Att skaffa solceller är att tänka nytt och stort. Den förnybara el som du själv producerar bidrar till att tränga bort fossil energi från marknaden. Här förklarar vi hur dina solceller hänger ihop med Europas elsystem, det globala klimatet – och framtiden.

Solkraft över nationsgränserna

Sverige är en del av ett europeiskt elsystem. Vårt elnät är i första hand sammankopplat med resten av Norden, men även med Baltikum, Tyskland och Polen. Rent tekniskt finns det alltså inte någon ”svensk el”, utan elen flödar fritt över nationsgränserna baserat på tillgänglig överföringskapacitet, tillgång och efterfrågan. Därför kan även små, lokala bidrag få stora ringar på vattnet.

Ungefär hälften av all el som produceras i Sverige kommer från förnybara energikällor. Den andra halvan kommer främst från kärnkraft, som är en fossilfri källa. Detta betyder inte att vår el saknar miljöpåverkan – tvärtom. Ju mer el vi producerar, desto mer kan vi exportera till grannländer som ofta har mer fossiltung produktion, men om vi har ett underskott måste vi importera el som i många fall baseras på fossila bränslen.

Din rena solel påverkar hela Europa

Alla som skaffar solceller skapar ett eget litet elkraftverk. Den egenproducerade förnybara el som du förbrukar innebär i förlängningen att mindre el behöver produceras från kol, olja och gas. Om din solkraft dessutom ger mer el än du använder säljer du den till elbolaget, som säljer den vidare till det nordeuropeiska elsystemet. På så vis kan du bidra till att tränga bort fossil energi från marknaden.

– Målet är att alla länder inom EU ska få en renare elproduktion, men så länge det finns många fossila anläggningar i systemet har egna solceller en viktig miljöpåverkan. Och den påverkan blir förstås ännu större om du både använder och säljer vidare solkraft från dina solceller, säger Håkan Feuk, Head of CEO Office & Political Affairs på E.ON.

Egna solceller allt viktigare i framtiden

Den europeiska elhandeln varierar mycket över tid. Just nu är det höga flöden i den svenska vattenkraften som gör att den genererar stora mängder el. Dessutom har det blåst rejält under året, vilket lett till nedskärningar i kärnkraftsproduktionen. Men så snart det regnar eller blåser mindre sjunker Sveriges export och vi kan behöva importera el baserad på fossila bränslen – med ökande koldioxidutsläpp som följd.

Vattenkraft har flera fina egenskaper då den kan regleras och användas även på vintern, men fördelen med solceller är att varje hushåll kan bidra. Det är ju inte så enkelt att bygga ett eget vattenkraftverk men du kan snabbt sätta upp solceller på taket om du har ett eget hus. Det känns bra för en själv och är samtidigt bra för hela elsystemet, säger Håkan Feuk.

Vårt samhälle elektrifieras i snabb takt

Allt fler upptäcker nu vinsterna med solkraft. Mellan 2016 och 2019 har antalet villor med egen solelproduktion fyrfaldigats i Sverige. Att bo på en solig plats med husets långsida mot söder är förstås en bonus, men det betyder inte att det är meningslöst att skaffa solceller även om till exempel man bor i Norrlands inland.

– Du måste inte bo på Gotland eller vid kusten i Skåne,  solkraft funkar bra i de flesta delar av landet. Jag har själv solceller sedan flera år tillbaka och kör även elbil. Min elbil drar cirka 3 000 kilowattimmar per år och mina solceller ger 5–6 000 kilowattimmar per år. Så jag producerar betydligt mer el än bilen gör av med. Det är en fin känsla, säger Håkan Feuk.

Omställningen av elkraft tar fart

Nu visar allt fler prognoser att efterfrågan på el kommer att öka. Elektrifieringen av transporter väntas växa dramatiskt och industrin fortsätter att ställa om från fossila bränslen, medan digitaliseringen kräver fler datacenter som slukar mängder av energi. Exakt hur mycket elbehovet kommer att påverkas är svårt att förutsäga, men en rapport från Svenskt Näringsliv beräknar det till en ökning på minst 60 procent de kommande 25 åren.

– Nu finns det en beslutsamhet inom politiken med kraftfulla miljömål, men också inom näringslivet där man ser att både kunderna och planeten vill ha en förändring. Under flera år har elbehovet, tack vare energieffektivisering, i princip stått still trots att det har kommit så många nya tillämpningar av el. Nu pekar dock allt mot att elektrifieringen av samhället tar fart på allvar, säger Håkan Feuk.

Fler blir elproducenter och skapar superkrafter

Den här utvecklingen ställer förstås helt nya krav på vårt elsystem. Länge har Sverige byggt sin elproduktion på storskaliga centrala elanläggningar – stora vattenkraftverk i Norrland, kärnkraftverk på ett fåtal platser och kraftvärmeverk i de större städerna. Med dagens effektiva solceller öppnar sig istället möjligheten för en mer decentraliserad produktion. Håkan Feuk tror på en bredare mix mellan storskaliga och småskaliga lösningar:

– Här får vi på E.ON en ny och viktig roll. Utöver att leverera solceller till villorna ska vi knyta ihop allt detta. Från att tidigare bara ha transporterat el från de stora kraftverken ut till kunderna, ska vi nu se till att elen går åt olika håll. Det gäller att få allting att fungera perfekt oavsett väder. Det kräver fortsatt stora investeringar i vårt elnät och innebär en ökad komplexitet för oss, men vi ser väldigt positivt på att enskilda kunder är med och skapar förnybar energi.

Solkraft är framtiden

Vi går alltså mot en framtid där hushållen själva blir såväl producenter som försäljare av el, och ju fler som ansluter sig till solcellsrörelsen desto större skillnad kan vi göra och fasa ut fossila bränslen. Solceller är därför inte bara en energirevolution för plånboken – utan för hela Sverige, Europa och det globala klimatet.

– Solceller är en investering för framtiden. Du sparar pengar samtidigt som du medverkar till ett renare energisystem. Du säljer förnybar el som i sin tur gör att det produceras mindre fossil el i systemet, så du blir verkligen del av en kollektiv lösning, avslutar Håkan Feuk.

Kom igång med solceller

Räkna på vad solceller skulle innebära för dig – det tar bara ett par minuter.