1. Fastighetsägaren kontaktar en behörig värmeinstallatör. Installatören ska ha giltigt intyg för aktuell svets- och lödmetod.

  2. Installatören eller fastighetsägaren anmäler arbetet via formuläret nedan. Arbetet ska anmälas i god tid, 3 veckor innan arbetet ska utföras. 

  3. E.ON granskar och godkänner anmälan.

  4. Innan värmeinstallatören utför det arbete som anmälts, ska värmemätaren monteras ned. Värmemätaren monteras sedan tillbaka efter utfört arbete. Installatören bokar in tid med E.ON för nedmontering av mätare och nödvändiga kontroller, dessa bokas in 5 dagar innan.

  5. Fjärrvärmekretsen provtrycks under närvaro av kontrollant från E.ON för att kvalitetssäkra installationen. Tid för provtryckning bokas 5 dagar innan.

  6. Installationen driftsätts.

Serviceavtal

Har du ett avtal med oss om fjärrvärmeservice, fortsätter detta att gälla tills du själv säger upp det.

Anmäl kommande arbete

För att utföra värmeinstallation krävs giltigt intyg om svets- och lödlicens.

Fastighet
Vad ska utföras?
Bekräftelse

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Tekniska bestämmelser

Mätarplatsens utformning ser du på  sidorna 48 och 49 i Tekniska bestämmelser/Mätare F:104.

Lokala regler

Gräva nära ledning

Ta reda på vad som finns i marken innan du börjar gräva