I Sigtuna byggs just nu en av Sveriges mest hållbara stadsdelar. Solceller, bergvärmepumpar, luftkollektorer och ett modernt lågvärmenät gör att Sigtuna stadsängar, som det nya området heter, ligger i absolut framkant vad gäller energilösningar.

– Det här är vägen framåt, säger Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploatering AB.

Fokus för Sigtuna stadsängar ligger på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet. Utvecklare som satsar på hållbar stadsutveckling premieras genom markrabatt.

En unik energilösning

– När man bygger en helt ny stadsdel kan man också fundera över helt nya lösningar. Vi jobbar utifrån ett miljöcertifieringssystem, BREEAM Communities, som miljöcertifierar stadsdelar, berättar Kim Hultén.

En av innovationerna är en miljöanpassad närvärmelösning baserad på sol och geoenergi. Närvärmeanläggningen inkluderar solceller, bergvärmepumpar med 120 borrhål, extra stora luftkollektorer för att minska värmepumparnas elanvändning och en stor ackumulatortank för att utjämna effekttopparna.

Luftkollektorerna värmer upp vätskan från bergvärmelagret till värmepumparna så att effektiviteten ökar. Överskottet, när värmepumparna har fått sitt, laddas ner i berget så att temperaturen gradvis ökar. 

– Solcellerna förser värmepumparna med el som efter att ha passerat värmepumparna producerar cirka 3,5 gånger så mycket värmeenergi. Sommartid kommer solcellerna att ge upphov till drygt halva varmvattenbehovet i området.

Lönsamt att skaffa solfångare

Satsningen ligger helt i linje med den nya inriktningen på mer förnybart, lokal distribution och kundnära lösningar, gärna i partnerskap med kommuner eller andra aktörer.

– I samarbete med Sigtuna stadsängar har vi fått en unik möjlighet att utveckla framtidens värmenät där vi integrerar sol, värmepumpar och lågtemperaturnät. Genom ett nära samarbete mellan kund och leverantör kan vi tillsammans minimera användningen av resurser för uppvärmning och varmvatten, säger Teresa Mattisson, försäljningschef energilösningar på E.ON.

Ytterligare en fördel är att det har skapats incitament för privatpersoner att installera solfångare.

– Har man egna solfångare på huset så går det att sälja sitt överskott tillbaka till stadsdelens nät för halva kostnaden av vad man köpte det för, oavsett när det sker, säger Kim Hultén.

sol lyser på tak med solfångare

"Tror på smarta lyktstolpar"

– Miljönyttan med den nya energilösningen är enorm och det är även vägen framåt för väldigt många andra områden. Den fungerar som ett exempel på att alternativa lösningar finns, poängterar Kim Hultén.

Totalt kommer 900 bostäder att byggas i Sigtuna stadsängar och de första flyttlassen går under andra halvan av 2018. Samtidigt som byggnationerna pågår för fullt tittar Kim Hultén på ytterligare innovationer.

– Ett projekt som jag tror mycket på är smarta lyktstolpar. Istället för att tända och släcka hundratals stolpar beroende på om det är ljust eller mörkt så behåller vi ström i dem även under dagen via en lokal fibersladd. Då skulle var tionde lyktstolpe kunna fungera som laddare till elbilar, eller som mast till det nya 5G-systemet, säger han.