• När det blåser omvandlas vindens rörelseenergi till förnybar el.

  • När solens strålar når jorden tas energin tillvara och omvandlas till förnybar el i solpaneler.

  • Energin i strömmande vatten tas tillvara i vattenkraftverken och omvandlas till förnybar el.

  • Biobränslen, olika former av organiskt avfall och restprodukter, kan användas som ett förnybart bränsle, bland annat för elproduktion.