• Bålsta

  I Bålsta pågår en flexibilitetsmarknad för att hjälpa till att möta framtida energibehov till åtminstone 2029. 

 • NYHET! Enköping

  En ny flexibilitetsmarknad etableras i Enköping för att säkerställa områdets energibehov och tillväxt fram till åtminstone 2029.

 • Hässleholm

  I Hässleholm pågår en stor nätförstärkning som väntas vara klar tidigast 2028. För att säkerställa anslutningstakten av nya kunder bygger vi nu en flexibilitetsmarknad som fungerar som buffert. Marknaden är öppen minst fram till och med 2028.

 • NYHET! Kallhäll

  För att stödja tillväxt och elektrifiering i Kallhäll etableras nu en flexibilitetsmarknad. Marknaden är aktiv till åtminstone 2027.

 • NYHET! Kungsängen

  Flexibilitetsmarknaden i Kungsängen syftar till att säkra fortsatt tillväxt och elektrifiering till dess att den fysiska kapaciteten är utbyggd. Marknaden är aktiv till åtminstone 2027.

 • NYHET! Nordöstra Skåne

  För att stödja tillväxt och elektrifiering startas en flexibilitetsmarknad i Nordöstra Skåne runt Kristianstad. Aktiv till åtminstone 2028 och omfattar Torsebro, Vinnö, Önnestad, Kristianstad C, Knislinge samt Broby.

 • NYHET! Norra Örebro

  Flexibilitetsmarknaden i norra Örebro ska stödja fortsatt tillväxt och elektrifiering genom att optimera och effektivisera elnätet i Örebro. Marknaden kommer att vara aktiv minst till år 2030.

 • Södra Skåne

  Flexibilitetsmarknaden i södra Skåne syftar till att bygga upp mängden tillgänglig flexibilitet proaktivt. Behovet förväntas öka snabbt med regionens expansion. Marknaden är öppen minst fram till och med 2029.

 • Vaxholm

  E.ON driver en flexibilitetsmarknad i Vaxholm fram till åtminstone 2027 för att stödja områdets energibehov och tillväxt.

 • Maj–juli

  Aktuella marknader presenteras.

 • Augusti–oktober

  Marknader förbereds och avtal tecknas.

 • November

  Marknader öppnar.

 • Mars

  Marknader stänger.