1. Privat
 2. Fjärrvärme
 3. Kan jag få fjärrvärme?

Hitta din ort med fjärrvärme

Just nu erbjuder vi fjärrvärme i Malmö, Burlöv, Norrköping, Söderköping, Örebro, Kumla, Hallsberg och i Stockholmsregionen. 

 • Malmö/Burlöv

  I Malmö/Burlöv kommer fjärrvärmen från Sysavs avfallseldade kraftvärmeverk, industriell spillvärme samt egna anläggningar. Hösten 2017 tar vi en ny fjärrvärmeanläggning i drift som producerar förnybar fjärrvärme ur renat avloppsvatten.

  Malmö, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Täby

  Täby fjärrvärmeverk, som vi samäger med fyra bostadsrättsföreningar i Täby, togs i drift 2012. Anläggningen bestod då av två biobränslepannor, men utökades 2016 med ytterligare två. Fjärrvärmenätet i Täby är utbyggt i samarbete med kommunen och ska stå öppet för alla fjärrvärmeleverantörer senast 2027.

  Täby, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Bro

  Fjärrvärmen i Bro produceras av förnybart bränsle: flis och pellets. De två pelletspannorna installerade vi vintern 2014/2015 – allt i syfte att öka leveranssäkerheten och sänka påverkan på miljön.

  Bro, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Järfälla

  Med värmepumpar som utvinner värme ur Mälaren samt biobränsleeldad produktion förser vi kunderna i Järfälla med fjärrvärme. Efterfrågan växer stadigt och tillsammans med Järfälla kommun arbetar vi för hållbar stadsutveckling i den nya stadsdelen Barkarbystaden.

  Järfälla, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Kungsängen

  I Kungsängen producera vi fjärrvärme vid flera anläggningar och av flera bränslen. Främst olika sorters biobränsle, men vi tar också tillvara på spillvärme från Fresenius-Kabis produktion med hjälp av en värmepump.

  Kungsängen, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Norrköping

  Fjärrvärmen i Norrköping kommer från Händelöverket, som har fem pannor samt två turbiner som producerar el. Som bränsle till pannorna används restprodukter som returflis, skogsbränslen, gummi och avfall.

  Norrköping, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Vallentuna

  Fjärrvärmen till Vallentunas kunder produceras huvudsakligen av biobränsle, men vi producerar även fjärrvärme med hjälp av en värmepump som utvinner värme ur Vallentunasjön.

  Vallentuna, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Åkersberga

  2015 tog vi det biobränsleeldade Sandkilsverket i drift och stängde samtidigt ner äldre anläggningar i kommunen. Det moderna Sandkilsverket har bidragit till en bättre miljö i Åkersberga och tryggar fjärrvärmeleveranserna för lång tid framöver.

  Åkersberga, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Örebro

  Fjärrvärmen i Örebro kommer från Åbyverket, ett av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Vid Åbyverket finns tre pannor samt två turbiner som producerar el. Den nyaste pannan togs i drift 2013.

  Örebro, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Kumla

  Fjärrvärmenätet i Kumla är sammanbyggt med näten i Hallsberg och Örebro. Fjärrvärmen produceras vid biobränsleeldade Åbyverket i Örebro.

  Kumla, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Hallsberg

  Fjärrvärmenätet i Hallsberg är sammanbyggt med näten i Kumla och Örebro. Fjärrvärmen produceras vid biobränsleeldade Åbyverket i Örebro.

  Hallsberg, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Söderköping

  2011 byggde vi samman fjärrvärmenätet i Söderköping med Norrköpings nät, och sedan dess tryggas fjärrvärmeleveranserna till Söderköpingeborna av effektiva Händelöverket i Norrköping.

  Söderköping, Sverige

  Vägbeskrivning

 • Bålsta

  Bålsta, Sverige

  Vägbeskrivning

Vill du bli fjärrvärmekund eller har du frågor om fjärrvärme?

Framtidens kretsloppsanläggning

Avbrottsinformation

Våra samägda anläggningar