Få koll på elens ursprung

För att du ska kunna göra ett aktivt val som känns rätt för dig, vill vi vara tydliga med var din el kommer ifrån.

Vilka energikällor väljer våra kunder?

Vår elförsäljning 2020 visar vilken el du och andra kunder har valt att köpa. Det är en blandning av förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft, samt kärnkraft.

E.ONs elförsäljning

Försäljning 2020

Den el vi sålde 2020 medförde utsläpp av 0 g koldioxid under produktionsfasen och 1,2 mg kärnbränsleavfall per kWh.

Vad händer om jag väljer förnybar el?

Genom att byta till el från förnybara energikällor är du med och driver utvecklingen av förnybara energikällor. 

Våra certifieringar

Våra certifieringar Schysst elhandel och Trygg Kundkontakt

Mer om ursprungsmärkning

Läs mer om ursprungsmärkning på Energimyndighetens hemsida

Elcertifikat främjar förnybar el

Lagen om elcertifikat gynnar elproduktion från förnybara energikällor.