Med solceller sänker du dina elkostnader samtidigt som du gör en insats för klimatet. När du ska koppla dina solceller till elnätet finns det en del saker att tänka på. Här får du reda på hur det går till, hur lång tid det tar och vad det kostar. 

Har du redan påbörjat en anslutning och vill veta hur det går?  

 • Många anslutningsärenden – kontakta installatör i god tid

  Just nu är det många som vill ansluta sina solceller till elnätet och i dagsläget uppskattar vi att det tar 9-10 veckor för oss på E.ON att börja göra våra inledande beräkningar och kontroller. Vi gör vårt yttersta för att påskynda hanteringen och är tacksamma om du som kund kontaktar en installatör i god tid.

Så lång tid tar det att ansluta solceller

När elektrikern skickat in föranmälan tar det oftast två till tre månader att ansluta solcellsanläggningen till elnätet. Din elektriker behöver även skicka in färdiganmälan innan vi kan göra klart arbetet.

Väldigt sällan krävs det åtgärder i elnätet innan du kan ansluta din solcellsanläggning. Men om åtgärderna innebär arbeten utanför din tomt, behöver vi ibland söka tillstånd från kommunen eller annan markägare. När vi fått svar från dem kan vi börja arbeta. Då kan en ny eller ändrad elanslutning ta allt från tre månader till ett år, eller i sällsynta fall flera år. Även tid på året påverkar, då tjäle i marken kan fördröja arbetet under vintern.

Läs mer om solceller och förstärkningar av elnätet

montör sätter solceller på ett tak

Anslut solceller i åtta steg

Så här går det till när du kopplar solceller till elnätet. Steg två till fyra händer under samma period och tar två till tre veckor. 

Anlita en elektriker som kan solceller

Det är viktigt att du väljer en auktoriserad elektriker. Vi rekommenderar att du väljer en som är specialiserad på att installera solceller. 

Vi kontrollerar förutsättningarna 

När vi fått föranmälan från din elektriker, kontrollerar vi att det går att ansluta solcellsanläggningen utan att göra åtgärder i elnätet. Om anslutningen kräver åtgärder eller om du vill göra förändringar på din elanläggning, tar vi det vidare för projektering och beräknar eventuella kostnader. 

Vi skickar ett avtal till dig

Oftast innebär anslutningen varken kostnader eller krav på åtgärder i elnätet. Då får du ett tilläggsavtal med uppgifter om din produktionsanläggning. Om det blir en kostnad får du en offert istället. Den behöver du signera och skicka tillbaka till oss, för att vi ska kunna gå vidare med arbetet.

Vi skickar våra villkor till elektrikern

Ungefär samtidigt som du får ditt avtal, får elektrikern våra villkor för att kunna göra sin del av arbetet med att koppla solceller. 

Vi gör ändringar och söker tillstånd

Om vi behöver göra ändringar i elnätet sätter vi igång med dem nu. Vi söker även eventuella tillstånd som behövs. Om du fått en offert från oss, behöver den vara signerad för att vi ska kunna börja arbeta. Men eftersom åtgärder i elnätet är ovanligt, hoppar vi troligen över det här steget.

Elektrikern förbereder anslutningen

När allt är förberett meddelar elektrikern oss genom att skicka en så kallad färdiganmälan. I den intygar elektrikern att arbetet är utfört enligt våra villkor. 

Du kan börja använda dina solceller

När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med elektrikern om en tid för mätarbyte. Sedan är det klart att driftsätta din solcellsanläggning. 

Välj elavtal för din överskottsel

Den el du själv inte använder kan du sälja till ett elbolag. Gör du inte ett aktivt val, blir ditt nuvarande elbolag anvisad uppköpare. Det lönar sig oftast att själv välja vem som ska köpa din el. 

Att tänka på vid koppling av solceller:

 • Kontrollera om du har bygglov
  Hör med din kommun vad som gäller kring bygglov, eftersom det varierar från kommun till kommun.
 • Kontrollera våra tekniska krav
  Se till så att din solcellsanläggning uppfyller våra tekniska krav.
 • Se till att elen i ditt hem är säker
  Du är ansvarig för att elen i ditt hem är säker. Hos Elsäkerhetsverket får du tips på vad du bör tänka på.

Så mycket kostar det att ansluta solceller

Med en mätarsäkring på 16-63 ampere kostar det oftast inget att koppla din solcellsanläggning till elnätet. Men om du samtidigt ändrar din mätarsäkring, flyttar eller byter ditt mätarskåp kan det tillkomma kostnader. Själva bytet av mätaren är alltid gratis.

man står framför hus med solceller

Så snabbt är du igång med dina solceller

Även om du har en mätare som kan läsa av din elproduktion redan, behöver du invänta vårt klartecken för att driftsätta din solcellsanläggning. 

När allt är klart från vår sida skickar vi ett mejl eller sms till det telefonnummer som din elektriker angett vid anmälan till oss. 

Hitta auktoriserad elektriker

Tänk på att du är skyldig att anlita en elektriker som är auktoriserad för det arbete som ska göras. Hos Elsäkerhetsverket kan du söka efter en auktoriserad elektriker i närheten.

Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

 • Hur lång tid tar det att ansluta solceller?
  Eftersom många vill ansluta solceller just nu, har vi längre handläggningstider än vanligt. Därför kan det ta upp till tre veckor innan vi tittar på ditt ärende. När elektrikern skickat in föranmälan tar det oftast två till tre månader att koppla solcellsanläggningen till elnätet. Din elektriker behöver även skicka in färdiganmälan innan vi kan göra klart arbetet. Väldigt sällan kräver anslutningen åtgärder i elnätet. Men om åtgärderna innebär arbeten utanför din tomt, behöver vi ibland söka tillstånd från kommunen eller annan markägare. Då kan anslutningen ta allt från tre månader till ett år. I sällsynta fall flera år.
 • När kan jag börja använda mina solceller?
  Direkt när mätarbytet är gjort, som görs av nätbolaget efter att installationen är klar, kan du börja producera din egen el.
 • Kan jag sälja min överskottsel?
  Absolut! Om du köper el från E.ON blir vi automatiskt din anvisade köpare. Men du är självklart fri att aktivt välja att sälja din el till det energibolag du vill.

Behöver du hjälp?

Vår kundservice svarar gärna på dina frågor och funderingar om att koppla solceller till elnätet.

Få ersättning för din solel

Vi ersätter dig för den nytta din elproduktion skapar i elnätet. Den el du själv inte använder kan du också sälja till vilket elbolag du vill.