Ansökningsstopp för investeringsstödet

Regeringen har beslutat om nya datum gällande solcellsstödet, som kan vara bra att ha koll på. Den 7 juli 2020 införs ett ansökningsstopp för solcellsstödet. För att få chans till 20% avdrag behöver du alltså skicka in din ansökan innan dess. Med anledning av covid-19 har det även beslutats att slutförandedatumet för solcellsstöd skjuts fram sex månader. Detta innebär att din installation behöver vara slutförd senast den 30 juni 2021 om du redan har ansökt om stödet.

Kan jag få rot-avdrag för solceller? 

En annan möjlighet är ROT-avdraget. Som privatperson kan du göra ROT-avdrag för 30 procent av dina montage-och installationskostnader vilket blir cirka 9% avdrag på det totala beloppet. Avdraget kan utnyttjas om du äger ditt hus och det är äldre än fem år. Tänk på att du inte kan kombinera investeringsstödet med ROT.

Fördelen med ROT är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för att få och som endast betalas ut så länge avsatta pengar finns kvar. Kötiderna för investeringsstödet har varierat de senaste åren.

Grön rot-rabatt på våra solceller

I väntan på det nya gröna rot-avdraget ger vi dig en rabatt som motsvarar skillnaden mellan det befintliga rot-avdraget på 9% och det kommande på 15%.

Nytt förslag om grönt rot-avdrag på 15%

Vi är positiva till det nya förslaget om grönt rot-avdrag för solceller och batterier som kan träda i kraft efter årsskiftet.

Testa hur mycket du sparar med solceller

Se hur mycket du kan spara och vad det skulle kosta med solceller på ditt hustak. Det tar bara ett par minuter.