Vi förnyar elnätet

Nu gör vi vår största satsning någonsin för att göra det möjligt att förnya Sverige.

Investeringar i fjärrvärme och fjärrkyla

I samarbete med kunder, kommuner och andra aktörer utvecklar och investerar E.ON i värme- och kylalösningar för den hållbara staden.