Så här funkar det att sälja solel

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av bolag, framför allt när det handlar om större volymer. Gör du inget aktivt val kommer det bolag du har elhandelsavtal med att ta emot din överskottsproduktion.

Elen som du inte själv förbrukar säljs direkt när den produceras och går tyvärr inte att spara tills när du behöver den bättre. Har du samma leverantör för både konsumtion och produktion kvittas beloppen på nästkommande faktura. 

Ersättning för dig som köper en solcellsanläggning från oss och är elhandelskund hos E.ON

Under det första året köper vi din överskottsproduktion för Nord Pools aktuella spotpris plus 20 öre per kWh.*

Ersättning för dig som inte köpt din solcellsanläggning från E.ON men är elhandelskund hos oss 

Kontakta oss så hjälper vi dig med ett bra avtal för din överskottsproduktion. Gör du inget aktivt val köper vi din överskottsproduktion för Nord Pools aktuella spotpris, minus ett avdrag om 4 öre per kWh.

Övriga ersättningar

Ersättning för nätnytta

Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför. Se ersättning och avgifter

Skattereduktion

Du kan få skattereduktion med 60 öre/kWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 kWh per år.

Ersättning för elcertifikat

Dessutom kan du få elcertifikat som kan säljas på elcertifikatmarknaden. Du ansöker om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten. De certifikat du får kan du sälja genom oss. Priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden.

Skatteregler för dig som är mikroproducent 

För dig som säljer överskott från dina solceller och är privatperson – så kallad mikroproducent  –  gäller särskilda regler för att du inte skall behöva betala energiskatt:

  • Du använder dina solceller huvudsakligen för eget bruk
  • Du förbrukar mer el än du producerar på ett kalenderår
  • Du har en anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kWp.
  • Du säljer överskott för max 30 000 kr per år 

Läs mer på skatteverkets hemsida

Testa hur mycket du kan spara

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor om att sälja solel.

Räkna

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Prata

Vill du prata solceller? Klicka på knappen, fyll i formuläret och låt oss ringa upp dig.
 

Prenumerera på nyhetsbrev ikon

Prenumerera

Få senaste nytt inom solceller.

* Vi köper överskottsproduktionen från din solcellsanläggning, för spotpris + 20 öre per kWh, under maximalt ett års tid, förutsatt att du har köpt solcellsanläggningen genom oss, använder den huvudsakligen för eget bruk, gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår, har anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kWp samt har ett pågående elhandelsavtal med oss.