Nytt rotavdrag för solceller

Från och med 1 januari 2021 kan du få grönt rotavdrag, eller skattereduktion på grön teknik, när du köper solceller och solcellsbatteri av oss.

  • Avdraget gäller endast för arbets- och materialkostnader och ligger på 15% för solceller och 50% för solcellsbatterier.

  • Totalt får skattereduktionen för grön teknik max uppgå i 50 000 kronor per person och år och tillämpas på installationer som utförs och betalas från och med den 1 januari 2021.

  • Till skillnad från vanligt rut- och rotavdraget gäller det nya gröna rotavdraget även för hus som byggts de senaste fem åren.

  • Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.


 

Vi gör det enklare – du får 15% på hela kostnaden

Skattereduktion för grön teknik gäller inte för alla kostnader. För att göra det enkelt för dig täcker vi därför upp övriga kostnader så att du uppnår 15% avdrag på hela fakturabeloppet av dina solceller eller 50% för ditt solcellsbatteri. Erbjudandet förutsätter att du har rätt till skattereduktion för grön teknik och gäller till och med 31 mars 2021.

15% prisavdrag på solceller.
Person sitter vid dator och äter frukost.

Avdraget görs direkt på fakturan

Vi är positiva till det nya rotavdraget för solceller och batterier och tror att det skyndar på omställningen till hållbar energi. Avdraget görs direkt på fakturan, precis som för det vanliga rot- och rutavdraget på 9%. Det är på så vis enklare att använda än tidigare investeringsstödet, som du behövde köa för att få och som endast betalades ut så länge avsatta pengar fanns kvar.

Guide: Så köper du solceller med skattereduktion på grön teknik

  • Anmäl intresse och få fri offert Gör solcellskalkylen för att få ett estimat på vad solceller skulle kosta på just ditt tak. Beställ sedan en fri offert.

  • Vi ringer upp dig När vi ringer upp dig för att diskutera vidare om dina förutsättningar för solceller, ange att du har rätt till skattereduktion för grön teknik.

  • Du får en faktura av oss Efter din installation får du en faktura där vi har dragit av skattereduktionen.

  • Vi ansöker om utbetalning Vi på E.ON ansöker om att få ersättning från Skatteverket. Om du inte skulle beviljas skattereduktion för grön teknik, fakturerar vi dig beloppet.

Vanliga frågor om skattereduktion för grön teknik

Vad är skattereduktion på grön teknik?

Det nya gröna skatteavdraget är tänkt som ett stöd till alla som vill investera i hållbara energilösningar i sitt hem. Stödet kommer vara möjligt att söka på nytt varje år vilket innebär att den som vill vara med och ställa om till hållbar energi gradvis kan bygga ut sin anläggning, till exempel med solceller först och laddbox till elbil därefter.

Hur mycket avdrag kan jag få?

Det gröna skatteavdraget ligger på 15% för solceller och 50% på solcellsbatteri. Totalt får skattereduktionen för grön teknik max uppgå i 50 000 kronor per person och år. Avdraget gäller för arbete och material, men inte för övriga kostnader. För att göra det enkelt ger vi dig ytterligare avdrag på de övriga kostnaderna, så att du uppnår 15% avdrag på hela fakturabeloppet av dina solceller eller 50% för ditt solcellsbatteri Du kan även söka skatteavdrag för installation för installation av laddningspunkt till elfordon (laddbox hemma).

Hur går det till att nyttja avdraget?

Om du har rätt till skattereduktion för grön teknik, så gör vi avdraget direkt på din faktura.

Hur länge gäller skattereduktionen för solceller?

Från och med 1 januari 2021 och tills vidare. Lagstiftaren kan dock besluta om ändring av reglerna, eller att reglerna ska upphöra att gälla.

Vad är skillnaden mot rot- och rutavdraget?

Skattereduktion för grön teknik går enligt samma princip som rut- och rotavdraget och avdraget görs smidigt och enkelt direkt på fakturan. De är dock två helt olika skatteavdrag där utrymmet för vad du kan nyttja inte påverkar varandra. Om du vill nyttja det nya gröna rotavdraget är det viktigt att tänka på att du behöver  ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

Kan jag behöva betala tillbaka skatteavdraget?

Du kan bli återbetalningsskyldig om du inte uppfyller villkoren för avdrag, till exempel om du redan erhållit maximalt skatteavdrag för andra installationer eller om du har för låga inkomster och därmed inte tillräcklig skatt att göra avdraget mot. Skatteavdraget på fakturan är preliminärt, och det är först i samband med din deklaration ditt slutliga avdrag fastställs.  

Kan jag nyttja skattereduktionen för mitt fritidshus eller sommarstuga?

Du kan ansöka om grönt rotavdrag för ditt fritidshus förutsatt att du äger huset och det ingår i ditt hushåll. En bostad som hyrs ut medför inte rätt till grönt rotavdrag.

15% prisavdrag på solceller.

Prisavdrag på hela kostnaden

Skattereduktion på grön teknik gäller inte för alla kostnader. Vi täcker upp så att du får avdraget på hela fakturabeloppet, 15% på solceller och 50% på batterier.

Laddning av elbil.

Laddbox hemma för halva priset

Du som köper och installerar laddbox hemma kan 2021 få 50% i skatteavdrag på arbets- och materialkostnader. Just nu ger vi även extra avdrag på övriga kostnader.

Skattereduktion för solcellsbatterier

50% avdrag på solcellsbatteri 2021

Från och med 1 januari 2021 kan du som väljer att lägga till ett solcellsbatteri när du köper din solcellslösning av oss få upp till 50% i skattereduktion på våra batteripaket.

* Som privatperson kan du nyttja skattereduktion för grön teknik som innebär ett möjligt avdrag på installationskostnaden för material och arbete med 15 % upp till 50 000 kr per år. Avdraget på 15 % gäller dock inte alla kostnader, så som resekostnader för våra installatörer. För att göra det enkelt för dig ger vi ytterligare ett avdrag på övriga kostnader så att du får totalt 15% avdrag på hela beloppet för din solcellsanläggning. Erbjudandet förutsätter att du blir beviljad skattereduktion för grön teknik och gäller t.om. 2021-03-31.