Ska du fälla träd?

Om du fäller ett träd på en elledning kan det medföra livsfara för både dig och andra. Dessutom kan du bli ersättningsskyldig för skadorna på elnätet. För att trädfällningen ska ske på ett säkert sätt och för att du ska känna dig trygg, kommer våra kunniga tekniker gärna ut för att kostnadsfritt övervaka arbetet. Tänk på att vi på E.ON inte genomför själva trädfällningen. Om du har anlitat en entreprenör bekostar du detta själv.

Skicka in din anmälan senast 10 dagar före planerat arbete.

Bekräftelse

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Felanmäl träd på ledning

Träd som ligger på ledning eller skadade ledningar kan anmälas till oss via vår digitala tjänst, dygnet runt. En skadad luftledning eller kabel kan vara livsfarlig och får inte vidröras.

Tveka inte heller att ringa 112 vid allvarliga olyckor.