Alla är lika olika

Hos oss är alla lika olika, men vi har en sak gemensamt. Vi brinner för vårt mål att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025. Det är ingen liten ambition, och för att kunna nå dit krävs människor som bryr sig om våra kunder, vårt samhälle och varandra och vill  göra skillnad och bryta ny mark.

Alla är välkomna. Oavsett bakgrund, erfarenhet, livsstil, utbildning, etnisk tillhörighet, funktion, ålder, kön, könsidentitet och -uttryck, sexuell läggning och trosuppfattning eller avsaknad av tro.

Alla är lika olika. En grupp människor är aldrig homogen. En individs identitet och villkor har alltid flera aspekter.

Vi agerar i enlighet med våra värderingar. På E.ON arbetar vi aktivt för att skapa och bibehålla en öppen och inkluderande miljö. Vi är tydliga med att vi har vi nolltolerans mot diskriminering.

Se våra lediga jobb

Se vilka möjligheter det finns på E.ON just nu. Kanske hittar just du din väg här.

Lediga jobb

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på rekrytering.support@eon.se.

Varför jobbar vi för mångfald och inkludering?

  • Vi är övertygade att ju bättre vi blir på att ta tillvara på mångfald, desto bättre blir vi på att förstå våra kunder.  
  • Vi är övertygade att inkludering och mångfald är förutsättning för att attrahera rätt kompetens och driver innovation. 
  • Vi är övertygade att en inkluderande arbetsplats är mer attraktiv och utvecklande.

Kort sagt: Vi vill se ett rättvist samhälle där alla människor känner sig inkluderade och känner att de kan bidra med just sin talang.