Kundombudsmannen finns till för dig

Kundombudsmannen finns till för att hjälpa dig som kund. Oavsett ärende är du alltid välkommen att höra av dig till Thomas Gustafsson och hans kollegor för att få hjälp från insidan. 

Det här kan vi göra för dig

Alla synpunkter som kommer in till oss på Kundombudsmannen blir förbättringsförslag som påverkar vad som prioriteras internt. Du blir hörd av ansvarig person på E.ON, som har möjlighet att förändra policys, arbetssätt och rutiner så att vårt bemötande lever upp till dina förväntningar.

När något går snett

Om du inte är nöjd med E.ONs bemötande har vi på Kundombudsmannen möjlighet att hjälpa dig på följande sätt:

  • Vi granskar ärendet utifrån ditt perspektiv. Sedan beaktar vi E.ONs resonemang samt lagar och villkor inom området.
  • Vi prövar, utan intern påverkan, rimligheten i beslut som E.ON fattat och säkerställer att agerandet har varit korrekt och schysst.
  • Vi har mandat att ändra redan tagna beslut om vi kommer fram till att de är orimliga eller direkt felaktiga.
  • Om du inte är nöjd med Kundombudsmannens beslut vägleder vi dig för att ta frågan vidare till extern instans så som KonsumentverketAllmänna Reklamationsnämnden eller Energimarknadsinspektionen

Kundombudsmannen

Kontaktformulär

0771-444 222

Vardagar 09:00-12:00

E.ON Sverige 205 09 Malmö

Kontakta oss

Vilket område gäller förfrågan?
Ladda upp dokument eller kvitto (PDF)

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.