Våra investeringar i elnäten och i hållbara energilösningar

Vi investerar i Sveriges elnät

Se hur vi moderniserar elnäten för att Sverige ska kunna växa med förnybar energi.

Vi utvecklar hållbara energi­lösningar

I samarbete med kunder, kommuner och andra aktörer utvecklar och investerar E.ON i värme- och kylalösningar för den hållbara staden.