Här kan du läsa mer om de olika affärsområdena inom E.ON, och vilka olika jobb som finns inom områdena.

Se alla lediga jobb

Se vilka möjligheter det finns på E.ON just nu. Kanske hittar just du din väg här.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på rekrytering.support@eon.se.

E.ON Sverige AB

E.ON Sveriges medarbetare ansvarar för att koordinera den svenska E.ON-koncernens gemensamma funktioner inom HR, IT, Ekonomi, Fastigheter, Juridik, Kommunikation, Hållbarhet med mera.  Vissa av oss besitter en specialistkompetens och andra är generalister, men vi har alla samma uppgift: att stötta verksamheten både strategiskt och operativt mot vårt gemensamma mål, att leverera 100 % förnybar energi senast år 2025. Vi strävar mot att arbeta agilt, hållbart och över både lands- och generationsgränserna.

E.ON Energilösningar AB

Customer Solutions består av tre enheter.

Consumer Energy Solutions

På den här enheten erbjuder vi lösningar till privatkunder och mindre företag. Vi erbjuder allt från elavtal till solceller, batterier och värmepumpar. Här arbetar säljare, projektledare, affärsingenjörer, tekniska specialister och ingenjörer, analytiker och affärsutvecklare.

Corporate Energy Solutions

Inom Corporate Energy Solutions erbjuder vi lösningar till företagskunder. Vi erbjuder allt från el, gas och gasolavtal till solceller, värmelösningar, energieffektiviseringstjänster och mobilitetslösningar, till våra kunder som finns i flertalet industri och fastighetssegment. Vi ser till den enskilde kundens behov och skräddarsyr allt från produkt till kommunikation, och vi hjälper våra företagskunder att vara konkurrenskraftiga och hållbara. Här jobbar bland annat säljare, projektledare, affärsingenjörer, tekniska specialister och ingenjörer, analytiker och affärsutvecklare.

City Energy Solutions

Här arbetar vi med hållbarhet på stadsnivå. Vi bygger långsiktiga relationer med aktörer i staden för att skapa resurseffektivitet, baserat på återvunnen och förnybar energi. Vi hjälper fastighetsägare med hela deras energibehov, där fjärrvärmen är ryggraden och där vi kompletterar med lösningar för till exempel energieffektivisering, lokal energiproduktion och hållbara transporter. Här jobbar bland annat försäljare, affärsutvecklare, ingenjörer, analytiker, projektledare och drifttekniker.

E.ON Energidistribution AB

Vi ansvarar för distributionen av el till drygt en miljon kunder. Våra elledningar sträcker sig totalt 130 000 kilometer över landet, vilket motsvarar tre varv runt jorden. Vi är Sveriges största nätägare, och majoriteten av vårt nät ligger på landsbygden.

Våra elnät är möjliggöraren när Sverige ställer om till förnybar energi, när städerna och företagen vill växa och utvecklas. Under perioden 2016-2019 investeras cirka 12 miljarder kronor. En stor del av våra investeringar går till landsbygden där vårt bidrag är en säker elförsörjning, nya arbetstillfällen och goda kommunikationer. E.ON är i dag den största privata investeraren i många av de landsbygdskommuner där vi är verksamma.

Vi utvecklar också smarta digitala lösningar som underlättar för både privatpersoner och företag. I skånska Simris finns Sveriges första lokala energisystem, som gör det möjligt för en hel by att bli självförsörjande på energi från sol och vind.

Inom E.ON Energidistribution arbetar en lång rad yrkesgrupper som brinner för teknik, kunder, energi och hållbarhet: ingenjörer, projektörer, projektbeställare, nättekniker, anslutningstekniker, driftledare, dispatchers, dokumentationstekniker, KAMar, affärsingenjörer, affärsutvecklare, mätoperatörer och tillståndssakkunniga.

E.ON Kundsupport AB

E.ON Kundsupports uppdrag är att ge våra kunder bästa tänkbara kundservice. Vi arbetar med att hantera kundernas avtal, flytt, faktura- och betalningsfrågor, byte av leverantör och mycket annat. Inom Kundsupport arbetar de flesta i rollen som kundrådgivare som möter privat- och företagskunder via telefon, chatt och mejl. Vi har även handläggare för frågor kring bland annat  informationskvalitet, mätvärde och fakturering. Vi arbetar mycket med robotisering och utveckling av nya digitala lösningar som till exempel självservicetjänster för en ökad positiv kundupplevelse. Därför har vi även mjukvaruutvecklare och robotskötare som arbetar i våra team.