Flytta

Det är lätt att ordna det här med elen, fjärrvärmen eller gasen när ditt företag ska flytta.

Flyttanmälan

Så här fixar du elen när företaget flyttar till nya lokaler, även för gas och fjärrvärme.

Anvisningsavtal

Anvisningsavtal får du automatiskt om du inte gjort ett aktivt val av elavtal.