För att möta ett snabbt växande elbehov behöver elnätet byggas ut och förstärkas. Men omställningen kräver inte bara en lösning utan många och en av dem kallas flexibilitet. Flexibilitet är ett sätt att använda elnäten mer effektivt. 

 • Vad är flexibilitet?

  Idag är hela samhället starkt beroende av el, och många konsumenter följer samma konsumtionsmönster. Exempelvis använder hushållen mycket el på morgonen samtidigt som en industri startar upp sin produktion och el-lastbilen ställer sig för att ladda. Dessa temporärt höga belastningar av elnätet vill vi undvika genom att flexibilitetsleverantörer tillfälligt ändrar det planerade beteendet – det är detta som kallas för flexibilitet. 


  Flexibilitet kan alltså i korthet beskrivas som att skjuta sitt beteende i tiden. För elkonsumenter innebär detta att under en kortare period minska sin elkonsumtion. För elproducenter eller batterilager innebär detta att tillfälligt öka sin produktion och erbjuda mer el på nätet.

 • Varför behövs flexibilitet?

  Om många olika aktörer vill använda elnätet och samtidigt behöver mer och mer el så finns det risk att elnätet inte kan överföra så mycket el som behövs. Det blir trångt i elnätet. Samtidigt tar det i dag mycket lång tid att få tillstånd att bygga nya elnät.

  Genom att använda flexibilitet utnyttjar vi dagens elnät mer effektivt och fler kan snabbare få tillgång till den el de behöver. Att använda flexibiliteten i elsystemet gör det lättare att bidra till elektrifieringen och energiomställningen.

 • Vem kan bidra med flexibitet?

  Gränsen för att delta på en flexibilitetsmarknad ligger på en orderstorlek av 0,1 MWh/h. Men det är inte bara företag och stora fastigheter som kan bidra med sin flexibilitet.

  Flexibilitet kan exempelvis komma från bostäder, där en mindre sänkning av inomhustemperaturen sparar elektrisk effekt som kan användas någon annanstans. En så kallad aggregator kan samla flexibilitet från många små flexibilitetsleverantörer, till exempel villor med värmepumpar eller batterilager.

  Bli flexibilitetsleverantör

Aktuella flexibilitetsmarknader

Vill du bli flexibilitetsleverantör på E.ONs flexibilitetsmarknader och hjälpa elnätet vid hög belastning? Här kan du se våra aktuella marknader.

 • Stockholmsområdet

  I Stockholm är E.ONs lokalnät begränsade av både kapaciteten i andra nätägares överliggande nät, samt kapaciteten i underliggande stationer. För att kunna fortsätta ansluta kunder i önskad takt kommer flexibilitetslösningar vara nödvändiga i området, till dess att kommande nätförstärkningar är genomförda. Marknaden i Stockholmsområdet drivs som utvecklingsprojektet sthlmflex tillsammans med Vattenfall Eldistribution och Ellevio. Handel sker på marknadsplattformen Nodes. 
   

  Vill du bidra med flexibilitet på någon av marknaderna? Läs mer om hur du eller ditt företag kan bli flexibilitetsleverantör.

 • Hässleholm

  I lokalnätet i Hässleholm planeras en omfattande nätförstärkning att vara på plats tidigast 2028. För att proaktivt kunna säkerställa en hög anslutningstakt av nya kunder de kommande åren påbörjas nu uppbyggnaden av en flexibilitetsmarknad i området, så att tillgänglig flexibilitet kan användas som buffert under kalla vinterdagar när det lokala nätet kan vara högt belastat.
   

  I marknaden erbjuds produkterna Fria bud och Tillgänglighetsordrar. Handel sker på flexibilitetsplattformen SWITCH.

 • Södra Skåne

  Flexibilitetsmarknaden i södra Skåne syftar till att öka förståelsen för och kunskaperna om flexibilitetslösningar samt att proaktivt bygga upp mängden tillgänglig flexibilitet i området. För närvarande är de faktiska behoven av flexibilitet små, men detta bedöms kunna förändras med kort varsel då regionen expanderar snabbt.

  Ungefärligt upptagningsområde: Malmö, Lund, Staffanstorp, Trelleborg, Ystad, Skurup. 

  I marknaden erbjuds produkterna Fria bud och Tillgänglighetsordrar. Handel sker på flexibilitetsplattformen SWITCH.

Karta över flexmarknadsplatser

 Tidplan för marknader

 • Maj-Juli

  Aktuella marknader och produkter presenteras.

 • Augusti-Oktober

  Marknader förbereds och avtal tecknas.

 • November

  Marknader öppnar.

 • Mars
  Marknader stänger.

Flexibilitetsprodukter

På en flexibilitetsmarknad kan du bidra med och sälja din flexibilitet på olika sätt. Vi erbjuder tre produkter (avtalsformer) som passar olika typer av verksamheter. För samtliga produkter gäller att flexibilitetsleverantören behöver uppfylla följande för att kunna delta:

• Flexibilitetsleverantören måste kunna leverera minst 0,1 MWh/h till den berörda nätpunkten.

• Flexibiliteten ska kunna levereras under minst 1 h. 

• Flexibiliteten ska kunna levereras vardagar under november–mars.

Våra produkter

Fria bud

Sälj de timmar du kan vara flexibel till ett pris du sätter själv. Nätägaren köper din flexibilitet för att säkerställa att kapacitetsgränser inte överskrids i ett operativt skede.

Tidshorisont för köp

Köp av flexibilitet (kallas även avrop eller aktivering), görs huvudsakligen på förmiddagen dagen innan leverans, detta kallas Day-Ahead. Även senare köp är möjliga, då kallas det Intraday.

Prissättning

Ersättning ges för köpt flexibilitet. Du som flexibilitetsleverantör bestämmer själv ditt pris för att vara flexibel.

Urval

Meritordning enligt pris, vilket innebär att flexibiliteten köps av den flexibilitetsleverantör som kan erbjuda det lägsta priset. 

Tillgänglighetsordrar

Besvara nätägarens behov av flexibilitet när du har möjlighet. Nätägaren meddelar flexibilitetsmarknaden att de har behov av flexibilitet genom att lägga ut så kallade tillgänglighetsordrar. Flexibilitetsleverantören kan möta nätägarens behov genom att matcha tillgänglighetsordern med hela eller en del av flexibilitetsvolymen. 

Tidshorisont för köp 

Tillgänglighetsordrar läggs ut med varierande framförhållning och måste besvaras (matchas) av flexibilitetsleverantören för att flexibiliteten ska finnas tillgänglig för avrop.

Avrop, alltså aktivering eller köp av flexibilitet, görs huvudsakligen på förmiddagen dagen innan leverans, alltså Day-Ahead.

Prissättning 

Ersättning ges för tillgänglighet vid matchad tillgänglighetsorder, samt för avropad flexibilitet. Nätägaren sätter priser för tillgänglighet och aktivering i samband med att tillgänglighetsorder läggs ut på marknaden.

Säsongstillgänglighet

Kan du vara redo att leverera flexibilitet under hela säsongen? Då kan du få betalt för säsongstillgänglighet. Du behöver vara beredd att leverera flexibilitet under alla vardagar 7-20 under november till mars, men behöver bara leverera faktisk flexibilitet när nätägaren gör avrop. 

Tidshorisont för köp 

Ett avtal för säsongstillgänglighet tecknas innan säsongen startar och själva avropet eller aktiveringen av flexibilitet sker huvudsakligen på förmiddagen dagen innan leverans, alltså Day-Ahead.

Prissättning 

Ersättning ges för tillgänglighet samt för avropad flexibilitet. Leverantören och nätägaren kommer överens om pris för tillgänglighet och aktivering i samband med att tillgänglighetsavtalet tecknas.

Bli flexibilitetsleverantör

Är du en innovatör eller en early adopter inom till exempel fastighetsbranschen som alltid strävar efter att vara steget före?  Kan du eller ditt företag vara flexibel med konsumtion eller produktion av el? Då kan du bli flexibilitetsleverantör! Som flexibilitetsleverantör kan du sälja din flexibilitet till elnätet och få betalt – på så sätt bidrar du till energiomställningen och tillväxten i din region, samtidigt som du maximerar värdet på dina fastigheter.

Din lokala flexibilitetsmarknad

För att kunna bidra med lokal flexibilitet behöver det finnas en lokal marknad där nätägaren i din region är aktiv. Här kan du se vilka marknader E.ON är aktiv på.

En flexibilitetsprodukt som passar dig

På våra flexibilitetsmarknader bedrivs handel med flexibilitet. Som företag kan du ansluta dig och sälja din flexibilitet till nätägaren för att hjälpa elnätet. Här kan du se vilken flexibilitetsprodukt som passar just ditt företag.

Vill du bli flexibilitetsleverantör?

Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig och berättar mer.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? 
Läs vår integritetspolicy.

Om SWITCH och Sthlmflex

Kraftledning

Flexibilitetsplattformen SWITCH

SWITCH heter den mjuk­vara som E.ON har utvecklat för att stödja arbetet med flexibilitet. Platt­formen utgör både en marknads­plats för handel med flexibilitet samt ett stöd­verktyg till nätägare med möjlighet till beslutsstöd och visualisering.

Lär dig mer om hur det fungerar att sälja och köpa flexibilitet i elnätet på den digitala flexibilitetsplattformen SWITCH.

Vy över vägar i Stockholm

Sthlmflex

E.ON deltar i projektet sthlmflex tillsammans med Vattenfall och Ellevio. Syftet med projektet är att bygga upp och testa en flexibilitetsmarknad i Stockholm. E.ON deltar som lokalnätsägare och köpare av flexibilitet. SWITCH används som beslutsstöd för nätägarna inom sthlmflex.