Du kanske har hört talas om att vi använder grönt vatten i våra fjärrvärmeledningar för att spåra läckage? Det är inte bara färgen som skiljer det från vanligt kranvatten. Vattnet i våra fjärrvärmeledningar är behandlat för att vara så skonsamt som möjligt för rören – och nu kan ni få samma högkvalitativa vatten i era radiatorkretsar. 

Grönt Vatten: sätt stopp för rostangrepp

En radiatorkrets kan hålla lika länge som huset om rören skyddas mot rostangrepp. Idag används oftast vanligt kranvatten för att fylla på radiatorkretsen. Kranvatten innehåller stora mängder syre och klor som gör att rören på sikt rostar inifrån. Grönt Vatten är helt avsaltat, pH-korrigerat och behandlat med rostinhibitorer – vilket förhindrar rostangrepp i din anläggning.

Varför byta till Grönt Vatten?

Motverkar rostangrepp i radiatorkretsen

Med Grönt Vatten får ni avsaltat och pH-korrigerat vatten med rostinhibitorer i radiatorkretsen. Det förhindrar syremolekyler från att förena sig med järnet och bilda rost som kan skada rören.

Ökar livslängden för termostatventiler

Korrosionsprodukter och utfällningar från kranvatten påverkar ofta funktionen hos termostatventilerna. Grönt Vatten förhindrar försmutsning i ventilerna och minskar era kostnader för service och underhåll.

Sparar pengar och förbättrar avkylningen

Med Grönt Vatten fungerar radiatorkretsen bättre under hela sin livslängd. Det ger även bättre avkylning – något som innebär lägre fjärrvärmekostnader och mer hållbar energianvändning. 

Illustration över grönt vatten i ett kretslopp

En komplett och trygg lösning

Grönt Vatten är en lösning som är klar att installera direkt. Påfyllningsanordningen innehåller tre ventiler, en flödesmätare och avtappning och är utformad för att jämna ut tryckskillnaderna mellan er radiatorkrets och fjärrvärmekretsen. Vi kommer självklart och provtrycker systemet för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Tack vare det färgade vattnet och flödesmätaren som håller koll på mängden vatten i systemet kan eventuella läckage upptäckas och åtgärdas snabbt. 

Så får ni Grönt Vatten

När ni beställer Grönt Vatten ersätts påfyllningsanordningen till en ny som kopplar ihop er radiatorkrets och vår fjärrvärmeledning. Installationen görs med befintliga säkerhetsventiler vilket gör processen snabb och enkel. Påfyllningen av radiatorkretsen sker sedan på samma sätt som förut, men med vårt skonsamma vatten. Utbildning i hur ni fyller på kretsen med Grönt Vatten ingår självklart i tjänsten.

Byt till Grönt Vatten

Kontakta en energiexpert i din region för att byta till bättre vatten i era radiatorkretsar.

Varför är fjärrvärmevatten grönt?

Vårt fjärrvärmevatten är färgat grönt med ämnet pyranin för att göra det lättare att spåra läckage och säkerställa att systemet fungerar.

Vad är pyranin?

Pyranin är ett fluorescerande grönt natriumsalt som också finns i till exempel godis och diskmedel. Färgämnet är helt ofarligt, godkänt av Livsmedelsverket och färgar inte av sig på varken textilier, hud eller hår.

Vill ni byta till Grönt Vatten?

Kontakta någon av våra experter i ditt område så berättar de mer om hur ni går tillväga för att byta till skonsamt Grönt Vatten i era radiatorkretsar.