Vad händer när företagets elfaktura inte kan betalas?

Den senaste tidens höga energipriser har varit utmanande för företag i alla branscher. Längre ner på sidan finns mer information om uppskjuten betalning. Om du har frågor, tänk på att det är många som vill nå kundservice just nu, därför kan väntetiden ibland vara längre än normalt.

Vad händer nu?

Påminnelse skickas om fakturan inte är betald senast på förfallodagen. Vid all försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor och en dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

Kravbrev skickas från Inkassobolaget när betalningen, trots påminnelse, uteblivit. Detta medför extra avgifter. 

Vid upprepade förseningar och betalningspåminnelser går kravbrevet ut direkt efter passerad förfallodag. I undantagsfall, när skulder uppstår, kan företagets el stängas av. 

Anstånd

Det finns möjlighet att ansöka om anstånd på en faktura innan fakturans förfallodag har passerat.  Dröjsmålsränta tillkommer då på det ursprungliga fakturabeloppet. 

Anstånd beviljas endast för kunder som inte har haft ett tidigare anstånd och som blir godkänd i kreditprövningen.

Avbetalningsplan

Du som kund har möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan på din faktura innan förfallodag. En avbetalningsplan beviljas endast för de kunder som blir godkända i kreditprövningen. Betalning av nya fakturor från E.ON sker som vanligt vid sidan om pågående avbetalningsplan.

Vänligen notera att en utebliven betalning, eller en betalning med lägre belopp än vad som avtalats, innebär att avbetalningsplanen upphör att gälla. All resterande skuld måste då betalas omgående. Det samma gäller om den löpande, ordinarie fakturan inte betalas senast förfallodag.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar? Kontakta våra företagsrådgivare.