Fjärrvärme är ett tryggt och prisvärt värmealternativ. Och tack vare nya innovationer spelar fjärrvärme en stor roll i energiomställningen. Med fjärrvärme i företagets fastigheter har ni både en effektiv värmelösning och bidrar till utvecklingen av en hållbar stad. 

Vi vill skaffa fjärrvärme

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa er att värma upp era fastigheter med lönsam fjärrvärme.

  • Se var våra fjärrvärmenät finns Upptäck om du kan få hållbar fjärrvärme till ditt företag.

  • Se priser och avtal Läs mer om vad fjärrvärme kostar

  • Boka rådgivning Kontakta våra specialister för att diskutera en skräddarsydd lösning för er verksamhet.

Vi har redan fjärrvärme

Redan inkopplad? Här hittar du information om hur ni kan förbättra er fjärrvärme ytterligare.

  • Optimera fjärrvärmen Läs mer om hur ni kan förlänga livslängden på och effektivisera anläggningen.

  • Uppgradera värmecentralen Dags för ett byte? Vi hjälper dig komma igång.

  • Personlig rådgivning Boka in ett möte med våra specialister som kan berätta mer om era möjligheter.

Därför är fjärrvärme rätt val för företaget

Tryggt och prissäkert

Eftersom fjärrvärme kan produceras av många olika typer av bränsle påverkas den sällan av resursbrist. Det betyder att du får en driftsäker leverans och ett stabilt pris. 

Energieffektivt

Med fjärrvärme delar vi på resurserna. Fjärrvärmenätverket gör så att värmeöverskott från en fastighet kan skickas tillbaka in i nätet och göra nytta hos någon annan.

Hållbart

Förutom att största delen av fjärrvärmeproduktionen kommer från förnybara källor spelar fjärrvärme en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart energisamhälle.

Effektsignatur – nytt sätt att beräkna effektkostnad

Från 2022 kommer effektdelen av din fjärrvärmekostnad ligga fast under en 12-månadersperiod istället för att justeras månadsvis. Debiteringsgrundande effekt beräknas utifrån det effektbehov fastigheten har vid en given temperatur. Uppdatering av den debiteringsgrundande effekten sker årligen så att era effektiviseringsåtgärder lönar sig framåt i tiden. Med effektsignatur blir er värmekostnad stabilare och därmed också enklare att budgetera för.

Vill du veta vilken effekttemperatur som gäller för din ort? Se vår prislista.

Effektivisera och optimera er värmelösning

Om man har en välfungerande anläggning är fjärrvärme ett av de smartaste värmealternativen man kan välja. Med smarta tjänster och verktyg kan vi hjälpa din förening att optimera och effektivisera värmelösningen så att den alltid presterar sitt bästa och höjer komforten i huset.

Så fungerar fjärrvärme

Idén bakom fjärrvärme bygger på den enkla ekonomiska principen om storskalighet. Alltså att det blir både prisvärt och resurseffektivt att använda en central värmekälla som distribuerar värme till många användare, snarare än att alla fastigheter har en egen. Det gör fjärrvärme till ett smart val både för ekonomin och miljön.

Illustration Så fungerar fjärrvärme
  • Fjärrvärmeverket Fjärrvärme produceras i en central anläggning. Där tillvaratas avfall, rester från skogsindustrin, spillvärme från avloppsvatten, industrier eller datacenter.

  • Fjärrvärmenätet Energin som skapas i värmeverket hettar upp vatten som sedan pumpas ut i ett nät av isolerade rör under högt tryck. Temperaturen på vattnet i nätet är upp till 120 grader, beroende på årstid.

  • Fjärrvärmecentralen I en fastighet med fjärrvärme finns en fjärrvärmecentral. Den använder det varma fjärrvärmevattnet för att värma upp element och vattnet i husets kranar. När vattnet gjort sitt jobb är det avkylt och leds tillbaka till fjärrvärmeverket där processen upprepas.

Fler energilösningar för ditt företag

Helhetslösningar för fastigheter

Med E.ON Next hjälper vi er skapa framtidens hållbara fastigheter med allt från solceller och laddstationer till smart energistyrning.

Fjärrkyla

Med fjärrkyla köper ni kyla som är klar att använda direkt – enklare kan det inte bli.

TotalKyla

Lösningen för dig som vill fokusera på kärnverksamheten. Vi tar hand om allt från etablering till drift.