Vissa ser sopor. Vi ser en möjlighet att skapa värme åt hela städer. Fjärrvärmen är en viktig pusselbit i energirevolutionen och elektrifieringen av vårt land. När du skaffar fjärrvärme får du inte bara prisvärd och pålitlig uppvärmning. Tillsammans med andra som gör samma smarta val är du med och skapar superkrafterna som gör omställningen möjlig.

Här finns våra fjärrvärmenät

Just nu finns våra fjärrvärmenät på 13 orter och platser i landet. Nedan kan du se om du kan få fjärrvärme där du bor.

Bro

Bålsta

Hallsberg

Järfälla

Kumla

Kungsängen

Malmö/Burlöv

Norrköping

Söderköping

Täby

Vallentuna

Åkersberga

Örebro

 • Malmö/Burlöv

  I Malmö/Burlöv kommer fjärrvärmen från Sysavs avfallseldade kraftvärmeverk, industriell spillvärme samt egna anläggningar. Hösten 2017 tar vi en ny fjärrvärmeanläggning i drift som producerar förnybar fjärrvärme ur renat avloppsvatten.

  Malmö, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Täby

  Täby fjärrvärmeverk, som vi samäger med fyra bostadsrättsföreningar i Täby, togs i drift 2012. Anläggningen bestod då av två biobränslepannor, men utökades 2016 med ytterligare två. Fjärrvärmenätet i Täby är utbyggt i samarbete med kommunen och ska stå öppet för alla fjärrvärmeleverantörer senast 2027.

  Täby, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Bro

  Fjärrvärmen i Bro produceras av förnybart bränsle: flis och pellets. De två pelletspannorna installerade vi vintern 2014/2015 – allt i syfte att öka leveranssäkerheten och sänka påverkan på miljön.

  Bro, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Järfälla

  Med värmepumpar som utvinner värme ur Mälaren samt biobränsleeldad produktion förser vi kunderna i Järfälla med fjärrvärme. Efterfrågan växer stadigt och tillsammans med Järfälla kommun arbetar vi för hållbar stadsutveckling i den nya stadsdelen Barkarbystaden.

  Järfälla, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Kungsängen

  I Kungsängen producera vi fjärrvärme vid flera anläggningar och av flera bränslen. Främst olika sorters biobränsle, men vi tar också tillvara på spillvärme från Fresenius-Kabis produktion med hjälp av en värmepump.

  Kungsängen, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Norrköping

  Fjärrvärmen i Norrköping kommer från Händelöverket, som har fem pannor samt två turbiner som producerar el. Som bränsle till pannorna används restprodukter som returflis, skogsbränslen, gummi och avfall.

  Norrköping, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Vallentuna

  Fjärrvärmen till Vallentunas kunder produceras huvudsakligen av biobränsle, men vi producerar även fjärrvärme med hjälp av en värmepump som utvinner värme ur Vallentunasjön.

  Vallentuna, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Åkersberga

  2015 tog vi det biobränsleeldade Sandkilsverket i drift och stängde samtidigt ner äldre anläggningar i kommunen. Det moderna Sandkilsverket har bidragit till en bättre miljö i Åkersberga och tryggar fjärrvärmeleveranserna för lång tid framöver.

  Åkersberga, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Örebro

  Fjärrvärmen i Örebro kommer från Åbyverket, ett av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Vid Åbyverket finns tre pannor samt två turbiner som producerar el. Den nyaste pannan togs i drift 2013.

  Örebro, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Kumla

  Fjärrvärmenätet i Kumla är sammanbyggt med näten i Hallsberg och Örebro. Fjärrvärmen produceras vid biobränsleeldade Åbyverket i Örebro.

  Kumla, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Hallsberg

  Fjärrvärmenätet i Hallsberg är sammanbyggt med näten i Kumla och Örebro. Fjärrvärmen produceras vid biobränsleeldade Åbyverket i Örebro.

  Hallsberg, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Söderköping

  2011 byggde vi samman fjärrvärmenätet i Söderköping med Norrköpings nät, och sedan dess tryggas fjärrvärmeleveranserna till Söderköpingeborna av effektiva Händelöverket i Norrköping.

  Söderköping, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Bålsta

  Bålsta, Sverige

  Vägbeskrivning

Fjärrvärme skapar superkrafter

Läs mer om hur fjärrvärmen driver utvecklingen framåt.

kretsloppsanläggningen i högbytorp

Krettsloppet i Höbytorp

Avfall är en resurs som kan återvinnas till energi – det tar vi tillvara på i kretsloppsanläggningen i Högbytorp.

Kyrka sant laurentii söderköping

Fjärrvärmda kyrkbänkar

Så här gick Sankt Laurentii kyrka i Söderköping från dyra räkningar och dåligt inomhusklimat till energismart komfort.