Ny nätavgift från den 1 januari 2023

Energimarknaden står inför stora påfrestningar och de höga priserna drabbar oss alla. Dessvärre påverkar de även elnätskostnaderna. Från den 1 januari 2023 höjs elnätspriset, som en direkt följd av den senaste tidens höga prisnivåer.

Räkna ut elnätskostnaden

Här kan du snabbt räkna ut din verksamhets årliga elnätskostnad. 

Optimera och sänk kostnaderna med rätt elnätsabonnemang

För att kunna möta din verksamhets unika behov och förutsättningar erbjuder vi en rad olika elnätsabonnemang. Vi hjälper er gärna att välja rätt abonnemang utifrån hur mycket el ni behöver använda under året och hur mycket el ni vill ha möjlighet att använda vid ett och samma tillfälle.

För rådgivning anpassad efter din verksamhet är du välkommen att höra av dig till din personliga kontaktperson här på E.ON eller till vår företagskundservice.

Säkringsabonnemang – den vanligaste abonnemangstypen

De flesta företag har ett säkringsabonnemang, vilket betyder att den fasta avgiften för abonnemanget beror på huvudsäkringens storlek. Ju mer el verksamheten behöver använda samtidigt, desto större huvudsäkring krävs och desto högre blir abonnemangsavgiften.

Abonnemanget består av:

 • Abonnemangsavgift, anpassad efter säkringsstorlek
 • Elöverföringsavgift, betalas per använd kilowattimme (kWh)

Tre prismodeller

Det finns tre olika prismodeller för säkringsabonnemang – Normal, Småförbrukare och Lägenhet.

Normal är för företag som har säkringsstorlek mellan 16 och 63 ampere (A).

Småförbrukare är för företag som har säkringsstorlek 16 A och en årsförbrukning under 8 000 kWh. Vid större årsförbrukning är det mer fördelaktigt att byta till Normal.

Lägenhet är för verksamheter som bedrivs i flerfamiljshus. Det måste finnas minst tre abonnemang inom en fastighet med gemensam elnätanslutning. Huvudsäkringen kan vara 16 A, 20 A eller 25 A för en trefasanslutning och 35 ampere för en enfasanslutning. 

Gränsvärdena för förbrukning i lägenhet skiljer sig åt i olika områden:

 • I Södra Sverige (Syd enligt prislistan) bör du max använda 8 000 kwh/år för 16 A, 12 050 kWh/år för 20 A och 16 900 kWh/år för 25 A
 • I Stockholm bör du max använda 8 000 kWh/år för 16 A, 14 250kWh/år för 20 A och 21 650 kWh/år för 25 A
 • I norra Sverige (Nord enligt prislistan) bör du max använda 8 000 kWh/år för 16 A, 11 250Kwh/år för 20 A och 15 500 kWh/år för 25 A 

Använder du mer än dessa gränsvärden är det förmånligare för dig att ha Normal pris. 

Hur får jag rätt tjänst till bäst pris?

Ditt företag kan spara pengar genom att välja rätt prismodell och huvudsäkring. Checka av de här två punkterna för att säkerställa att ni har den mest kostnadseffektiva lösningen. 

 1. Har ni en årsförbrukning över 8­000 kWh? Då är Normal den mest förmånliga prismodellen för er. Använder ni mindre el väljer du Småförbrukare eller Lägenhet. Valet bestäms av de förbehåll du hittar under rubriken Tre prismodeller.

 2. Betalar ni för något ni inte använder? Se till att ha lägsta möjliga huvudsäkring för ert effektbehov eftersom det sänker abonnemangskostnaden. Kontakta en elinstallatör så hjälper hen dig att se över er situation och eventuellt ändra säkringsstorlek. Om ni byter säkring justerar vi elnätsavgiften på din nästa faktura.   

Avtalsvillkor och tillämpningsbestämmelser

Här hittar du alla våra avtalsvillkor och tillämpningsbestämmelserna för elnätet.

Effektabonnemang – för verksamheter med produktionstoppar

Effektabonnemang används i huvudsak av storförbrukare som industrier och kräver en timregistrerande elmätare. Den noterar månadsvis både de högsta timvärdena av uttagen aktiv effekt och verksamhetens energiförbrukning. Om ni har en huvudsäkring som är större än 63 ampere (A) måste ni enligt ellagen ha en timregistrerande mätare.

Abonnemanget består av:

 • Abonnemangsavgift, oberoende av säkringsstorlek
 • Avgift för maximalt effektutnyttjande per månad
 • Elöverföringsavgift, betalas per använd kilowattimme (kWh)

De allra största industrierna och distributörerna med mycket stort effektbehov och mycket hög energiförbrukning har regionnätsabonnemang. De har då en högspänningsanslutning på mer än 20 kV. 

Har du frågor?

För rådgivning anpassad efter verksamhetens behov - hör av dig till din kontaktperson här på E.ON eller till vår företagskundservice.

Prislista för elproduktion

Här kan du se vilka olika ersättningar och avgifter du får som elproducent.

Prislistor för lokalnät

Välj området där ni har er verksamhet för att se priserna för våra elnätsabonnemang.

Se villkor och tillämpningsbestämmelser

Prislistor för regionnät

Välj området där ni har er verksamhet för att se priserna för våra elnätsabonnemang.

Så framtidssäkrar vi elnätet

Elnätet är en förutsättning för att genomföra klimatomställningen. Vårt nuvarande elnät är uppbyggt för att koppla ihop ett fåtal stora kraftverk med städer och fabriker. Omställningen till förnybar energi från sol- och vindkraft gör att elnätet måste anpassas till att istället kunna ta emot el från många mindre producenter. Dessutom växer våra stora städer kraftigt och behovet av el är redan större än vad dagens elnät klarar av.

Därför ställer vi helt om till förnybar energi. En omställning som inte bara är bra för klimatet, utan också helt nödvändig för vårt samhälle. Se hur vi framtidssäkrar elnätet.

En miljömedveten förening

Genom att installera solceller på fastigheternas fasad gör Brf Aspnäs en storsatsning för att försörja fastigheterna med förnybar energi från solen.

Vi förnyar Simris

I den skånska byn Simris har vi skapat Sveriges första lokala energisystem. Under en testperiod ska byn vara självförsörjande på lokalproducerad el från förnybara energikällor.

När Örebro byggs ut hänger vi med

Det råder byggboom i Örebro. Därför investerar vi 100 miljoner kronor de närmaste åren för att öka kapaciteten och se till att antalet strömavbrott blir färre i staden.

Vad får ni för pengarna?

Person torkar hund

El när du behöver den

Liksom vägar, vattenledningar och järnvägsspår underhålls måste också 135 000 kilometer elnät skötas om. Med hjälp av elnätsavgiften ser vi till att du har el när du värmer din mat, laddar mobilen och startar favoritserien.

Elinstallatör lägger kabel Vaxholm

Ökad leveranssäkerhet

De senaste åren har vi investerat omkring 15 000 kronor per kund för att förstärka elnätet. Så att du och en miljon andra människor kan få el med 99 % leveranssäkerhet.

Röjning av träd

Snabb avbrottshantering

Om du får strömavbrott löser vi det oftast inom fem minuter. Och när ledningar behöver repareras är vi i de flesta fall på plats inom en timme. Oavsett tid på dygnet.

solceller vindkraft simris

Ett smart elnät för ett hållbart samhälle

Elnätet genomgår en positiv omställning för att hantera ökad produktion av el från förnybar vindkraft, vattenkraft och solenergi. Vi investerar även i smarta nät så att du kan producera och sälja din egen el.

Vanliga frågor och svar om elnätsavgiften

 • Vad innebär effektabonnemang?

  Det innebär att du betalar för hur mycket du faktiskt använder elnätet. Den uttagna effekten registreras varje timme, och sedan betalar du för det högsta timvärdet under månaden, alltså det högsta effektbehovet.

 • Varför är min faktura så hög?

  Om du tycker att fakturan är hög kan det bero på att du har fel avtal för just din förbrukning. Det är lätt att jämföra sig med granner eller liknande företag, men även om ni har liknande verksamheter och lokaler kan era fakturor skilja sig åt. Därför är det omöjligt att jämföra sig med andra. I stället är det viktigast att du väljer det elavtal som passar just dig.