Med nästa generations smarta elmätare, som nu installeras hos våra elnätskunder, kan alla i Sverige vara med och bidra till ett supersmart och mer hållbart samhälle.

Följ företagets förbrukning och produktion

Er nya mätare är förberedd för digitala tjänster och kan bland annat förenkla vid energieffektivisering. Ni kan följa er elförbrukning per timme på Mitt E.ON och för er som har, eller vill sätta upp, solceller på taket kan mätaren visa elproduktionen.

Våra smarta elmätare ger kortare strömavbrott

Den smarta mätaren bidrar till att förkorta eventuella strömavbrott eftersom vi med hjälp av mätaren kan se om felet ligger hos just ert företag eller om det är fler drabbade. Det innebär att vi kan göra riktade insatser som gör att strömmen kan återställas snabbare.

Hjälper till att hitta företagets energitjuvar

De nya mätarna kan hjälpa er att hitta företagets energitjuvar och är förberedda för digitala tjänster. Det går att få ut mätvärden med tio sekunders upplösning genom att koppla upp extern utrustning mot den så kallade HAN-porten (Home Area Network) som finns i mätaren. Vi på E.ON tillhandahåller inte denna typ av utrustning i nuläget, men vi hjälper er gärna att aktivera funktionen.

HAN-porten i våra smarta elmätare

Vi följer branschrekommendationen, som Energiföretagen Sverige tagit fram, för hur HAN-porten på svenska elmätare bör utformas, därför har våra elmätare en HAN-port med RJ12-kontakt. Branschrekommendation följer i sin tur en motsvarande som är framtagen i Nederländerna och som har använts där under flera år.

Från HAN-porten för en trefasmätare går det att få fram totalt 27 olika typer av data, till exempel fasspänningar, fasströmmar, mätarställningar, aktiv och reaktiv effekt. För enfasmätaren blir det lite färre eftersom den bara är ansluten till en fas i stället för tre.

Två olika elmätare
På mätaren hittar du en HAN-port där du kan koppla upp smart hemutrustning för att få ut en mängd olika mätvärden. Skillnaden på de två mätarna är HAN-portens placering. I övrigt är mätarna lika.

Ladda ner mätarmanual

Det finns två manualer, en för enfasmätare och en för trefasmätare. Användargränssnitten ser lite olika ut beroende på om ni har en enfasmätare eller en trefasmätare. Du kan se vilken mätare ni har genom att titta på märkningen under displayen, till höger om E.ONs logotyp och texten ”Tillhör nätägaren”. Om det står F1_80 är det en enfasmätare och står det F3_100 är det en trefasmätare.

Tre olika elmätare
Installatörsbil för mätarbyte

Er väg mot ett supersmart företag

Vi är i full gång med att byta ut våra elmätare. Alla elmätare i Sverige ska bytas till smarta elmätare innan år 2025. Har er mätare inte blivit utbytt än? Vi kommer att kontakta er när det är er tur och föreslå en tid för bytet.