Förbrukar ditt företag mycket energi?

Om ditt företag förbrukar mycket el är det viktigt att sätta en strategi för hur du köper in den. Våra experter finns här för dig och erbjuder ett långsiktigt partnerskap och en personlig rådgivare som hjälper dig att ta ett helhetsgrepp om din energisituation.

Elavtal för företag med större förbrukning

Vi vet att en enskild produkt sällan är svaret på komplexa behov och fokuserar på såväl smarta energilösningar och effektiviseringstjänster som konkurrenskraftiga elavtal. Låt oss hitta den bästa lösningen som passar just ditt företag.

DET ENKLA OCH TRYGGA VALET

E.ON Elfond

Låt våra experter sköta elavtalet, så att ni kan fokusera på verksamheten.

✓  Våra experter säkrar elpriset vid flera tillfällen

✓  Stabilt pris genom toppar och dalar

✓  Lågt arvode och transparent jämförelse mot rörligt pris

✓ Förstahandsvalet för flera hundra företagskunder 

VÄLJ ER MIX AV PRISSÄKRAT OCH RÖRLIGT 

E.ON Mix

Prissäkra ert elpris på det sätt som passar er verksamhet

✓  Kombinera prissäkring...

✓ ... med rörligt pris

✓  Välj er egen mix

Som E.ON-kund får du alltid

 • E.ON Navigator
  Verktyget som samlar allt om företagets energianvändning på ett ställe! Ger dig full koll på energiförbrukningen, möjlighet att analysera för att energieffektivisera, åtkomst till era fakturor med mera.
 • Information gällande energimarknaden
  Digitala informationsträffar kvartalsvis kring den nordiska energimarknaden och vad som påverkar priset, samt E.ONs tankar kring marknaden och energipriset i framtiden.
 • Utbildningar löpande i E.ON Navigator
  Lär dig att optimera företagets energiförbrukning och få koll på energianalys, portföljstatus, fakturor och kostnader.
 • Personlig rådgivare
  Hos oss får du en egen kontaktperson till ditt företag.
Bollerup flygfoto

För Bollerup är trygghet, stabilitet och förutsägbarhet viktigt

Bollerups lantbruksinstitut och naturbruksgymnasium lever i samklang med naturen och önskar att vara förebilder inom området de är verksamma inom. Stiftelsen startades 1903 och verksamheten är rik på både kunskap och historia. 

Laptop med E.ON Navigator på skärmen

Få koll med E.ON Navigator

I E.ON Navigator får du en samlad överblick över hela verksam­hetens förbrukning och energi­kostnader. 

Välj ett förnybart elavtal till företaget

Engagemanget i hållbarhetsfrågor är större än någonsin och många gånger kan en stark miljöprofil vara helt avgörande för valet av affärspartner eller leverantör. Genom att välja el från solenergi, vindkraft eller vattenkraft är ditt företag med och driver efterfrågan på förnybar energi.

När ditt företag har bytt till förnybart får du ett miljöintyg utställt i företagets namn. Du får också en logotyp som kan användas på webben och i mejlsignaturer.

Försäljning 2022
Den el vi sålde 2022 medförde utsläpp av 0 g koldioxid under produktionsfasen och 1,3 mg kärnbränsleavfall per kWh.