Nedan hittar du våra avtalsvillkor samlade på ett ställe.

Personuppgifter

Elhandel

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.

Här hittar du bland annat vilka uppsägningstider som gäller för olika avtalsformer.

Branschvillkor

Fjärrvärme

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet. Avtalsvillkoren är fastställda av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO.

Avtalsvillkor

Tekniska bestämmelser fjärrvärme

Här kan du läsa de tekniska bestämmelserna från Svensk Energi som vi tillämpar tillsammans med lokala anvisningar för respektive fjärrvärmenät.

Gashandel

Vi tillämpar gasbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av gas. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Energigas Sverige och Konsumentverket.

Sedan 1 juli 2005 är naturgasmarknaden avreglerad, vilket innebär att ditt företag fritt kan välja naturgasleverantör. Avtalsvillkoren ser olika ut beroende på om ditt E.ON-avtal skrevs före eller efter avregleringen. De allmänna avtalsvillkoren har i båda fallen antagits av Energigas Sverige.

Avtalsvillkor