Planerar ert företag att att ansluta ny verksamhet till elnätet eller ändra i en befintlig anslutning? Det finns flera faktorer som påverkar vilken typ av anslutning som krävs eller hur komplext arbetet blir: verksamhetens effektbehov, om det handlar om hög- eller lågspänning och om anslutningen ska göras till våra lokalnät eller regionnät. Se beskrivningarna nedan som en hjälp för att hitta rätt alternativ för er anslutning.

Anslutning till lokalnätet

Vill ni göra en anslutning och har ett effektbehov över 0,5 MW och/eller med en spänning på 10–20 kV? Då är det troligen en anslutning till vårt högspänningsnät inom lokalnätet ni ska göra.

Anslutning till regionnätet

Planerar ni en anslutning som tar ut eller tillför hög effekt (över 15 MW) från eller till nätet? Om frågorna nedan stämmer in på er anslutning ska den troligen göras till regionnätet.

  • Ligger den planerade verksamheten nära en regionnätsstation?

  • Angränsar fastighetsgränserna för verksamheten och stationen varandra?

  • Planerar ni att ansluta med spänningar mellan 30 och 130 kV?

Anslutningar för lågspänning

Understiger ert effektbehov 0,5 megawatt? Då handlar det i regel om en lågspänningsanslutning (16 till 1 200 ampere). Här kan du läsa mer om att göra nya, ändra befintliga eller skaffa tillfälliga anslutningar samt ansluta elproduktion till lågspänningsnätet.

Elektrifieringen påverkar elnätet

Elektrifieringen av samhället är positiv och nödvändig för både tillväxten och hållbarheten i vårt land. När efterfrågan på el till expanderande industrier, eldrivna transporter och digitalisering ökar ställer det krav på ett starkt elnät. Här kan du läsa mer om energiomställningen och hur vi arbetar med Sveriges elnät för att förverkliga den.

Så fungerar Sveriges elnät

Sveriges elnät är uppbyggt ungefär som ett vägnät. Det består av tre nivåer som kopplar ihop alla delar av landet med varandra: stamnät, regionnät och lokalnät. Här kan du lära dig mer om hur vårt elnät fungerar.