Det har blivit både lättare och mer ekonomiskt att skaffa solceller. Men många funderar på om det lönar sig att skaffa solceller om man ska flytta från sitt hus inom de närmaste åren. Vi frågade Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling, om hur solceller påverkar försäljningspriset på hus.

Flera goda anledningar

Allt fler installerar solceller på sina tak. En viktig orsak är att en investering i solceller kan höja husets värde. Det är inte så konstigt med tanke på att de som är spekulanter på ens hus i framtiden kan få egenproducerad solel motsvarande anläggningens produktion, och dessutom en intäkt i den överskottsproduktion som anläggningen genererar. 

– Självklart höjer solceller priset på en fastighet. Precis som när man installerar en bergvärmepump, så sänker man driftskostnaderna med solceller. Med lägre driftskostnad kan man betala mer för huset och ändå få lägre totala boendekostnader så länge räntekostnaden inte ökar mer än driftskostnaden sjunker. Nu när elkostnaderna är höga och räntorna ovanligt låga blir kalkylen extra gynnsam, säger Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Niklas Johansson, Business Manager på E.ON inom solceller och batterier, menar att intjäningen på en solcellsanläggning är beroende av två delar.

– Den ena delen är hur mycket energi som förbrukas i fastigheten och den andra hur stor solcellsanläggning man investerar i. I Sverige är energiförbrukningen i snitt, relativt andra europeiska länder, ganska hög i och med att uppvärmning ofta sker indirekt genom el, till exempel värmepump. Så låt säga att man har en elförbrukning på omkring 15 000 kWh per år och installerar 40 kvadratmeter solceller, så skulle det ge cirka 8 000 kronor per år i intjäning. Intjäningen ligger dels i sänkta elkostnader, dels i ersättning på den el som går ut på nätet och säljs till elhandelsbolag så som E.ON.

Höjer solceller värdet på huset?

Det saknas statistik över hur solceller påverkar priset på svenska villor. Men enligt en opinionsundersökning av Novus från 2018 kan 71 procent av svenskarna tänka sig att betala mer för en bostad med solceller.

I Kalifornien har man noterat en generell ökning av fastighetens värde som överstiger den inlagda investeringen. I en amerikansk studie från universitetet Berkeley 2015 konstateras att värdet på en villa med solceller ökade med i snitt 4 dollar per installerad watt. I genomsnitt innebar det en prisökning med 15 000 dollar. I studien jämfördes 22 000 försäljningar.

Carolina Stegman, tidigare vd på Fastighetsmäklarförbundet, tror att likt en investering i kök och badrum brukar ses som gynnsamt för värdet på huset, kan även investeringar i solceller bli en sådan om det har positiv effekt på driftkostnaden.

Johan Nordenfelt tror också att det ökade miljö- och klimatintresset gör att solceller ökar värdet på huset:

– Bostadsköp styrs till viss del av din identitet och då kan solceller locka en köpstark kundgrupp som betraktar sig som modern och miljövänlig, säger han.

Enligt Niklas Johansson kan man sänka sin driftkostnad på elen med omkring 4 000 kronor per år:

– Driftkostnaden är verkligen en viktig fråga för många när de tittar på hus. Möjligheten att lagra energi blir därför intressant för oss som bor i Norden. Om man med solceller kan få ner driftkostnaden är det jätteintressant för konsumenten och får absolut en marknadspåverkan, säger Carolina Stegman.

Hållbarhet allt viktigare

Carolina Stegman ser också att miljöaspekten generellt blir allt viktigare för husköpare.

– Allt från materialval och miljöcertifieringar till nya energisparande satsningar som till exempel solceller har blivit mer intressant för konsumenten de senaste åren. Jag tror att det är en trend som kommer att växa framöver. I takt med att solceller blir allt vanligare ställer det nya krav på ägare och mäklare att kunna sälja in fördelarna med dem vid försäljning, säger Carolina Stegman och fortsätter:

– Jag tror att gemene konsument kanske inte har jättebra koll på solceller eftersom det ändå är relativt nytt. Det ställer krav på både ägaren och mäklaren att kunna svara på frågor om exempelvis livslängd, underhåll och garanti. Ju vanligare det blir med solceller desto mer behöver mäklarna kunna om det.

Se hur mycket du sparar med solceller

Se hur mycket du kan spara och vad det skulle kosta med solceller på ditt hustak. Det tar bara ett par minuter.