Tänk på detta under avbrottet

  1. Stäng fönster och dörrar.
  2. Täta dragiga fönster och ytterdörrar.
  3. Håll dörrar mot kalla utrymmen stängda, till exempel vind eller veranda.
  4. Dra för gardinerna eller fäll ned persiennerna på natten.
  5. Ta på varma kläder.
  6. Har du vedspis, börja elda.