För att din fjärrvärmeanläggning ska fungera så bra som möjligt kan den behöva lite tillsyn. Därför kan det vara bra att veta hur den fungerar, och vad du ska göra om det uppstår ett problem. Här hittar du instruktionsfilmer om hur du sköter om din fjärrvärmeanläggning.

Så här funkar det

Så fungerar fjärrvärmecentralen

Här går vi igenom hur en fjärrvärmecentral är uppbyggd 
och hur den fungerar.

Öka inomhustemperaturen

Får du inte upp värmen? Här visar vi hur du ska göra 
med din fjärrvärmeanläggning.

Lufta elementen

Om det finns luft i elementen blir de inte så varma som 
de ska vara – så här luftar du dem.

Inget varmvatten i kranarna?

Följ de här stegen för att få upp temperaturen på vattnet 
i dina kranar.

Osäker? Kontakta våra servicetekniker.

Om du stött på ett problem som du är osäker på hur du fixar är det bäst att ta hjälp. Som kund med serviceavtal hos oss kan du alltid få hjälp av våra servicetekniker.

Fjärrvärmeservice

Vardagar 08 –16.30: 0771–47 47 27
Jour dygnet runt: 0771–88 00 22

Felsökningsguide

Läckage i fjärrvärmekretsen

Byt packning, spänn koppling. Om du är osäker kontakta VVS-installatör snarast.*

För låg radiatortemperatur

Ändra inställningen i reglercentralen och kontrollera att styrventilen aktiveras.

För låg radiatortemperatur på enskilda radiatorer

Ta bort termostatdelen. Motionera ”tappen”. Om detta inte hjälper kontakta VVS-installatör.

Dålig värme i hela eller delar av huset

 • Kontrollera spänningen till pumpen. Byt cirkulationspumpen.
 • Öka hastigheten på cirkulationspumpen.
 • Fyll på vatten i radiatorkretsen.
 • Stoppa cirkulationspumpen. Fyll på vatten och lufta radiatorerna.

Störande ljud i radiatorerna (susningar)

Sänk pumphastigheten.

Ständigt flöde eller droppande ur expansionskärlets överloppsrör eller ur säkerhetsventil utan att påfyllning sker. Det vill säga ständigt överfyllt värmesystem.
Nonchalera aldrig detta läckage

 • Kontrollera att påfyllningsventilen är ordentligt stängd. 
 • Upphör läckaget nu är det påfyllningsventilen som inte blir tät i stängt läge.
 • Nästa steg: stäng inkommande kallvattenventiler till huset, förslagsvis under natten, för kontroll att påfyllningsventilen är tät.
 • Om fjärrvärmevattnet är märkt genom grönfärgning färgar det successivt av sig till radiatorkretsen om värmeväxlaren har invändigt läckage. Ring VVS-installatör i så fall.*

Ofta förekommande påfyllningar av värmesystemet erfordras. Detta är skadligt för värmesystemet och leder så småningom till stora kostnader

 • Sök igenom värmesystemet efter läckage.
 • Ett slutet kärl kan pumpas till erforderligt tryck av VVS-installatör.*

För låg värme- och varmvattentemperatur

Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme. Jämför eventuellt med grannens. Rensa filtret.

För låg varmvattentemperatur

 • Ändra inställningen i regulatorn och kontrollera att styrventilen aktiveras.
 • Rengör filtret, kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme.

För hög varmvattentemperatur. Innebär skållningsrisk och risk för igenkalkning av varmvattenväxlaren

 • Ändra inställningen i reglercentralen och kontrollera att styrventilen aktiveras. 
 • Byt ut styrventilen.

Min fjärrvärmeväxlare signalerar dålig avkylning i Mitt E.ON

En servicetekniker behöver felsöka din anläggning. För hjälp ring 0771–47 47 27.

* Om du har Fjärrvärmeserviceavtal med E.ON ring 0771–47 47 27 vardagar 8–16.30. Jour fjärrvärmeservice 020–88 00 22 dygnet runt.