Köp solceller av oss och lägg till paketet Solklart

När du köper solceller av oss så erbjuder vi ett smidigt paket där du får allt samlat. Med vårt paket Solklart hjälper vi dig att sälja din producerande el som du inte använder till ett förmånligt pris. Resterande el levererar vi till dig. Du får allt samlat på en faktura och i en app. Detta erbjuds dig som är eller blir elhandelskund hos oss.

  • Sälj din el ut på elnätet till ett förmånligt pris Den el som du producerar men själv inte använder levereras ut på elnätet. Som ersättning får du marknadspris (spotpris) + 20 öre per kWh.*

  • Komplettera med el från förnybara källor Vi levererar den el som du själv inte kan producera från andra förnybara källor så som sol, vind och vatten.

  • Allt samlat på ett ställe Vi samlar all såld och köpt el på en faktura och i en app så att du får en enkelt överblick av ditt egna elbolag.

Testa hur mycket du kan spara

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor om att sälja solel.

Så här funkar det att sälja solel

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av bolag, framför allt när det handlar om större volymer. Gör du inget aktivt val kommer det bolag du har elhandelsavtal med att ta emot din överskottsproduktion.

Elen som du inte själv förbrukar säljs direkt när den produceras och går tyvärr inte att spara tills när du behöver den bättre. Har du samma leverantör för både konsumtion och produktion kvittas beloppen på nästkommande faktura.

Ersättning för dig som inte köpt din solcellsanläggning från E.ON men är elhandelskund hos oss 

Kontakta oss så hjälper vi dig med ett bra avtal för din överskottsproduktion. Gör du inget aktivt val köper vi din överskottsproduktion för Nord Pools aktuella spotpris, minus ett avdrag om 4 öre per kWh.

Övriga ersättningar

Ersättning för nätnytta

Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför. Se ersättning och avgifter

Skattereduktion

Du kan få skattereduktion med 60 öre/kWh för den överskottsenergi du matar ut i nätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 kWh per år.

Ersättning för elcertifikat

Dessutom kan du få elcertifikat som kan säljas på elcertifikatmarknaden. Du ansöker om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten.

Skatteregler för dig som är mikroproducent 

För dig som säljer överskott från dina solceller och är privatperson – så kallad mikroproducent  –  gäller särskilda regler för att du inte skall behöva betala energiskatt:

  • Du använder dina solceller huvudsakligen för eget bruk
  • Du förbrukar mer el än du producerar på ett kalenderår
  • Du har en anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kWp.
  • Du säljer överskott för max 30 000 kr per år 

Läs mer på skatteverkets hemsida

Räkna

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Prata

Vill du prata solceller? Klicka på knappen, fyll i formuläret och låt oss ringa upp dig.
 

Prenumerera på nyhetsbrev ikon

Prenumerera

Få senaste nytt inom solceller.

* Vi köper överskottsproduktionen från din solcellsanläggning, för spotpris + 20 öre per kWh, under maximalt ett års tid, förutsatt att du har köpt solcellsanläggningen genom oss, använder den huvudsakligen för eget bruk, gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår, har anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kWp samt har ett pågående elhandelsavtal med oss.