Så här gör du

Kontakta en elinstallatör i god tid innan du vill ha elen inkopplad. När hen har utfört grundarbetet och anmält den nya elanslutningen till oss på E.ON, sätter vi upp en elmätare och kopplar på spänningen till din fastighet.

Ska du ansluta el till ett flerbostadshus? Då kommer vi att registera fastighetsägaren som kund på alla lägenheter tills vi får veta vem som ska flytta in. Tänk på att du behöver ta fram lägenhetsnummer efter Lantmäteriets nya metod.

Vad innebär det att en elinstallatör är behörig?

Inom alla elföretag som är anslutna till Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) finns alltid minst en behörig elinstallatör.

Elinstallatören delegerar sin behörighet till berörda montörer och ansvarar för att elinstallationen sker enligt elföreskrifterna och att ingen person, egendom eller husdjur utsätts för fara.

Anlita alltid behöriga elektriker

Innan du anlitar en elinstallatör – kontrollera hens behörighet hos Elsäkerhetsverket.
Kolla elektrikerns behörighet

Ny elsäkerhetslag från den 1 juli 2017

Den nya elsäkerhetslagen medför en stor förändring för elsäkerhetsarbetet och innebär bland annat att de företag som utför elinstallationsarbete ska ta fram ett egenkontrollprogram.

Nya krav

Elinstallatörsförordningen, starkströmsförordningen och materialförordningen har tidigare varit spridda i olika regelverk. De inordnas nu i den nya elsäkerhetslagen med en kompletterande elsäkerhetsförordning. Reformen innebär bland annat att det införs uttryckliga krav på hur elinstallationer ska vara utförda.

Externa företag måste vara registrerade

Är du innehavare av en elanläggning har du ett ansvar. Reformen innebär att du får möjlighet att kontrollera att företaget du anlitar för ett elinstallationsarbete är registrerat för den typen av uppdrag.

Elinstallationsföretaget är i sin tur skyldigt att se till att kraven som gäller för utförandet är uppfyllda.

Alla företag som utför elinstallationsarbete på en anläggning annan än ens egen måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Denna förteckning är sökbar. Som anläggningsägare är du skyldig att kontrollera att det företag som ska utföra elinstallationsarbete uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på ett elinstallationsföretag.

Utför ni egna elinstallationsarbeten?

Om elinstallationsarbeten utförs med egen personal i er verksamhet blir ni i lagens mening ett elinstallationsföretag. Ni måste då ha ett egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. I verksamheten måste det också finnas minst en auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad som systematiskt arbetar med företagets egenkontrollprogram och rutiner.

Dokumentation allt viktigare

Den nya elsäkerhetslagen lägger också stor vikt vid dokumentation. Har elanläggningen byggts om och förändrats under årens gång ska detta vara dokumenterat. Dessutom ska den som utför elinstallationsarbete erhålla nödvändig dokumentation av anläggningsinnehavaren innan arbetet utförs.

Allt om den nya elsäkerhetslagen

Vad kostar det?

Så här sätts anslutningsavgiften

Det är främst den önskade säkringsstorleken som bestämmer vad ditt företag får betala i anslutningsavgift.

Anslutning till lågspänningsnät 16-1 200 A

Avgiften för en ny elanslutning bestäms av vilken huvudsäkring du behöver samt hur stort avståndet, fågelvägen, är mellan ditt mätarskåp och anslutningspunkten i elnätet. Anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp, en elledningsstolpe eller en nätstation.

Anslutningsavgift och metertillägg för avstånd mellan mätarskåp och anslutningspunkt 16-25 A:

  • 0-200 meter: 30 000 kronor i anslutningsavgift.
  • Över 200 meter: individuell beräkning.

Avgifterna är exklusive moms.

Om du behöver en säkring på 16-25 A och avståndet mellan mätarskåp och anslutningspunkt i vårt elnät är större än 200 meter, eller om säkringen är större än 35 A, beräknas avgiften individuellt. 

Vill du ha en offert?

För rådgivning och prisförfrågan är du välkommen att höra av dig direkt till din kontaktperson här på E.ON eller till vår företagskundservice.

Det här betalar du för

För att kunna ansluta fastigheter till elnätet krävs det anpassningar från högspänningsledningen till kabelskåpen. Det är stora investeringar som vi ofta gör flera år i förväg. Genom anslutningsavgiften fördelas sedan en del av kostnaden mellan fastighetsägarna. Du betalar för tillgång till elnätet och för servisledningen, det vill säga ledningen som går från vårt kabelskåp fram till företagets mätarskåp eller elrum.

Anslutning till högspänningsnät

Om du har planer på att ansluta din verksamhet till högspänningsnätet kan vi hjälpa dig att hitta en optimal lösning. För rådgivning och offert – välkommen att höra av dig till din kontaktperson här på E.ON eller till företagskundservice.

Ska du ansluta ett vindkraftverk till elnätet?

Här får ni hjälp att komma igång med egen förnybar vindkraft.

Kontakta oss

Hör av dig om du har frågor om ny elanslutning.

Så lång tid tar det att få en ny eller förändrad anslutning – lågspänning

Vissa ärenden kan vi lösa på dagen medan andra kan ta flera månader och i sällsynta fall flera år. Tiden beror bland annat på om fastigheten ligger i tätort eller på landsbygd och hur omfattande arbetet är. I offerten du får från oss ger vi dig alltid en tidplan som baseras på det jobb som behöver göras. 

Om det redan finns el framdragen till din tomt/fastighet med tillräcklig kapacitet tar det cirka 2 månader efter att vi fått in föranmälan från din elektriker.

Ändringar i en befintlig anslutning såsom flytt av mätarskåp, säkringsändring samt återanslutning tar cirka 1-3 månader efter att din elektriker skickat in en föranmälan. 

Observera
Om vi behöver göra arbete utanför er tomt för att dra fram el, måste vi ibland söka tillstånd från markägare, kommun och/eller myndigheter och invänta svar innan vi kan påbörja arbetet. Då myndigheternas handläggningstid kan variera kan en ny eller förändrad elanslutning ta allt från 3 månader upptill ett år och i sällsynta fall flera år. Även tid på året påverkar, vintertid kan exempelvis tjäle i marken fördröja arbetet. Det är därför viktigt att du är ute i god tid.

Tillfällig elanslutning steg för steg

Om din verksamhet behöver el under en byggnation, ett utomhusevenemang eller till julgransbelysningen kan du beställa en tillfällig elanslutning. Den kallas ibland för byggel, evenemangsel eller cirkusel och är en provisorisk lösning som inte kan omvandlas till en permanent elanslutning.

1. Hitta en elinstallatör

Kontakta en elinstallatör för att beställa en tillfällig elanslutning senast två veckor före önskat inkopplingsdatum. Tänk på att en tillfällig elanslutning bara kan fås där det finns ett befintligt elnät med tillräcklig kapacitet.

2. Få en offert av oss

Elinstallatören kommer att skicka en anmälan till oss med tekniska uppgifter och önskat inkopplingsdatum. Vi skickar sedan en offert till dig. Läs igenom den, signera och skicka beställningen till oss. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson här på E.ON eller till vår företagskundservice.

Här får du en uppfattning om vad en tillfällig elanslutning kostar. Utöver själva in- och urkopplingen av el betalar ni också för de kilowattimmar som används:

Pris tillfällig anslutning 16 - 63 Ampere

Fast grundavgift  4 700 kronor

Efter 18 mån kostar det 600 kronor/mån

Pris tillfällig anslutning 80 - 160 Ampere 

Fast grundavgift 5 500 kronor  

Efter 36 mån kostar det 600 kronor/mån

Pris tillfällig anslutning 200 - 250 Ampere 

Fast grundavgift 6 800 kronor  

Efter 36 mån kostar det 600 kronor/mån

Större tillfälliga än 250 A offereras.

Avgifterna är exklusive moms.

3. Få elen inkopplad

När vi har fått in anmälan och signerad beställning utför vi arbetet. Vår entreprenör kommer att kontakta er elinstallatör för att boka en tid. För att uppfylla önskat inkopplingsdatum måste vi få beställningen senast två veckor i förväg.

Nu är det en god idé att teckna ett fördelaktigt elavtal för den tillfälliga elanslutningen – det kommer ditt företag att spara pengar på!

Tillfällig anslutning i ett högspänningsnät?

Hör av dig till din kontaktperson här på E.ON eller till vår företagskundservice - så får du individuell rådgivning för en optimal lösning.