E-Prize

Sveriges största energitävling
Nu är det dags att nominera till E-Prize 2016

E-Prize är ett samarbete mellan E.ON och Veckans Affärer som har etablerat sig som Sveriges ledande energipris i näringslivet och delas ut för åttonde året i rad.

Ett pris för innovativa och smarta energilösningar

E-Prize är ett samarbete mellan E.ON och Veckans Affärer som har etablerat sig som Sveriges ledande energipris och delas ut för åttonde året i rad. För E-Prize 2016 har vi breddat priset, från fokus på energieffektivisering, till att verkligen bli Sveriges största energipris genom att instifta tre nya kategorier.

I år kommer E-Prize att belöna de svenska företag som har de smartaste och mest innovativa lösningarna för att stödja och underlätta utvecklingen mot mer förnybar och effektivare utnyttjande av energi samt hållbara transporter.

Läs mer hos Veckans Affärer

Kategorier E-Prize 2016

 • Förnybar energi
 • Energieffektivisering
 • Hållbara transporter

Vi söker de mest innovativa och banbrytande idéerna och lösningarna för att stödja och underlätta utvecklingen mot...

 • mer förnybar energi. Det kan handla om allt från företag med innovationer och teknik för generering av förnybar energi över lagring och annan understödjande teknik till nya innovativa affärsmodeller.

 • effektivare utnyttjande av energi. Det kan handla om företag som utvecklar nya, innovativa lösningar och teknik för energieffektivisering men också energikunder som har egna innovativa lösningar och teknik för energieffektivisering.

 • en transportsektor med effektivare och mer förnybar energi.

Årets jury

En jury bestående av en rad av Sveriges främsta energi- och innovationsexperter bedömer de inkomna nomineringarna och väljer ut tre finalister i respektive kategori. De tre vinnarna av E-Prize 2016 presenteras på Hållbarhetsdagen den 13 oktober i Stockholm.

 • Lina Bertling Tjernberg, professor smart grid technology, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
 • Rémy Kolessar, chef forskning och innovation, Energimyndigheten
 • Stefan Henningsson, senior adviser climate innovation, Världsnaturfonden, WWF
 • Jonas Abrahamsson, vd, E.ON Sverige
 • Per Olof Lindsten, digitalchef, Veckans Affärer /juryordförande

Följ med oss in i en energismart framtid

All energi som används måste göra maximal nytta. Det kräver energismarta lösningar som verkligen fungerar oavsett hur era behov ser ut. För oss är det den självklara vägen framåt – mot en hållbar framtid. Ska vi slå följe?

E-Prize

E-Prizevinnare 2015

Små och medelstora företag

Gränsfors Bruks AB

Under perioden 2010-2014 har företaget reducerat sin totala energiförbrukning med 40 procent och samtidigt ökat produktionen med 30 procent. I samband med ett ägarbyte 2009 sattes målet att halvera behovet av fossilt bränsle per tillverkad yxa. En energikartläggning genomfördes 2010, som stakade ut planen för energiomställningen, och företaget har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska sin energiförbrukning. Bland annat har oljeuppvärmda ugnar ersatts med induktionsugnar och bergvärme har installerats för primär uppvärmning.

Juryns motivering

Genom ett systematiskt arbete och med miljö- och resurshänsyn som en viktigt del av värdegrunden har det drygt sekelgamla bolaget med enkla medel, men också en viss innovation, lyckats minska energiförbrukningen per tillverkad enhet med över 80 procent.

Vinnarintervju med Thomas Ericsson

Stora företag

Volvo Car Corporation

VCC har sedan 2008 arbetat aktivt med energieffektivisering i projektform med besparingsmål för varje fabrik. Med hjälp av energikartläggningar fick företaget tydliga mål för energiåtgärder och ett bra beslutsunderlag. Under åren har energieffektiviseringsarbetet förfinats och utvecklats till att idag vara en självständig och självklar del av det dagliga arbetet vilket gör att energifrågan alltid finns på den dagliga agendan.

Juryns motivering

Med en drivande eldsjäl som tar ett helhetsgrepp om energifrågan med såväl tillverkningsprocess som fastighetsbestånd och som dessutom vågar ifrågasätta en rad heliga kor går det att med små medel åstadkomma stora besparingar även i en bransch som annars mest kämpar hårt med energiförbrukningen för slutprodukterna.

Vinnarintervju med Mihkel Laks

Fastighet och offentlig sektor

AMF Fastigheter

AMF satte år 2009 ett energimål att reducera 25 procent av sin totala energianvändning till och med 2014. Redan vid årskiftet 2012/2013 uppnåddes reduktionsmålet och under 2014 förbättrades resultatet ytterligare och landade på 35 procent! AMFs framgångskoncept är att jobba systematiskt och hela tiden utveckla både organisationen och tekniken i fastigheterna.

Juryns motivering

Med en mycket tydlig målstyrning och genom att systematiskt arbeta med såväl organisation och teknik i fastigheterna har energireduktionsmålen uppnåtts med råge med såväl god ekonomisk vinst som god miljövinst – men därtill också den stora affärsmässiga fördelen av ett ökat fastighetsvärde på en halv miljard kronor.

Vinnarintervju med Michael Eskils

Vinnarna i E-Prize 2014

E-Prize är ett samarbete mellan E.ON och Veckans Affärer. Det är näringslivets mest prestigefulla energipris och belönar små och stora företag i Sverige, som på ett innovativt och effektivt sätt arbetar för att spara energi. Och samtidigt skapar bättre affärer.

Intervju med Ulf Skarin från Veckans Affärer

Vinnare stora företag: Kemira Kemi

Kemira Kemi i Helsingborg tillverkar aluminiumbaserade produkter för vattenrening och papperstillverkning. För sju år sedan tog företaget initiativet att starta Industry Park of Sweden, Ipos, i fabriksområdet i Helsingborg. På industriparken finns flera aktörer inom bland annat kemi- och livsmedelsindustri, miljöteknik, logistik och service.

Industriparkens grundidé är industriell symbios, att skapa affärsnytta genom att företag på ett och samma område ges möjligheten att dela på resurser, särskilt gällande energiförsörjning och nyttigheter men även gällande service och information. På det sättet kan kostnader och miljöpåverkan reduceras för samtliga aktörer.

Kemira fungerar som själva hjärtat i energikretsloppet. I tillverkningen av svavelsyra återvinns stora mängder klimatneutral värmeenergi, som i sin tur omvandlas till ånga och hetvatten. Alla företag inom industriparken använder sedan denna överskottsenergi till sin primärenergi.

Juryns motivering

Tillsammans är ledordet. Med en bred samverkan mellan verksamheterna och alla led i produktionen utnyttjar man varandras behov och överskott. Nytänkande och systematiskt arbete med effektivare energianvändning in i minsta detalj.

Vinnare små bolag: Emballator Lagan Plast

Emballator Lagan Plast tillhandahåller livsmedelsgodkända plastförpackningar, hinkar och burkar i polypropen. Företaget är en del av Emballator-koncernen med Nordens bredaste sortiment av förpackningslösningar. Emballator Lagan Plast består av anläggningen i småländska Ljungby.

Företaget ses en förebild inom lean produktion eftersom de lyckats eliminera slöseriet till 0,01 procents fel i produktionen. Återvinning sker genom att överskott från kompressorerna värmer upp kontor och lager samtidigt som överskott av ventilation och kyla återanvänds på flera områden i fabriken.
Den ökade effektiviseringen har lett till att företaget fått kunder som tidigare köpt produkter från låglöneländer i Östeuropa, vilket lett till minskade transportutsläpp.

Juryns motivering

Ett målinriktat helhetstänk där energiarbetet gjorts till en del av affärsidén. Effektivisering från fabriksgolv och produkter och som engagerade ambassadörer långt därutanför.

Vinnare fastigheter och offentlig sektor: Fastighetsbolaget Klövern

Fastighetsbolaget Klövern, med affärsenheter från Sollefteå till Malmö, har under det senaste året vuxit rejält. Idag har bolaget cirka 200 medarbetare och 402 fastigheter, som utgör 2,6 miljoner kvadratmeter och ett fastighetsvärde på 24,1 miljarder kronor.

Energikostnaderna är den utgiftspost de till stor del kan påverka själva. År 2007 sattes ett högt mål – att värmeförbrukningen skulle minska med 20 procent. Ett mål som uppnåddes sommaren 2012. Fram till år 2015 finns ett nytt mål då värmeförbrukningen ska minskas med ytterligare 12 procent.
Projektet energijakten präglas av enkelhet och logiskt tänkande, samtidigt som innovationer är viktiga. I dag finns tre solcellsanläggningar där den senaste innovationen är bytet av dukarna under solcellerna samt målning av taken, vilket bidrar till att luften som sugs in blir kallare och kräver mindre energi för nedkylning. Solpaneler laddar även den batteridrivna upplysningen som finns i cykelförråden. Utvecklandet av smarta ljusinsläpp har resulterat i att ingen annan belysning krävs under dygnets ljusa timmar.

Juryns motivering

Stora besparingar i ett spretigt fastighetsbestånd med lika stora mått av innovation och kreativa idéer. Ett systematiskt arbete som bygger på engagemang och målmedvetenhet.

Intervju med  Martina Krüger, Greenpeace, om de senaste trenderna inom energieffektivisering

Både kemi- och energibolag

Kemira Kemi i Helsingborg tillverkar aluminiumbaserade produkter för vattenrening och papperstillverkning. För sju år sedan tog företaget initiativet att starta Industry Park of Sweden, Ipos, i fabriksområdet i Helsingborg.

Industriparkens grundidé är industriell symbios, att skapa affärsnytta genom att företag på ett och samma område ges möjligheten att dela på resurser.

Kemira fungerar som själva hjärtat i energikretsloppet. I tillverkningen av svavelsyra återvinns stora mängder klimatneutral värmeenergi, som i sin tur omvandlas till ånga och hetvatten.

Alla företag inom industriparken använder sedan denna överskottsenergi till sin primärenergi.

– Vi har ett tankesätt att se frågan ur ett större perspektiv och söker aktivt samverkan med andra aktörer både innanför Ipos grindar och utanför, säger Emma Gunnarsson, projektledare för energi på Kemira.

Det har lett till Samverkan Helsingborg och leverans av överskottsenergi till Öre- sundskraft som värmer en tredjedel av Helsingborg.

Med lika mycket producerad energi som ett normalt kraftvärmeverk är Kemira som ett energibolag mitt inne i kemifabriken.

Industriparken är full av innovationer där vissa är mer spektakulära än andra. Att överskottsenergi värmer upp en ål-bassäng till optimal temperatur och minskar ålars dödlighet är en av de mer spektakulära.

När återvinningsföretaget Sita år 2008 flyttade sin tvätt av tankbilar och järnvägsvagnar från Oceanhamnen i Helsingborg till Ipos kunde eldningsoljan bytas ut till Ipos ånga. Vagnar som tidigare tvättades i Tyskland slapp onödig transport samtidigt som Ipos minskade logistikkostnaderna då de kunde tvätta sina tankar på nära håll.

Emma Gunnarsson konstaterar att både ledning och anställda är ordentligt engagerade.

– Vi kan göra enkla saker som att lyfta fram de anställda som kommit med nya idéer och ge dem cred för det. Sedan finns ju också sådant som inte går att mäta i pengar. Vi hoppas och tror att vi kan inspirera andra att göra om sina företag som vi har gjort.

Artikel från Veckans Affärer – Hållbarhet nr 9

Fakta Kemira Kemi

Omsättning: 898 Mkr

Resultat: 78 Mkr

Antal anställda: 289

Besparing: Minskad energiförbrukning med 50 procent. Sparar drygt 38 Mkr varje år.

Återvinner i alla led

Företag och institutioner vallfärdar till Emballator Lagan Plasts fabrik i småländska Ljungby. Flera av landets större koncerner har varit på besök hos tillverkaren av plastförpackningar som ses som en förebild inom lean produktion eftersom de lyckats eliminera slöseriet till 0,01 procents fel i produktionen.

Återvinning sker genom att överskott från kompressorerna värmer upp kontor och lager, samtidigt som överskott av ventilation och kyla återanvänds på flera områden i fabriken.

– Vi tittar mycket på helheten och inte bara på investeringar. I vår produktion jobbar vi med att ta fram målbilder förankrade hos medarbetarna och det blir mer som ett lagspel, säger vd Cristian Silvasti.

Cristian Silvasti anställdes vid årsskiftet 2005-2006, då företaget var nära konkurs med dalande resultat, och tog sina tidigare erfarenheter från processeffektivisering genom att vända upp och ner på hela organisationsschemat. Sedan dess har företaget vuxit tio år på raken med ökad produktion, samtidigt som koldioxidutsläppen minskat med 90 procent.
Den ökade effektiviseringen har lett till att företaget fått kunder som tidigare köpt produkter från låglöneländer i Östeuropa, vilket lett till minskade transportutsläpp.

– Vi lägger stor vikt vid att samarbeta med våra kunder så att deras försäljning kan öka, vilket påverkar oss positivt, tillägger Cristian Silvasti, som hjälper kunderna i hela deras värdekedja med allt från tekniska processer till ledarskapsutveckling. En stor del av framgången tror han ligger i att lärandet hela tiden är i fokus.

– Alla anställda har i uppgift att lära upp sina ersättare. I detta ligger att hela tiden göra förbättringar och våra medarbetare lämnar kontinuerligt in förbättringsförslag. Under förra året genomfördes 700 av dem.

Artikel från Veckans Affärer – Hållbarhet nr 9

Fakta Emballator Lagan Plast

Omsättning: 230 Mkr

Resultat: 19 Mkr

Antal anställda: 99

Besparing: Minskad energiförbrukning med 40 procent. Sparar 4,2 Mkr varje år.

Den här sidan uppdaterades 13 juli 2016

Behöver du hjälp? Chatta med vår support. Tid kvar:1:10)

Välj ett användarnamn för chatten.

Nej tack