Förbrukar ditt företag mycket energi?

Om ditt företag förbrukar mycket el är det viktigt att sätta en strategi för hur du köper in den. Våra experter finns här för dig  och erbjuder ett långsiktigt partnerskap och en personlig rådgivare som hjälper dig att ta ett helhetsgrepp om din energisituation.

Vi vet att en enskild produkt sällan är svaret på komplexa behov och fokuserar på såväl smarta energilösningar och effektiviseringstjänster som konkurrenskraftiga elavtal. Kanske blir det mest lönsamt för dig att köpa in el för flera år i sträck? Då hjälper våra portföljförvaltare dig att sprida risken och optimera köpen.

Etageavtal - portföljförvalta din el på dina villkor 

Att enbart välja mellan rörligt och fast pris utgör oftast en för stor risk om ditt företag förbrukar mycket el. Lämnar ditt företag ofta fasta offerter, planerar en energikrävande investering, eller köper in el för flera år i sträck kan en prislåsning i fel läge, eller ett rörligt pris när efterfrågan på el ökar, få en betydande påverkan på marginalerna.

Vår produkt Etage ger dig flexibiliteten att sprida din risk och sänka osäkerheten till just den nivå din riskpolicy tillåter. Här får du alltid rådgivning och stöd vid alla köp, och en resultatrapport efter varje prislåsning. De olika nivåerna, våra Etage, gör att du själv kan bestämma vilken nivå av hjälp du vill ha. Du får löpande rapporter, marknadsinformation, riskberäkningar och indexjämförelser så att du har full koll på resultatet av vår förvaltning. 

Kvinna använder ipad med händerna

Etage®Fix

Med Etage®Fix får du den finansiella portföljförvaltningens flexibilitet kombinerat med det vanliga elavtalets enkelhet. Välj kontinuerligt hur du vill att priset ska säkras över tid, baserat på ditt företags prislåsningsstrategi och aktuell marknadsinformation. Prislåsningen görs för kvartal eller helår och fördelas per anläggning.

Etage®Flex

Med Etage®Flex har ditt företag i grunden ett avtal om energileverans till ett rörligt elpris, som följer spotpriset på elbörsen Nord Pool. Du låser ditt pris med grund i ditt företags riskstrategi i aktuellt marknadsläge. Prislåsningen görs för andelar om 10 procent av ditt elbehov, antingen för kvartal eller hela år. Den andel av elbehovet som inte är prislåst avräknas mot spotpriset timme för timme.

Etage®Förvaltad

Med Etage®Förvaltad gör våra portföljförvaltare jobbet åt dig. Du överlåter helt enkelt inköpsansvaret till oss, och vi hanterar alla prislåsningar efter avtalad överenskommelse. 

E.ON som partner

1. Behovsanpassat och flexibelt

Oavsett om du vill ha en långsiktig strategi eller ett skräddarsytt energiavtal, så hjälper vi dig hela vägen. Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt energival så att du kan lägga din värdefulla tid i din verksamhet istället.

2. E.ON Navigator

E.ON Navigator är ett verktyg som samlar allt som rör ditt företags energiförbrukning på ett och samma ställe. Med en enda inloggning har du åtkomst till alla dina verktyg, fakturor och rapporter, oavsett din verksamhets storlek.

3. Partnerskap

Som ett energiintensivt företag får du en personlig rådgivare som hjälper dig att sätta en långsiktig strategi för ditt företags elinköp. Vi har lösningar för alla behov och tar gärna ett helhetsgrepp om din energisituation, och skräddarsyr en lösning utifrån dina behov.

Kontakta våra rådgivare

Har du ett energiintensivt företag som behöver hjälp att hitta rätt elstrategi? Fyll i dina uppgifter, så hör en av våra företagsexperter av sig. Vi hörs!

* fält måste fyllas i

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Kontakter

Emma Borgström
emma.borgstroem@eon.com

Ann-Louise Barkestam
ann-louise.barkestam@eon.se

Välj ett förnybart elavtal till företaget

Engagemanget i hållbarhetsfrågor är större än någonsin och många gånger kan en stark miljöprofil vara helt avgörande för valet av affärspartner eller leverantör. Genom att välja el från solenergi, vindkraft eller vattenkraft är ditt företag med och driver efterfrågan på förnybar energi.

När ditt företag har bytt till förnybart får du ett miljöintyg utställt i företagets namn. Du får också en logotyp som kan användas på webben och i mejlsignaturer.

Gör en extra insats - teckna Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval är Sveriges enda miljömärkning som ställer krav på hur vi och andra elbolag utvinner energi från förnybara källor som vind, vatten och biobränsle.

Naturskyddföreningen kontrollerar årligen att vi uppfyller de utökade miljökraven, som syftar till att värna hotade djurarter som ål och flodpärlsmusslor, samt att skydda skogs- och Natura 2000-områden. En del av intäkterna från Bra Miljöval avsätter vi på E.ON dessutom till en miljö- och energieffektiviseringsfond som finansierar olika utvecklingsprojekt.

Vår elförsäljning

Den el vi sålde 2020 medförde utsläpp av 0 g koldioxid under produktionsfasen och 1,2 mg kärnbränsleavfall per kWh.

Försäljning 2020

Inspireras av andra

Läs mer om hur andra har använt våra företagslösningar

Futurum uppnådde miljömålen 12 år för tidigt

Futurum började med ett elavtal som garanterade el från vindkraft. Sedan dess har vi utökat samarbetet och hjälpt dem att bli koldioxidneutrala genom klimatsmarta inköp och energilösningar. Ett mål som var planerat att uppnås först 2030.

”Vi vet vad kostnaden ska bli kommande kvartal”

För att skapa en förutsägbarhet och en trygghet för hyresgästerna valde Sibbhult Färe 3 Industricenter AB vår portföljsförvaltning. Därmed sköter vi idag 60 procent av energiinköpen för bolaget.