På E.ON ser vi en framtid där förnybar energi är dominerande, smart energianvändning vardag och våra elnät den robusta ryggrad som möjliggör det elektrifierade samhället. Omställningen ska vara tillgänglig för alla och det ska vara enkelt att välja hållbart.

Vi har kunskapen, infrastrukturen, innovationerna, tekniken och drivet som krävs för att göra skillnad. Och vi är alla med på resan.

Nettonoll 2035

Nu lyfter vi blicken ytterligare i vårt pågående och långsiktiga hållbarhetsarbete. Senast 2035 ska de utsläpp av växthusgaser som vår verksamhet ger upphov till minskas till nettonoll.

För oss är det viktigt att det görs på rätt sätt. Därför är vårt fokus nu på att ta fram en ambitiös handlingsplan utifrån den internationella standard för nettonoll som är framtagen av The Science Based Targets initiative.

Så här långt har vi kommit

Graf 38 %, andel kvinnor i ledande befattningar

2021

Andel kvinnor i ledande befattningar

Till 2025 ska vi nå vårt mål med en 50-procentig andel.

Graf 35 %, andel minskade klimatutsläpp sedan 2017

2021

Minskade klimatutsläpp sedan 2017

På god väg mot målet i vår vision för 2025: en 50-procentig minskning.

Biologisk mångfald

Biologisk mång­fald är en förutsättning för hela eko­systemet, och därför också en viktig del av vårt hållbarhets­arbete.

Olssons elmack, neonskylt

Tillsammans skapar vi super­krafter

Elektrifieringen av Sverige har börjat. Och det är tillsammans som vi kan göra skillnad. Se hur vi samarbetar med andra i energi­revolutionen.

Simris från ovan

Förnybar el

Vi har helt valt bort att sälja el som kommer från källor som olja, naturgas och kol. Väljer du som privat­kund ett elavtal från oss kan du via ett tillval välja förnybar energimix. Den är genererad av sol, vind, vatten och biobränslen.

Klimatsmart på lokalnivå

Malmö

Det bubblar av projekt och personer som förändrar Malmö till en hållbar och modern stad.

Norrköping

Fjärrvärmda gator är bara en av de många hållbara idéer som blivit verklighet i Norrköping.

Örebro

Örebro

Se hur is kan värma upp fastigheter och träffa eldsjälarna bakom Örebros hållbara initiativ.

Kretsloppet i Högbytorp

Är avfall en resurs? I en cirkulär ekonomi är det faktiskt så. Den hållbara kretsloppsanläggningen i Högbytorp återvinner avfallet och skapar näring, material och energi.

Medarbetare i hjälm framför Högbytorp

Hållbarhetsrapport 2022

Vill du dyka ner i siffror och statistik och få en djupare bild av vårt hållbarhetsarbete? Läs mer om vad vi gör för miljön och människor i vår senaste hållbarhetsrapport.

Från klimatoro till framtidstro

Oroar du dig för vad som händer med klimatet? Häng med Alexandra Rapaport när hon träffar klimatexperter och tar reda på hur vi faktiskt kan klara av klimatomställningen.

Lev mer hållbart hemma

Håller mobil med appen i handen

Följ din energiförbrukning

Med vår app kan du hålla koll på din förbrukning och jämföra med tidigare månader eller år. Det hjälper dig att förstå din energianvändning.

Installation av solceller på tak

Skaffa solceller

Med solceller på taket gör du en tydlig insats för ett mer hållbart samhälle samtidigt som du sänker dina egna kostnader. 

Laddbox på vägg

Laddlösningar för elbil

Vi satsar både på att bygga ut nätverket med laddstolpar och att erbjuda lösningar för att ladda hemma.