Hos oss är alla lika olika, men vi har en sak gemensamt. Vi brinner för vårt mål att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025. Det är ingen liten ambition. För att nå dit krävs människor som bryr sig om våra kunder, vårt samhälle och varandra och som tillsammans med oss vill skapa en bättre värld.

Därför är E.ON en inkluderande arbetsplats

Vi vill se ett rättvist samhälle där alla människor känner sig delaktiga och upplever att de kan bidra med just sin talang. Det är en av många anledningar till att mångfald och inkludering är viktigt för oss. Genom vårt engagemang i frågan kan vi också attrahera nya medarbetare, förstå våra kunder bättre och inte minst erbjuda en utvecklande arbetsmiljö för dig som medarbetare. Alla är välkomna, alla är lika olika och vi agerar i enlighet med våra värderingar. 

Hur vi jobbar för mångfald

Hos oss är alla värdefulla. Därför arbetar vi alltid aktivt för en rättvis och inkluderande arbetsmiljö. En del i det arbetet är vårt mål att bli lika många kvinnor som män på E.ON i Norden. Enligt Jämställdhetsmyndigheten anses en jämn könsfördelning råda om andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare.

Andel kvinnor i ledande befattning

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på rekrytering.

rekrytering.support@eon.se

Graf 38 %, andel kvinnor i ledande befattningar

2021

graf 50% målet andel kvinnor i ledande befattningar

Mål 2025

Mångfaldsmål år 2025

År 2025 ska vi vara lika många kvinnor som män, både bland medarbetare och i ledande befattningar. Vi jobbar också mot målet att andelen anställda med utländsk bakgrund ska motsvara andelen medborgare med utländsk bakgrund i Sverige. 

Inkluderande rekryteringsprocess

Vårt mål är att ha både kvinnliga och manliga slutkandidater i alla rekryteringsprocesser. Vi tänker utifrån ett inkluderingsperspektiv genom alla steg i vår rekryteringsprocess.

Jämlika löner

Lika arbete ska ge lika lön. Varje år går vi igenom alla löner för att säkerställa att vi ger jämlikt betalt. 

Praktikprogram

Genom vårt praktikprogram skapar vi möjligheter för personer utanför arbetsmarknaden att använda sin kompetens. Samtidigt får de en bild av hur det är att arbeta på ett internationellt energiföretag som E.ON. Vi är stolta samarbetspartners till exempelvis Jobbsprånget, Tekniksprånget och Jobbspåret. 

Samarbete med MINE

MINE har många års erfarenhet av att driva mentorsprogram som riktar sig till utrikesfödda akademiker. Matchningen görs efter noggrann kartläggning av både mentorer och adepter, för att säkerställa att mentorskapet blir givande för båda parter. Vi på E.ON är sedan länge aktiva i MINE:s styrelse, och erbjuder bland annat platser i Mentorsprogrammet

Utmärkelser för vårt mångfaldsarbete

Azra Sapcanin är Årets Kraftkvinna

Azra Sapcanin, produktionschef på E.ON i Örebro, har utsetts till Årets Kraftkvinna 2020. Priset är initierat av organisationen Kraftkvinnorna för att lyfta kompetenta kvinnor i energisektorn.

Marc Hoffmann är årets vd inom Employer Branding

Vår vd Marc Hoffmann har fått utmärkelsen årets vd inom Employer Branding av Universum Communications, bland annat tack vare vårt aktiva arbete med att rekrytera fler kvinnor.