1. Privat
  2. Solceller
  3. Varför solceller?
  4. Vad händer med investeringsstödet för solceller?

Regeringen satsar ytterligare 200 Mkr i investeringsstöd till solceller i vår

Redan i januari 2020 fanns det tecken på att stödet till solceller för 2020 var på väg att ta slut. När finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar nya budgetförslag kommer därför extra pengar till solcellsstödet att finnas med, enligt tidningen Ny Teknik*

– Vi ser att intresset för att installera solceller är väldigt stort, säger Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, till TT.

– Sju av tio som söker stödet är privatpersoner och vi vill möta det behov som finns.

Drygt en miljard kronor i totalt investeringsstöd för 2020

Det extra tillskottet på 200 miljoner kronor ökar det totala stödet för 2020 till drygt en miljard kronor.

– Vi tror att det kommer att räcka, och det kommer att ge en trygghet för många som vill investera i solceller, säger Mats Persson.

Hög tid att ansöka nu

För den som funderar på att installera solceller 2020 och vill ta del av bidraget i år är det bråttom, även med det extra tillskottet i budgeten.

Vad är investeringsstöd för solceller och hur funkar bidraget?

Det finns ett statligt bidrag för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet är till för alla typer av aktörer, alltså både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du kan få stöd för upp till 20 % av hela investeringskostnaden för solceller, som ett engångsbelopp. Du skickar in ansökan i förväg innan du påbörjar installationen, och får stödet utbetalat i efterskott. Stödet är rambegränsat, det vill säga det kan ges så länge pengarna räcker.

Kan jag få ROT-avdrag för solceller? 

En annan möjlighet är ROT-avdraget. Som privatperson kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av dina montage-och installationskostnader vilket blir ca 9% avdrag på det totala beloppet. Avdraget kan utnyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år. Tänk på att du inte kan kombinera investeringsstödet med ROT.

Fördelen med ROT är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för att få och som endast betalas ut så länge avsatta pengar finns kvar. Kötiderna för investeringsstödet har varierat de senaste åren. 

 

* Källor: 

Ny Teknik, Extra miljoner till solceller i vårbudget

Testa hur mycket du sparar med solceller

Se hur mycket du kan spara och vad det skulle kosta med solceller på ditt hustak. Det tar bara ett par minuter.

Nytt förslag om Grönt ROT-avdrag

Vi är positiva till det nya förslaget om rotavdrag för solceller och batterier som kan träda i kraft efter årsskiftet.