fördelas en del av kostnaden mellan husägarna. Du betalar för tillgång till elnätet och för servisledningen, det vill säga ledningen som går från vårt kabelskåp fram till ditt mätarskåp.

Så här räknar vi

Avgiften för en ny elanslutning bestäms av vilken huvudsäkring du behöver samt hur stort avståndet, fågelvägen, är mellan ditt mätarskåp och anslutningspunkten i elnätet. Anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp, en elledningsstolpe eller en nätstation.

Anslutningsavgift och metertillägg för avstånd mellan mätarskåp och anslutningspunkt 16-25 A:

  • 0-200 meter: 35 250 kronor i anslutningsavgift
  • Över 200 meter: individuell beräkning

Avgifterna är inklusive moms.

Om du behöver en säkring på 16-25 A och avståndet mellan mätarskåp och anslutningspunkt i vårt elnät är större än 200 meter eller om säkringen är större än 35 A beräknas avgiften individuellt. E.ON följer Energimarknadsinspektionens modell för prissättning av nyanslutningar 16-25 A upp till 1 800 meter. Läs mer hos Energimarknadsinspektionen.

Vill du överklaga din anslutningsavgift?

Eftersom Sveriges elnätsbolag inte är konkurrensutsatta står våra avgifter och villkor under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Det är en oberoende myndighet som bevakar och godkänner priserna så att de är skäliga, kostnadsreflekterande och icke diskriminerande. Du har alltid möjlighet att begära prövning av din nyanslutningsavgift hos Energimarknadsinspektionen.

Gör en prisförfrågan

Om du vill ha en preliminär beräkning av anslutningsavgiften för ett hus med säkringsstorlek 16-25 A kan du skicka in en förfrågan i formuläret nedan. En offert får du först efter att din elektriker har anmält ditt ärende.

* = obligatoriskt fält

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Hur lång tid tar det att få en ny elanslutning?

Vissa ärenden kan vi lösa inom några veckor medan andra tar flera månader. Du får alltid en beräknad utförandetid i offerten. Ju tidigare vi får in din beställning och färdiganmälan från din elektriker desto större möjlighet har vi att ansluta ditt hus när du önskar det.

Om elnätet är utbyggt fram till din tomtgräns

Din elektriker får vanligtvis besked om villkoren för sitt arbete inom tre till sex veckor från det att vi får in föranmälan. Hen meddelar oss sedan när arbetet är utfört och huset är klart för inkoppling. Om vi fått in din beställning och din huvudsäkring inte överstiger 25 A kontaktar vår montör din elektriker för att boka en tid för inkoppling, vanligtvis bokas då en tid inom två veckor.

Om vi måste bygga ut elnätet

Om elnätet inte är framdraget till din tomtgräns måste vi bygga ut det för att kunna ansluta ditt hus. Det kan även behövas om det är en elanslutning som överstiger 25 A. Vid arbete utanför din tomtgräns behövs grävtillstånd från kommuner, vägföreningar och/eller Trafikverket. Hur lång tid det tar att få tillstånd varierar, bland annat från kommun till kommun, och kan ta upp till sex månader. När det förberedande arbetet är klart och vi fått in en färdiganmälan kontaktar vår montör din elektriker för att boka en tid för inkoppling, vanligtvis bokas då en tid inom två veckor.

Den här sidan uppdaterades 2 maj 2019
av E.ON Energidistribution (nät)