I vår del av världen behöver vi värme till våra hus – och värmeproduktion kräver energi, som i sin tur påverkar miljön. Därför är det viktigt att välja ett bra uppvärmningsalternativ med låg miljöpåverkan. Fjärrvärme produceras till största del av förnybar och återvunnen energi och är energieffektiv – det vill säga att den producerade energin används på ett smart och hållbart sätt.

Fjärrvärmens miljöfördelar

Återanvänder energi

Fjärrvärme tar vara på spillvärmen från industrier, datacenter, avfallsförbränning och rester från skogsindustrin.

Ställer om åt dig

Med omställningen till förnybar värmeproduktion får alla fjärrvärmekunder automatiskt sin värme från förnybara källor.

Producerar bonus-el

Flera av våra fjärrvärmeverk producerar inte bara värme – de genererar även el när det behövs.

Miljöpåverkan från ditt lokala fjärrvärmenät

Varje år sammanställer vi miljövärden för fjärrvärmen vi producerar i våra anläggningar runt om i landet. Modellen för beräkningarna har tagits fram av Svensk Fjärrvärme i samarbete med bostadsorganisationerna. Här kan du se den senaste årssammanställningen över miljöpåverkan från fjärrvärmenätet där du bor och jämföra med andra nät.

Varifrån kommer biobränslet?

Under 2022 kom de biobränslen som E.ON köpte in från följande länder. 

  • Bark: Sverige
  • Biogas: Danmark
  • Biodiesel-FAME: Sverige, Tyskland
  • Bioolja: Belgien, Brasilien, Danmark, Egypten, Polen, Storbritannien, Sydafrika, Tjeckien, Tunisien, Ukraina, Ungern, Österrike
  • Flis: Sverige, Storbritannien
  • Pellets: Sverige
  • Sågspån: Sverige

E.ON innehar ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten och är ett bevis på att de biodrivmedel och biobränslen som vi hanterar är hållbara. Att inneha ett hållbarhetsbesked är ett lagkrav utifrån Lagen om hållbarhetskriterier.

utvecklingsprojekt

Framtidens värmealternativ

Arbetet med att förbättra tekniken och minska miljöpåverkan pågår ständigt, och vi har flera utvecklingsprojekt igång föra att framtidssäkra fjärrvärmen.

hållbarhet

Hållbarhet på E.ON

Upptäck mer om vad vi gör för att leverera energi på ett hållbart sätt. Här får du veta mer om våra initiativ och utvecklingsprojekt och läsa vår senaste hållbarhetsrapport.