I vissa fall upptäcker vi att vi behöver göra förstärkningar i elnätet innan du kan ansluta solcellerna, för att säkerställa att elkvaliteten i ditt närområde inte påverkas. Det innebär att det tar längre tid innan din solcellsanläggning kan anslutas till elnätet.

Anslutning till elnätet kan ta längre tid

Om du får besked om att vi behöver göra åtgärder i elnätet innan du kan ansluta din anläggning påbörjar vi detta så snart vi kan. Normalt tar åtgärder mellan 6 och 12 månader att utföra, men beroende på lokala förutsättningar kan det ibland dröja ännu längre tid innan arbetet är färdigt.

Egenproduktion utan överskott

För att du ändå ska kunna börja producera el i din nya solcellsanläggning erbjuder vi möjligheten att producera el endast för egen förbrukning under den tid som förstärkningsarbetet pågår. Du kan då installera anläggningen utan att mata in överskottet på nätet.

Om du inte önskar eller kan utnyttja möjligheten till nollinmatning måste din solcellsanläggning vara avstängd tills dess att våra åtgärder i elnätet är klara och vi meddelat att du kan starta anläggningen.

Ytterligare utrustning kan behövas

Att begränsa inmatningen från anläggningen till elnätet till 0 kW kräver ytterligare utrustning hos dig som kund och det är inte alltid självklart att din solcellsleverantör erbjuder lösningen. 

För att nollinmatning ska kunna göras behöver solcellsanläggningen oftast kompletteras med en smart elmätare. Det är en mätare som mäter din totala konsumtion och produktion, samt kan kommunicera och styra anläggningen genom så kallad dynamisk effektreglering.

Så fungerar nollinmatning

Om du är intresserad av denna lösning behöver du kontakta din solcellsleverantör för att se om det är möjligt. Tänk också på att undersöka vilka eventuella andra kostnader som kan tillkomma, då det är du som kund som står för dem. Vi på E.ON Energidistribution ersätter inte dessa kostnader eller produktionsbortfall till följd av att elnätet behöver åtgärdas.

Ny separat föranmälan

Får du besked från din leverantör att du kan utnyttja möjligheten till produktion utan anslutning till elnätet krävs också en separat så kallad föranmälan från din elektriker, med begäran om nollinmatning på elnätet. Därefter görs eventuellt mätarbyte, innan anläggningen kan startas.

Läs gärna mer om riktlinjerna kring maximalt inmatad effekt på Svensk Solenergis hemsida.