Omställningen till hållbar energi måste vara enkel. Det är därför vi är positiva till det nya förslaget om rotavdrag för solceller och batterier som kan träda i kraft efter årsskiftet.

Lovande förslag om grönt rotavdrag

Förslaget om rotavdrag för gröna investeringar, grönt rotavdrag, är ett nytt statligt stöd för solceller, batteri samt laddning av elfordon. Det innebär ett avdrag på kostnaden för såväl material och arbete där avdraget för solceller blir 15% och för batteri 50%. Dessutom ges ett avdrag för installation av laddbox för elbilar på 50%. Stödet kommer vara möjligt att söka på nytt varje år vilket innebär att den som vill vara med och ställa om till hållbar energi gradvis kan bygga ut sin anläggning, till exempel med solceller först och batteri därefter. Avdraget får totalt uppgå till max 50 000 kr per år. 

Skattereduktion – ett tydligt steg i rätt riktning 

Idag ligger rotavdraget för solceller på 9% på den totala investeringen. Med det nya förlaget höjs nu avdraget till 15%, vilket gör att du som investerar får en högre ersättning. Avdraget omfattar även batteri och laddning för elbil i hemmet. Att det dessutom går att söka nytt stöd varje år möjliggör i än större mån att fler kan vara med och aktivt bli en del av energiomställningen.  

Vi är nu med och svarar på regeringens remiss och bedömer att det finns goda skäl till att detta träder i kraft vid årsskiftet.   

Grön rot-rabatt på våra solceller

I väntan på det nya gröna rot-avdraget ger vi dig en rabatt som motsvarar skillnaden mellan det befintliga rot-avdraget på 9% och det föreslagna på 15%.

Ansökningsstopp för investeringsstödet

Regeringen har beslutat om ett ansökningsstopp för solcellsstödet. Med anledning av covid-19 skjuts även slutförandedatumet för solcellsstöd fram. 

Se hur mycket du sparar med solceller och få fri offert

Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter. Där kan du även enkelt anmäla intresse för att få en fri offert.