Med solceller sänker du dina elkostnader samtidigt som du gör en insats för klimatet. När du ska koppla dina solceller till elnätet finns det en del saker att tänka på. Här får du reda på hur det går till, hur lång tid det tar och vad det kostar. 

Har du redan påbörjat en anslutning och vill veta hur det går?  

 • Många anslutningsärenden – kontakta installatör i god tid

  Just nu är det många som vill ansluta sina solceller till elnätet och i dagsläget uppskattar vi att det tar 9-10 veckor för oss på E.ON att börja göra våra inledande beräkningar och kontroller. Vi gör vårt yttersta för att påskynda hanteringen och är tacksamma om du som kund kontaktar en installatör i god tid.

Så lång tid tar det att ansluta solceller

När elektrikern skickat in föranmälan tar det oftast två till tre månader, men det kan ibland ta längre tid, att ansluta solcellsanläggningen till elnätet. Din elektriker behöver även skicka in färdiganmälan innan vi kan göra klart arbetet.

Väldigt sällan krävs det åtgärder i elnätet innan du kan ansluta din solcellsanläggning. Men om åtgärderna innebär arbeten utanför din tomt, behöver vi ibland söka tillstånd från kommunen eller annan markägare. När vi fått svar från dem kan vi börja arbeta. Då kan en ny eller ändrad elanslutning ta allt från tre månader till ett år, eller i sällsynta fall flera år. Även tid på året påverkar, då tjäle i marken kan fördröja arbetet under vintern.

Läs mer om solceller och förstärkningar av elnätet

montör sätter solceller på ett tak

Anslut solceller i åtta steg

Så här går det till när du kopplar solceller till elnätet. 

Anlita en elektriker som kan solceller

Det är viktigt att du väljer en auktoriserad elektriker. Vi rekommenderar att du väljer en som är specialiserad på att installera solceller. 

Vi kontrollerar förutsättningarna 

När vi fått föranmälan från din elektriker, kontrollerar vi att det går att ansluta solcellsanläggningen utan att göra åtgärder i elnätet. Om anslutningen kräver åtgärder eller om du vill göra förändringar på din elanläggning, tar vi det vidare för projektering och beräknar eventuella kostnader. 

Vi skickar ett avtal till dig

Oftast innebär anslutningen varken kostnader eller krav på åtgärder i elnätet. Då får du ett tilläggsavtal med uppgifter om din produktionsanläggning. Om det blir en kostnad får du en offert istället. Den behöver du signera och skicka tillbaka till oss, för att vi ska kunna gå vidare med arbetet.

Vi skickar våra villkor till elektrikern

Ungefär samtidigt som du får ditt avtal, får elektrikern våra villkor för att kunna göra sin del av arbetet med att koppla solceller. 

Vi gör ändringar och söker tillstånd

Om vi behöver göra ändringar eller förstärkningar i elnätet sätter vi igång med dem nu. Vi söker även eventuella tillstånd som behövs. Om du fått en offert från oss behöver den vara signerad för att vi ska kunna börja arbeta. Men eftersom åtgärder i elnätet är ovanligt, hoppar vi troligen över det här steget*.

Nollinmatning vid nätförstärkningar

Ibland behöver vi göra förstärkningar i elnätet innan du kan ansluta solcellerna. Men om du har möjlighet att begränsa inmatningen från anläggningen till nätet och endast producera el som täcker din egen förbrukning kan du påbörja din produktion tidigare.

Läs om vad nollinmatning innebär

Elektrikern förbereder anslutningen

När allt är förberett meddelar elektrikern oss genom att skicka en så kallad färdiganmälan. I den intygar elektrikern att arbetet är utfört enligt våra villkor. 

Du kan börja använda dina solceller

När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med elektrikern om en tid för mätarbyte. Sedan är det klart att driftsätta din solcellsanläggning. 

Välj elavtal för din överskottsel

Den el du själv inte använder kan du sälja till ett elbolag. Gör du inte ett aktivt val, blir ditt nuvarande elbolag anvisad uppköpare. Det lönar sig oftast att själv välja vem som ska köpa din el. 

Att tänka på vid koppling av solceller:

 • Kontrollera om du har bygglov
  Hör med din kommun vad som gäller kring bygglov, eftersom det varierar från kommun till kommun.
 • Kontrollera våra tekniska krav
  Se till så att din solcellsanläggning uppfyller våra tekniska krav.
 • Se till att elen i ditt hem är säker
  Du är ansvarig för att elen i ditt hem är säker. Hos Elsäkerhetsverket får du tips på vad du bör tänka på.

Så mycket kostar det att ansluta solceller

Med en mätarsäkring på 16-63 ampere kostar det oftast inget att koppla din solcellsanläggning till elnätet. Men om du samtidigt ändrar din mätarsäkring, flyttar eller byter ditt mätarskåp kan det tillkomma kostnader. Själva bytet av mätaren är alltid gratis.

man står framför hus med solceller

Så snabbt är du igång med dina solceller

Även om du har en mätare som kan läsa av din elproduktion redan, behöver du invänta vårt klartecken för att driftsätta din solcellsanläggning. 

När allt är klart från vår sida skickar vi ett mejl eller sms till det telefonnummer som din elektriker angett vid anmälan till oss. 

Hitta auktoriserad elektriker

Tänk på att du är skyldig att anlita en elektriker som är auktoriserad för det arbete som ska göras. Hos Elsäkerhetsverket kan du söka efter en auktoriserad elektriker i närheten.

Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

 • När kan jag börja använda mina solceller?

  Om vi inte behöver göra förstärkningar i elnätet för att ansluta din anläggning kan du börja producera el när vi meddelat att allt är klart för att driftsätta anläggningen. Detta förutsätter förstås att din solcellsleverantör är färdig med installationen.

 • Kan jag sälja min överskottsel?
  Absolut! Om du köper el från E.ON blir vi automatiskt din anvisade köpare. Men du är självklart fri att aktivt välja att sälja din el till det energibolag du vill.
 • Jag har fått besked om att åtgärder behövs innan min anläggning kan anslutas. Vad händer nu?

  Det finns en möjlighet att ändå börja producera el för egen förbrukning innan åtgärderna i elnätet är klara. Läs mer om vad som gäller vid så kallad nollinmatning.

man med headset arbetar på E.ONs kundservice

Behöver du hjälp?

Våra anslutningsexperter svarar på frågor om anslutning till elnätet. Du når dem på 010-228 30 29. Våra öppettider är vardagar 09.00-16.30.

För övriga frågor kontakta vår kundservice.

Få ersättning för din solel

Vi ersätter dig för den nytta din elproduktion skapar i elnätet. Den el du själv inte använder kan du också sälja till vilket elbolag du vill.