Ansökningsstopp av investeringsstödet för solceller år 2020

Den 7 juli 2020 infördes ett ansökningsstopp för solcellsstödet av regeringen. Med anledning av covid-19 har det även beslutats att slutförandedatumet för solcellsstöd skjuts fram sex månader. Detta innebär att din installation behöver vara slutförd senast den 30 juni 2021 om du redan har ansökt om stödet.

Testa hur mycket du sparar med solceller

Se hur mycket du kan spara och vad det skulle kosta med solceller på ditt hustak. Det tar bara ett par minuter.

Solcellsbidraget år 2021

Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion på grön teknik när du köper solceller och solcellsbatterier av oss. Avdraget gäller på arbets- och materialkostnader och ligger på 15% för installation av solceller och 50% för solcellsbatteri. Det nya gröna avdraget är uppbyggt på samma sätt som det nuvarande rot- och rutavdraget, det vill säga att avdraget görs direkt på fakturan. Det blir på så vis enklare och mer lättillgängligt att använda, till skillnad från investeringsstödet som du behövde köa för att få och som endast betalades ut så länge avsatta pengar fanns kvar.

Solceller på hustak.

15% i prisavdrag - direkt på fakturan

Det nya gröna avdraget gäller inte för alla kostnader. För att göra det enkelt för dig ger vi ytterligare avdrag för övriga kostnader, så att du uppnår 15% prisavdrag på hela fakturabeloppet för dina solceller och 50% för ditt solcellsbatteri.

Erbjudandet förutsätter att du beviljas skattereduktion för grön teknik och gäller till och med 31 mars 2021.*

Villkor

* Som privatperson kan du nyttja skattereduktion för grön teknik som innebär ett möjligt avdrag på installationskostnaden för material och arbete med 15 % upp till 50 000 kr per år. Avdraget på 15 % gäller dock inte alla kostnader, så som resekostnader för våra installatörer. För att göra det enkelt för dig ger vi ytterligare ett avdrag på övriga kostnader så att du får totalt 15% avdrag på hela beloppet för din solcellsanläggning. Erbjudandet förutsätter att du blir beviljad skattereduktion för grön teknik och gäller t.om. 2021-03-31.