Nedan hittar du alla våra avtalsvillkor samlade på ett ställe.

E.ON Sverige AB och våra dotterbolag i Sverige är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på eon.se eller direkt till oss på något annat sätt.

Vi behandlar bara personuppgifter när vi har ett berättigat syfte och ändamål och vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter behandlas bara om det finns särskilt starka skäl och om det finns lagkrav för det. Vi lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför E.ON om det står klart att de rättsliga förutsättningarna för detta är uppfyllda.

Elhandel

Våra avtalsvillkor

Läs exempelvis vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer.

Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Energiföretagen och Konsumentverket.

E.ON Elna™

Gashandel

Vi tillämpar gasbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av gas. Avtalsvillkoren är framtagna i ett sammarbete mellan Energigas Sverige och Konsumentverket.

Fjärrvärme

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Fjärrvärme och Konsumentverket.

Avtalsvillkor

Våra tillämpningsbestämmelser

Tekniska bestämmelser och Lokala anvisningar

Som bilaga i ditt fjärrvärmeavtal tillämpas Tekniska bestämmelser F:101, samt Lokala Anvisningar för nätet som du finner i listan nedan.

Autogiro

Här finner du avtalsvillkoren som gäller för autogiro.

Avbrottsinformation via sms

E.ON Energidistribution AB levererar avbrottsinformation via sms till det telefonnummer som angetts vid registreringen. Det är du som kund som ansvarar för att rätt telefonnummer registreras. Vi frånsäger oss allt ansvar i de fall information hamnat fel på grund av att fel uppgifter angetts vid registreringen. Du bör även för din egen skull, fylla i ett lämpligt namn på anläggningen i fritextfältet.

Eventuella förseningar i leveransen av sms, eller till och med helt uteblivna meddelanden, kan tyvärr uppstå på grund av omständigheter i mobiltelefonnätet som vi inte kan påverka.

Avbrottsinformation via sms är att betrakta som en ren informationstjänst som vi erbjuder våra kunder gratis. Ytterst är det dock ditt ansvar att ha översikt över din anläggning och förebygga eventuella skador till följd av eventuella strömavbrott. Vi ansvarar inte för skador eller kostnader som drabbat dig, till följd av försenade eller uteblivna sms eller till följd av åtgärder baserade på informationen i utskickade sms.