Kundombudsmannen finns till för att lyssna på dig och agera. Kanske har du beröm att ge, kanske känner du dig missnöjd, kanske har du en riktigt smart idé som kan göra oss bättre. Oavsett ärende är du alltid välkommen att höra av dig till mig, Thomas Gustafsson och mina kollegor. Så hjälper vi dig från insidan.

Se filmen om kundombudsmannen

Så får du hjälp

Det här kan vi göra för dig

Alla synpunkter som kommer in till oss på Kundombudsmannen blir förbättringsförslag som påverkar vad som prioriteras internt. Du blir hörd av ansvarig person på E.ON, som har möjlighet att förändra policys, arbetssätt och rutiner så att vårt bemötande lever upp till våra kunders, alltså dina, förväntningar.

När något går snett

Om du inte är nöjd med E.ONs bemötande har vi på Kundombudsmannen möjlighet att hjälpa dig på följande sätt.

  • Vi granskar ärendet utifrån ditt perspektiv. Sedan beaktar vi E.ONs resonemang samt lagar och villkor på området.
  • Vi prövar, utan intern påverkan, rimligheten i beslut som E.ON fattat och säkerställer att agerandet har varit korrekt och schysst.
  • Vi har mandat att ändra redan tagna beslut om vi kommer fram till att de är orimliga eller direkt felaktiga.
  • Om du inte är nöjd med Kundombudsmannens beslut vägleder vi dig för att ta frågan vidare till extern instans så som Konsumentverket, Allmänna Reklamationsnämnden eller Energimarknadsinspektionen.

”Vi ska i kundens ögon vara ledande bland Kundombudsmän genom öppenhet, tillgänglighet och personligt agerande”

Kontakta oss

Kontakta Kundombudsmannen

Du är alltid välkommen att höra av dig till mig med dina synpunkter, frågor, klagomål eller idéer.

Tyck till

Skriv till oss och berätta vad just du tycker är viktigt. Du kanske har en idé på hur vi skulle kunna göra någonting annorlunda och bättre. Eller en upplevelse av E.ON, bra eller dålig, som du vill förmedla eller få hjälp med. Alla dina tankar är mycket välkomna!

Ring
0771-44 42 22
Vi har öppet vardagar 09.00 - 12.00. 

Skriv
Kundombudsmannen
E.ON Sverige
205 09 Malmö

Bekräftelse

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.