Tillhör du vårt elnät och vill koppla på din solcellsanläggning finns det en del saker att tänka på. Här får du reda på hur anslutningen till elnätet går till, hur lång tid det tar och vad det kostar – och goda råd på vägen till att producera egen solenergi. 

Har du redan påbörjat en anslutning och vill veta hur det går?

Många anslutningsärenden – kontakta installatör i god tid

Just nu är det många som vill ansluta sina solceller till elnätet. Det är vi glada för, men det ta tid för oss att bearbeta våra ärende och göra de beräkningar som behövs. Oftast kan vi göra beräkningarna på ett par timmar efter att du signerat frekvenssvarsblanketten men du kan behöva vänta i två veckor på besked. Ibland behövs det ytterligare beräkningar för att kontrollera elnätets kvalitet. Det kan i så fall innebära cirka tolv veckors väntetid till. Det kan även behövas göra förstärkningar i elnätet för att din anläggning ska kunna anslutas. Vi gör vårt yttersta för att påskynda hanteringen och för att hjälpa oss får du gärna kontakta en installatör i god tid. 

montör sätter solceller på ett tak

Så lång tid tar det att ansluta solceller

Inför all anslutning av solcellsanläggningar till det lokala elnätet krävs en föranmälan. Den ska lämnas in till oss av en auktoriserad installatör och innebär att vi som nätägare säkerställer att det finns kapacitet i elnätet att hantera din anläggnings energiproduktion. I cirka fem procent av fallen betyder det att förbättringsarbeten eller förstärkningar i elnäten måste göras innan en anslutning är möjlig.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Anslut dina solceller

 • Anlita en elektriker som kan solceller

  Välj alltid en auktoriserad elektriker som är specialiserad på att installera solceller. För att starta processen skickar elektrikern en föranmälan till oss. Efter det kontrollerar vi att det går att ansluta anläggningen till elnätet. Ibland behöver nätet anpassas för detta, ibland finns det önskemål från dig som innebär förstärkningar av elnätet. Oavsett så får du information i varje steg. Hitta en auktoriserad elektriker.

 • Du får ett avtal

  Oftast innebär anslutningen av solcellsanläggningen varken kostnader eller krav på åtgärder i elnätet. Då får du automatiskt ett tilläggsavtal med uppgifter om din produktionsanläggning. Ungefär samtidigt som du får ditt avtal, får elektrikern specifikationer och villkor av oss för att kunna göra sin del av arbetet med att koppla in anläggningen i elnätet. Vill du dock flytta mätarskåp eller utöka din anslutning kan kostnader tillkomma. Då få du ett nytt anslutningsavtal att ta ställning till.

 • Vi söker tillstånd och elektrikern förbereder installation

  Om ändringar eller förstärkningar i elnätet behövs, så görs de i detta steg. Nu söker vi också eventuella tillstånd som behövs och elektrikern förbereder anläggningen för anslutning. När det är klart skickar elektrikern en färdiganmälan till oss. Då intygar elektrikern att din anläggning är redo och följer våra villkor. 

 • Du kan börja använda dina solceller, men välj rätt elavtal för överskottsel

  När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med elektrikern om en tid för mätarbyte. Även om du har en mätare som kan läsa av din elproduktion redan, behöver du invänta vårt klartecken för att driftsätta din solcellsanläggning. Det får du via mejl eller sms. Sedan kan du starta din solenergiproduktion. Den el du själv inte använder kan du sälja till ett elbolag. Ett gott råd är att själv välja uppköpare, det lönar sig oftast. 

Så mycket kostar det att ansluta solceller till elnätet

Med en mätarsäkring på 16-63 ampere kostar det oftast inget att koppla din solcellsanläggning till elnätet. Behöver mätarsäkringen ändras, mätarskåpet flyttas eller bytas kan det tillkomma kostnader. Själva bytet av elmätaren är alltid gratis.

Vanliga frågor och svar om anslutning

 • Kan jag sälja min överskottsel?

  Absolut! Om du köper el från E.ON blir vi automatiskt din anvisade köpare. Men du är självklart fri att aktivt välja att sälja din el till det energibolag du vill.

 • När kan jag börja använda mina solceller?

  Om vi inte behöver göra förstärkningar i elnätet för att ansluta din anläggning kan du börja producera el när vi meddelat att allt är klart för att driftsätta anläggningen. Detta förutsätter förstås att din solcellsleverantör är färdig med installationen.

 • Det behöver göras förstärkningsarbete innan min anläggning kan kopplas in. Vad händer då?
man med headset arbetar på E.ONs kundservice

Behöver du hjälp?

Våra anslutningsexperter svarar på frågor om anslutning till elnätet. Du når dem på 010-228 30 29. Våra öppettider är vardagar 8-16. Har du andra frågor kring solceller eller energi är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Få ersättning för din solel

Du kan sälja överskottet av din solenergi till oss, men vi ersätter dig också för den nytta din elproduktion skapar i elnätet. Se hur stor ersättningen kan bli.