E.ON ectogrid™ är framtidens decentraliserade energisystem: en skalbar och energieffektiv lösning som kan producera all värme och kyla som behövs, i samma system. Med unik teknik som bygger på att utnyttja kraften i låga temperaturer, distribuerade värmepumpar, intermittent förnybar energi och lagring är E.ON ectogrid™ lösningen som kan hjälpa oss nå nollutsläppsnivåer – i ett kvarter, i ett område eller till och med i hela städer.

Ett komplett energisystem för värme och kyla

E.ON ectogrid™ är ett slutet nät med låga temperaturer där värmepumpar och kylmaskiner i varje byggnad justerar temperaturen efter behov. I den processen skickar varje byggnad sedan vidare spillvärmen eller kylan till andra byggnader, beroende på deras behov. Genom att dela, balansera och lagra energi i ett kretslopp använder E.ON ectogrid™ alla tillgängliga energiflöden effektivt innan det tillförs ny energi. Det minskar drastiskt energiförbrukningen – och i sin tur kostnaderna och påverkan på miljön.

Illustration över energisystemet för värme och kyla, med stadsbild, nät och batteri
Ikon termometer

Värme och kyla i ett system

E.ON ectogrid™ producerar både värme och kyla i ett och samma system. Dessutom balanseras energin mellan byggnader med olika värme- och kylningsbehov, innan ny energi tillförs.

Ikon skärm och vindraftverk

Inbyggd flexibilitet

Genom att maximera användningen av all tillgänglig energi i systemet i första hand kan E.ON ectogrid™ avvakta med att ta in ny energi till rätt tillfällen. Det hjälper till att avlasta elnätet och ger större möjligheter till att använda intermittenta förnybara energikällor.

Ikon ectocloud

Självlärande och smart

Molntekniken E.ON ectocloud™ använder algoritmer för att optimera energiflödet och lagringen i E.ON ectogrid™ baserat på data över bland annat säsonger, väder, lokal energiproduktion och energipriser.

E.ON ectocloud™:
hjärnan i systemet

Upptäck hur vi använder oss av smarta algoritmer och data för att optimera alla energiflöden i E.ON ectogrid™ – direkt från molnet.

Case:
E.ON ectogrid™ i Medicon Village

E.ON ectogrid™ är en lösning som passar väl ihop med vad vi vill vara – en hållbar och nytänkande forskningspark för vetenskap och innovation.

Erik Jagesten, VD på Medicon Village Fastighets AB

Good Neighbor™-energi

Vi kallar energin som E.ON ectogrid™ genererar för Good Neighbor™-energi. För när du är uppkopplad till E.ON ectogrid™ matchar du dina energibehov mot andras och delar din spillenergi – något som optimerar hållbarheten och kostnaderna för alla i nätet. 

Få reda på mer om E.ON ectogrid™ 

Är du intresserad av att skapa ett eget decentraliserat och energieffektivt energisystem? Lämna dina uppgifter så återkommer vi snart och berättar mer om E.ON ectogrid™.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Kamilla Björkman
Head of ectogrid™
kamilla.bjorkman@eon.se

Richard Havinger
Head of Sales
richard.havinger@eon.se