Vi är övertygade om att framtidens fastigheter drivs av effektiva och lokala energilösningar som delar energi i smarta nät och genererar minimala utsläpp. Representerar du ett byggföretag, fastighetsbolag, stadsbyggnadskontor eller en bostadsrättsförening och vill framtidssäkra era fastigheter? Då är E.ON Next rätt helhetslösning för er.

E.ON Next: skapa en egen helhetslösning

Illustration över ett cirkulärt energisystem

E.ON Next är en modulär helhetslösning för energi som bygger på anpassnings- och skalbarhet. Inom konceptet ryms många olika tjänster och produkter som kan kombineras för att göra era fastigheter så hållbara och energieffektiva som möjligt. Ni väljer själva engagemangsnivå – men ju fler smarta lösningar som arbetar tillsammans, desto bättre blir resultatet för både hållbarheten och ekonomin.

Här är ett axplock av tjänster vi erbjuder inom E.ON Next:

Solceller

Med solceller på era tak eller väggar producerar ni egen förnybar el – era byggnader blir mer självförsörjande, får ökade miljövärden och hjälper till att kapa effekttoppar.

Förnybar och återvunnen värme- och kylalösning 

Vi ser till att all energitillförsel till era fastigheter är förnybar eller återvunnen: fjärrvärme, fjärrkyla, geolösningar och distrubuerade värme- och kylalösningar. 

Laddlösningar

Gör fastigheterna framtidsklara och möjliggör hållbara transporter för boende och hyresgäster med laddstationer för elfordon.

Batterilagring

Lagra elen som era solceller producerar och använd den när den behövs. Det gör er mer självförsörjande, minskar effektkostnaden och avlastar elnätet.

Individuell mätning och debitering

Skaffa ett gemensamt avtal för alla fastigheter som ger lägre elnätsavgifter. Individuell mätning av vattenförbrukningen ökar också medvetenheten och leder till energieffektivisering.

Visualisering

Få full koll på hela er energilösning med visualisering som visar produktion och förbrukning för alla anläggningar på en skärm som alla boende kan ta del av.

Smart styrning och optimering

Anslut molnbaserade och digitala tjänster som styr och optimerar produktion, konsumtion och delning av energi efter både fastighetens och stadens behov – i realtid. 

 

Varför välja E.ON Next?

 • Ni blir föregångare för framtidens fastigheter

 • Hjälper er till certifieringar och underlättar att erhålla investeringsstöd för nybyggnation

 • Skalbarhet utifrån era behov

 

 

 • E.ON tar ett totalansvar för energilösningen

 • Attraktiva investeringslösningar

Återbetala klimatskulden snabbare

Så fort man bygger nytt eller bygger om något genereras en så kallad klimatskuld – alltså den påverkan byggprocessen, med allt den innebär, har på naturen. Genom att använda smarta energilösningar effektiviseras och optimeras byggnadernas energianvändning för att kunna återbetala den skulden på kortare tid.

Case:  Hyllie Terrass – klimatneutrala kontor

I Hyllie, Malmös mest hållbara stadsdel, har vi och Skanska tillsammans antagit utmaningen med att bygga den första klimatneutrala kontorsfastigheten med NollCO2-certifiering. Se hur E.ON Next hjälper oss nå dit.

Hyllie Terrass, Skanska

Case: Fastigheten Bilden – klimatverifierade kontorsbyggnader

En gammal trikåfabrik i Malmö ska bli Sveriges första klimatverifierade ombyggnadsprojekt. Se hur E.ON och Stena samarbetar i en cirkulär rivnings- och byggprocess med en energilösning som ska återbetala klimatskulden från ombyggnationen.

kvarteret Bilden

 

Miljöcertifiera era fastigheter med E.ON Next 

Efterfrågan på miljöcertifierade fastigheter är större än någonsin och den kommer både från företagskunder och privatpersoner. En miljöcertifierad fastighet skapar stort mervärde för såväl byggföretag som hyresgäster – som att öka fastighetens värde och att hjälpa hyresgäster att få en hållbar profil. E.ON Next underlättar i processen att miljöcertifiera era fastigheter och kan hjälpa er att få finansieringsstöd för nybyggnationer.

Varför miljöcertifiera?

 • Öka fastighetens värde

 • Minska miljöpåverkan

 • Öka energieffektiviteten och minska kostnader

 • Möta ökande efterfrågan på miljöcertifierade lokaler

E.ON Next möjliggör certifiering enligt:

 • Miljöbyggnad

 • NollCO2

 • LEED

 • BREEAM

Flexibla affärsmodeller

Vi stöttar er självklart med planering, design, klimatberäkningar, ansökan om investeringsstöd, upphandling och byggprocessen för er nya energilösning. Ni väljer själva hur ni vill finansiera och driva den. Oavsett affärsmodell får ni alltid en engagerad kontakt hos oss som håller full koll på er energilösning.

Prenumerera

E.ON finansierar, äger och ansvarar för all drift och service av fastighetens energilösning – ni betalar en månadskostnad för att använda den, samt kostnader för energiförbrukning.

Investera

Ni finansierar, äger och ansvarar för drift och service av er nya energilösning – E.ON hjälper er att designa och bygga den.

Vill du veta mer om E.ON Next?

Nyfiken på vad E.ON Next kan göra för era fastigheter? Här hittar du kontaktuppgifter till specialister i din region som kan berätta mer om vår helhetslösning för fastigheter.

Energiexperten Sarah Ekebring