Vissa ser sopor. Vi ser en möjlighet att skapa värme åt hela städer. Fjärrvärmen är en viktig pusselbit i energirevolutionen och elektrifieringen av vårt land. När du skaffar fjärrvärme får du inte bara prisvärd och pålitlig uppvärmning. Tillsammans med andra som gör samma smarta val är du med och skapar superkrafterna som gör omställningen möjlig.

Här finns våra fjärrvärmenät

Just nu finns våra fjärrvärmenät på 13 orter och platser i landet. Nedan kan du se om du kan få fjärrvärme där du bor.

 • Bro
 • Bålsta
 • Järfälla
 • Söderköping
 • Vallentuna
 • Åkersberga
 • Kungsängen
 • Malmö/Burlöv

Navirum Energi AB

 • Norrköping
 • Söderköping
 • Örebro
 • Kumla
 • Hallsberg
 • Malmö/Burlöv

  I Malmö/Burlöv kommer fjärrvärmen både från våra egna anläggningar med huvudsakligen förnybara bränslen, t.ex Heleneholms kraftvärmeverk, och från Sysavs kraftvärmeverk där energin i restavfall tas tillvara, samt från industriell spillvärme. I kraftvärmeverk produceras både el och värme.

  Malmö, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Täby

  Täby fjärrvärmeverk, som vi samäger med fyra bostadsrättsföreningar i Täby, togs i drift 2012 och består av fyra biobränslepannor. Fjärrvärmenätet i Täby är utbyggt i samarbete med kommunen och ska stå öppet för alla fjärrvärmeleverantörer senast 2027.

  Täby, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Bro

  Fjärrvärmenätet i Bro är sammanbyggt med näten i Järfälla och Kungsängen och får största delen av sin fjärrvärme från den nybyggda kretsloppsanläggningen i Högbytorp – en kraftvärmeanläggning som producerar både el och värme. Fjärrvärmen kommer också från värmepumpar som utvinner värme ur Mälaren samt biobränsleeldad produktion.

  Bro, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Järfälla

  Fjärrvärmenätet i Järfälla är sammanbyggt med näten i Bro och Kungsängen och får största delen av sin fjärrvärme från den nybyggda kretsloppsanläggningen i Högbytorp – en kraftvärmeanläggning som producerar både el och värme. Fjärrvärmen kommer också från värmepumpar som utvinner värme ur Mälaren samt biobränsleeldad produktion.

  Järfälla, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Kungsängen

  Fjärrvärmenätet i Kungsängen är sammanbyggt med näten i Järfälla och Bro och får största delen av sin fjärrvärme från den nybyggda kretsloppsanläggningen i Högbytorp – en kraftvärmeanläggning som producerar både el och värme. Fjärrvärmen kommer också från värmepumpar som utvinner värme ur Mälaren samt biobränsleeldad produktion

  Kungsängen, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Norrköping

  Fjärrvärmen i Norrköping kommer från Händelöverket, en kraftvärmeanläggning som producerar både el och värme. Som bränsle till pannorna används restprodukter som returflis, skogsbränslen, gummi och avfall.

  Norrköping, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Vallentuna

  Fjärrvärmen till Vallentunas kunder produceras huvudsakligen av biobränsle, men vi producerar även fjärrvärme med hjälp av en värmepump som utvinner värme ur Vallentunasjön.

  Vallentuna, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Åkersberga

  2015 tog vi det biobränsleeldade Sandkilsverket i drift och stängde samtidigt ner äldre anläggningar i kommunen. Det moderna Sandkilsverket har bidragit till en bättre miljö i Åkersberga och tryggar fjärrvärmeleveranserna för lång tid framöver.

  Åkersberga, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Örebro

  Fjärrvärmenätet i Örebro är sammanbyggt med näten i Kumla och Hallsberg. Den största delen av fjärrvärmen produceras vid biobränsleeldade kraftvärmeverket Åbyverket i Örebro som också producerar el, men även spillvärme från industrier tas tillvara och värme från en avfallsbehandlingsanläggning i Kumla.

  Örebro, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Kumla

  Fjärrvärmenätet i Kumla är sammanbyggt med näten i Hallsberg och Örebro. Den största delen av fjärrvärmen produceras vid biobränsleeldade Åbyverket i Örebro, men även spillvärme från industrier tas tillvara och värme från en avfallsbehandlingsanläggning i Kumla.

  Kumla, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Hallsberg

  Fjärrvärmenätet i Hallsberg är sammanbyggt med näten i Kumla och Örebro. Den största delen av fjärrvärmen produceras vid biobränsleeldade kraftvärmeverket Åbyverket i Örebro som också producerar el, men även spillvärme från industrier tas tillvara och värme från en avfallsbehandlingsanläggning i Kumla.

  Hallsberg, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Söderköping

  2011 byggde vi samman fjärrvärmenätet i Söderköping med Norrköpings nät, och sedan dess tryggas fjärrvärmeleveranserna till Söderköpingeborna av effektiva Händelöverket i Norrköping - en kraftvärmeanläggning som producerar både el och värme.

  Söderköping, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Bålsta

  I Bålsta produceras fjärrvärmen med förnybara bränslen och omhändertagande av industriell spillvärme.

  Bålsta, Sverige

  Vägbeskrivning

Fjärrvärme skapar superkrafter

Läs mer om hur fjärrvärmen driver utvecklingen framåt.

Kretsloppet i Högbytorp

Avfall är en resurs som kan återvinnas till energi – det tar vi tillvara på i kretsloppsanläggningen i Högbytorp.

Vad är fjärrvärme?

Ungefär hälften av Sveriges bostäder och lokaler värms upp med hjälp av fjärrvärme. Men vad är fjärrvärme och hur fungerar det? Här får du veta mer!