Lagra eller sälja elen från solcellerna

Solcellerna producerar el som du använder direkt i ditt hem. Om solcellerna producerar mer än du använder i stunden uppstår ett överskott av el. Denna el kan du antingen lagra i ett solcellsbatteri eller sälja vidare till ett energibolag. Då går elen ut till elnätet och kan användas av andra, samtidigt som du tjänar pengar på den sålda elen. 

Lagra elen och bli mer självförsörjande

Med ett solcellsbatteri kan du lagra den el som du inte använder. Det gör att du kan använda mer av den el som dina solceller producerar, och därmed inte behöver köpa lika mycket el från ditt elbolag. Med ett batteri blir du mer självförsörjande, men det är idag svårt och väldigt kostsamt  att leva off grid och vara helt oberoende av elnätet.

Hur mycket el ett solcellsbatteri kan lagra beror på vilken kapacitet det har. Med våra batterier går det inte att välja när elen i batteriet ska användas, till exempel kan du inte spara den till ett strömavbrott. När solen går ner och dina solceller slutar producera el kommer ditt hushåll använda sig av den el som lagrats i batteriet. När batteriet är tömt  behöver man köpa el från ett elbolag, till solcellerna börjar producera igen.

Sälj elen och tjäna pengar

Om du istället för att lagra väljer att sälja överskottet vidare ut på elnätet via ett elbolag kan du tjäna pengar. För överskottet på el som dina solceller producerar får du aktuellt spotpris/kWh och ytterligare 60 öre/kWh i skattereduktion. Det får du för att du bidrar med förnybar energi till elnätet som andra i sin tur kan ta del av. Om du väljer att sälja din överskottsel till oss får du dessutom 20 extra öre/kWh under första året.

Med ett solcellsbatteri sparar du enbart spotpris per kWh som du  lagrar, eftersom du inte behöver köpa denna el från ditt elbolag, och går miste om extra ersättning.

För- och nackdelar med att lagra el

 • Mer självförsörjande
  Med ett solcellsbatteri kan du lagra din överskottsel och kan därmed använda mer av den el dina solceller producerar.
 • 50% i grönt rotavdrag vid köp av solcellsbatteri
  Avdraget gäller på kostnaden av arbete och material vid köp av solcellsbatteri.*
 • Det kostar mycket
  Att köpa ett solcellsbatteri idag är en stor investering som inte är så ekonomiskt lönsam. Vi säljer batterier från 66 043:- efter avdrag.
 • Du kan inte gå off grid
  Idag är det svårt och mycket kostsamt att vara helt oberoende av elnätet med hjälp av solcellsbatteri.

För- och nackdelar med att sälja el

 • Du tjänar pengar
  Hos oss får du spotpris + 20 öre/kWh under första året. Du får även ytterligare 60 öre/kWh i skattereduktion.
 • Mer lönsamt att sälja el
  Att sälja överskottselen istället för att lagra kräver ingen extra investering. Vi ger dig en riktigt bra ersättning och du får all köpt och såld el på samma faktura och i en app.
 • Lagra pengar istället för el
  Under vår och sommar kan du sälja mer el än du köper, och därmed gå plus. Det du tjänar kan du spara för att betala hösten och vinterns elräkningar.
 • Du använder mindre av din egen el
  Du använder inte lika mycket av den el som dina solceller producerar som när du lagrar med ett batteri.

Vad är en kWh värd?

En kWh lagrad el är lika mycket värd som en köpt kWh.

En kWh såld el är värd aktuellt spotpris + 60 öre/kWh i skattereduktion och 20 extra öre/kWh under första året du säljer till oss.

Klicka här för att se det aktuella spotpriset i ditt elområde.

Man med dator vid köksbord

Testa ditt tak

Med solceller på taket kan du halvera din elräkning. Gör vår solcellskalkyl och se vad du kan spara med solceller på just ditt tak.

* Som privatperson kan du nyttja skattereduktion för grön teknik som innebär ett möjligt avdrag på installationskostnaden för material och arbete, med 14,55% för solceller och 48,50% för batteri, upp till 50 000 kr per år. Erbjudandet förutsätter att du blir beviljad skattereduktion av Skatteverket för grön teknik.