Kontrollera vatten och element

Börja med att kontrollera om både varmvattnet och elementen är kalla. Är något av dessa system varma går fjärrvärme fram till huset. Felorsaken ligger då i fastighetens anläggning.

Hyresgäster felanmäler till fastighetsägare

Om både varmvatten och element är kalla går du in på pågående och planerade fjärrvärmeavbrott för att ta reda på om fjärrvärmen till din fastighet eller i ditt närområde är avstängd. Är det ingen avstängning kontaktar du din fastighetsägare. Om det är du som äger fastigheten, kontakta en rörläggare för felhjälpning i din anläggning.

Fastighetsägare felanmäler till E.ON

Uppstår problem med fjärrvärmen i din fastighet är det bra att i första hand se över fastighetens fjärrvärmecentral och övriga system som finns i fastigheten.  

Reklamationsanmälan

Den här reklamationsanmälan är avsedd för ärenden kopplade till fjärrvärmeanslutning, värmedistribution samt mätning eller övriga uppdrag utförda av E.ON Energiinfrastruktur AB.

Se planerade och pågående avbrott

Här kan du se planerade och pågående avbrott i fjärrvärmeleveransen.

Har det uppstått ett akut fel?

Om det skulle uppstå ett akut fel i din fjärrvärmecentral är du välkommen att kontakta vår jourtjänst på 0771-88 00 22. Jourtjänsten har öppet dygnet runt och behövs sedan ett jourbesök debiteras du enligt prislistan.