Med sin fotbollsverksamhet och sina sociala initiativ gör FC Rosengård ett fantastiskt jobb för att utsatta grupper ska integreras i samhället och uppnå sina drömmar.

Vi tror på FC Rosengård och att deras arbete bidrar till det hållbara samhälle som vi vill vara med och skapa.

Se filmerna och möt några av dem som fått en skjuts i livet genom FCR

Två av FC Rosengårds initiativ

Boost by FCR ger ett skräddarsytt stöd för unga arbetssökande och ser till hela individens behov. Över 70 procent av alla som fullföljer ett program hamnar i arbete eller studier.

Kick Off by FCR stöttar nyanlända kvinnor i att påverka sina nya liv i Sverige. Kvinnorna formulerar mål och ges verktyg att kunna göra val som tar dem närmare arbetsmarknaden.