Vägen från ansökan till jobb

Så här går rekryteringsprocessen till – från ansökan till erbjudande om tjänst.

Se alla lediga jobb

Se vilka möjligheter det finns på E.ON just nu. Kanske hittar just du din väg här.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på rekrytering.support@eon.se.

  • Annons När vi ska tillsätta en ny tjänst lägger vi alltid ut en annons. Du hittar alltid våra annonser på vår jobbsida. Annonsen ligger ute i runt två veckor.

  • Ansökan Du skickar in din ansökan via annonsen för tjänsten på vår jobbsida. Du får alltid en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

  • Urval Rekryteraren gör ett första urval och beslutar vilka kandidater som verkar passa för tjänsten, tillsammans med rekryterande chef. De kandidaterna går vidare till telefonintervju.

  • Telefonintervju Under telefonintervjun får du svara på frågor för att komplettera informationen i din ansökan. Efteråt ger rekryteraren eller rekryterande chef dig besked om du går vidare.

  • Personlig intervju De lämpligaste kandidaterna får komma på personlig intervju. Här får du träffa rekryterande chef och ibland även en annan representant som arbetar på avdelningen eller i teamet. Du får alltid personlig återkoppling efteråt.

  • Tester och referenser Vi använder ofta test av något slag i rekryteringsprocessen. Det kan till exempel vara ett färdighetstest eller ett personlighetsinventorium. Vi tar också referenser från dina tidigare arbetsplatser.

  • Slutintervju Ibland gör vi en andra intervju, en slutintervju. Syftet är att ge en fördjupad bild, både för oss och för dig som kandidat.

  • Erbjudande om jobb Rekryterande chef kontaktar dig och ger dig ett erbjudande om anställning. I samband med det kommer ni överens om anställningsvillkoren.

  • Onboarding Din blivande chef planerar ett introduktionsprogram för din första tid på E.ON och håller kontakt med dig tills du börjar hos oss. När du har påbörjat din anställning bjuds du in till två dagars introduktion.