Så här gör ni om ni ska:

 • Flytta elmätare, ledningar eller elstolpar
 • Slå ihop eller dela elnätsabonnemang
 • Beställa från- eller återkoppling

1. Kontakta en elinstallatör eller energikonsult

Hör av er till en elinstallatör med ert ärende i god tid innan ni vill ha ändringen utförd. Ibland kan vi nämligen behöva bygga ut och förstärka elnätet för att kunna lösa ert ärende. Elinstallatören kommer att skicka en anmälan till oss.
Kontrollera elinstallatörens behörighet på Elsäkerhetsverkets hemsida

2. Ni får en offert från oss

När vi har fått in anmälan tar vi fram en offert för arbetet. Vi skickar ett underlag till er elinstallatör och ett avtal med prisuppgift och information till er. Signera och skicka beställningen till oss. Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till er kontaktperson här på E.ON eller ringa företagskundservice.

3. Elinstallatören gör ändringen

När elinstallatören är klar med sin del av ändringen meddelar hen oss. Därefter slår vi på spänningen till er anläggning.

Har du frågor eller vill du ha en offert?

Hör av dig till oss för personlig rådgivning

Ska ni flytta?

Anmäl företagets flytt här - så fixar vi elen, gasen eller fjärrvärmen.

Hanteringstider för ändring i elinstallation

Vissa ärenden kan vi lösa på dagen medan andra kan ta flera månader. Tiden beror bland annat på om er fastighet finns i tätort eller på landsbygd och hur omfattande arbetet är. Här hittar du riktlinjer för hur lång tid det tar att lösa våra kunders vanligaste ärenden.

Tiderna gäller för:

 • Ändringar av elanläggning med högst 63 ampere huvudsäkring.
 • Ärenden som är anmälda till oss via en av dig anlitad behörig elektriker.
 • Ärenden som inte kräver tillstånd från myndigheter eller markägare. På landsbygden är det särskilt vanligt att tillstånd krävs när nya kablar ska grävas ner eller en nätstation ska byggas.

Ny uppvärmningsform

Om ändringen inte medför högre mätarsäkring än 20 A löser vi ärendet inom ett dygn. Om mätarsäkringen höjs till mer än 20 A krävs en utredning för att avgöra om vi behöver öka kapaciteten i elnätet. Elektrikern som ni anlitar kommer att få besked om villkoren för sitt arbete inom två veckor från det att vi får in anmälan. Krävs en utbyggnad av elnätet kan ärendet ta tre till sex månader, ibland längre.

Ändringar som gäller:

 • Nedtagning av mätare (till exempel hopslagning av två abonnemang)
 • Uppsättning av ny mätare (till exempel delning av ett abonnemang till två)
 • Flytt av mätare
 • Flytt av mätarskåp
 • Byte av mätarskåp
 • Byte 1-3 fas
 • Återinkoppling av elanslutning
 • Bortkoppling av elanslutning

Elektrikern som ni anlitar får besked om villkoren för sitt arbete inom två veckor från det att vi får in anmälan. När elektrikern har färdiganmält sitt arbete tar det upp till en vecka tills vi utför vårt arbete hos er. Vår entreprenör kommer att kontakta er elektriker för att boka en tid.

Tillfällig bortkoppling av el

När vi får in elektrikerns anmälan tar det ungefär en vecka tills vi kopplar bort elen från din fastighet. Vår entreprenör kommer att kontakta din elektriker för att boka en tid.

Tillfällig elanslutning – byggel och evenemangsel

Er elektriker får besked om villkoren för sitt arbete inom en vecka från det att vi får in anmälan. När elektrikern har färdiganmält sitt arbete tar det upp till en vecka tills vi utför vårt arbete hos dig. Vår entreprenör kommer att kontakta er elektriker för att boka en tid. Tänk på att en tillfällig elanslutning bara kan fås där det finns ett befintligt elnät med tillräcklig kapacitet.

Installation av solceller

Er elektriker får besked om villkoren för sitt arbete inom två veckor från det att vi får in anmälan. När elektrikern har färdiganmält sitt arbete tar det upp till en vecka tills vi utför vårt arbete hos dig. Vår entreprenör kommer att kontakta er elektriker för att boka en tid. Tänk på att en installation av solceller kan innebära att vi behöver förstärka elnätet, vilket kan ta tre till sex månader. Om det är en större utbyggnad kan det ta ännu längre tid.

Ska du avsluta ett elabonnemang?

Om ditt företag ska riva en fastighet eller slå ihop flera abonnemang kan det bli aktuellt att kostnadsfritt avsluta ett eller flera elabonnemang. Vi frånkopplar då fastigheten inom två veckor från att elinstallatören har anmält ändringen. Om du önskar ett visst frånkopplingsdatum hör du bara av dig till vår kundservice, så löser vi det. Abonnemanget upphör den dag din elmätare monteras ner.

Ska du ändra en elinstallation i högspänningsnätet?

Hör av dig till din kontaktperson här på E.ON eller till vår företagskundservice, så hjälper de dig vidare till en av våra specialister.