Hur fungerar det nya solcellsstödet?

Sedan den 1 januari 2021 kan du få grönt rotavdrag, eller skattereduktion på grön teknik, när du köper solceller och solcellsbatteri av oss.

Regler och krav för solcellsstödet

 • Avdraget gäller endast för arbets- och materialkostnader och ligger på 20% för solceller och 50% för solcellsbatteri.*

 • Totalt får skattereduktionen för grön teknik max uppgå till 50 000 kronor per person och år och tillämpas på installationer som utförs och betalas från och med den 1 januari 2021.
 • Till skillnad från rotavdraget för solceller, gäller det gröna rotavdraget även för hus som byggts de senaste fem åren.
 • Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.
Person sitter vid dator och äter frukost.

Avdraget görs direkt på fakturan

Vi är positiva till det gröna rotavdraget för solceller och batterier och tror att det skyndar på omställningen till hållbar energi. Avdraget görs direkt på fakturan, precis som för det vanliga rot- och rutavdraget som motsvarar 9% av material- och arbetskostnad för solceller. Det gröna rotavdraget är därmed enklare att använda än tidigare investeringsstödet, som du behövde köa för att få och som endast betalades ut så länge avsatta pengar fanns kvar.

Guide: Så köper du solceller med skattereduktion på grön teknik

 • Anmäl intresse och få fri offert
  Gör solcellskalkylen för att få ett estimat på vad solceller skulle kosta på just ditt tak. Beställ sedan en fri offert.
 • Vi ringer upp dig
  När vi ringer upp dig för att diskutera vidare om dina förutsättningar för solceller, ange att du har rätt till skattereduktion för grön teknik.
 • Du får en faktura av oss
  Efter din installation får du en faktura där vi har dragit av skattereduktionen.
 • Vi ansöker om utbetalning
  Vi på E.ON ansöker om att få ersättning från Skatteverket. Om du inte skulle beviljas skattereduktion för grön teknik, fakturerar vi dig beloppet.

Vanliga frågor om skattereduktion för grön teknik

Vad är skattereduktion på grön teknik?

Det gröna skatteavdraget är tänkt som ett stöd till alla som vill investera i hållbara energilösningar i sitt hem. Stödet kommer vara möjligt att söka på nytt varje år vilket innebär att den som vill vara med och ställa om till hållbar energi gradvis kan bygga ut sin anläggning, till exempel med solceller först och laddbox till elbil därefter.

Hur mycket avdrag kan jag få?

Det gröna skatteavdraget ligger på 20% för solceller och 50% på solcellsbatteri*. Totalt får skattereduktionen för grön teknik max uppgå till 50 000 kronor per person och år. Avdraget gäller för arbete och material, men inte för övriga kostnader. Du kan även söka skatteavdrag för installation av laddningspunkt till elfordon (laddbox hemma).

Hur går det till att nyttja avdraget?

Om du har rätt till skattereduktion för grön teknik, så gör vi avdraget direkt på din faktura.

Hur länge gäller skattereduktionen för solceller?

Från och med 1 januari 2021 och tills vidare. Lagstiftaren kan dock besluta om ändring av reglerna, eller att reglerna ska upphöra att gälla.

Kan jag nyttja det gröna avdraget om jag köper in materialet själv?

För att kunna nyttja det gröna rotavdraget på material behöver du köpa en paketlösning där både material och installation ingår. Om du skulle köpa materialet av ett annat företag än det som utför installationsarbetet kan du bara få skattereduktion på själva installationen.

Vad är skillnaden mot rot- och rutavdraget?

Skattereduktion för grön teknik går enligt samma princip som rot- och rutavdraget och avdraget görs smidigt och enkelt direkt på fakturan. De är dock två helt olika skatteavdrag där utrymmet för vad du kan nyttja inte påverkar varandra. Om du vill nyttja det nya gröna rotavdraget är det viktigt att tänka på att du behöver  ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

Kan jag behöva betala tillbaka skatteavdraget?

Du kan bli återbetalningsskyldig om du inte uppfyller villkoren för avdrag, till exempel om du redan erhållit maximalt skatteavdrag för andra installationer eller om du har för låga inkomster och därmed inte tillräcklig skatt att göra avdraget mot. Skatteavdraget på fakturan är preliminärt, och det är först i samband med din deklaration ditt slutliga avdrag fastställs.  

Kan jag nyttja skattereduktionen för mitt fritidshus eller sommarstuga?

Du kan ansöka om grönt rotavdrag för ditt fritidshus förutsatt att du äger huset och det ingår i ditt hushåll. En bostad som hyrs ut medför inte rätt till grönt rotavdrag.

Vad hände med det gamla investeringsstödet för solceller?

Det tidigare investeringsstödet ersattes i januari 2021 av skattereduktion på grön teknik. Det görna rotavdraget, som det också kallas, görs direkt på fakturan och är dämed enklare att få än det tidigare stödet. Ansökningsstopp för investeringsstödet infördes under sommaren 2020, du kan läsa mer om det här.

Laddning av elbil.

Laddbox hemma för halva priset

Du som köper och installerar laddbox hemma kan få 50% i skatteavdrag på arbets- och materialkostnader. Just nu ger vi även extra avdrag på övriga kostnader.

Prisavdrag på solceller med skattereduktion på grön teknik

20% prisavdrag på solceller

Det gröna rotavdraget ligger på 20% för solceller och 50% för solcellsbatteri.* När du köper din solcellslösning av oss får du avdraget direkt på fakturan.

* Som privatperson kan du nyttja skattereduktion för grön teknik som innebär ett möjligt avdrag på installationskostnaden för material och arbete, med 19,4% för solceller och 48,50% för batteri, upp till 50 000 kr per år. Erbjudandet förutsätter att du blir beviljad skattereduktion av Skatteverket för grön teknik.