För dig som är installatör

Just nu är det många som vill ansluta sina solceller till elnätet. Oftast kan vi göra beräkningarna på ett par timmar efter att kunden signerat frekvenssvarsblanketten men kunden kan behöva vänta i två veckor på besked. Ibland behövs det ytterligare beräkningar för att kontrollera elnätets kvalitet. Det kan i så fall innebära cirka tolv veckors väntetid till. Det kan även behövas göra förstärkningar i elnätet för att kundens anläggning ska kunna anslutas.

Här kan du föranmäla, färdiganmäla och följa statusen på dina ärenden. Du hittar även förtydligande information och våra tekniska anvisningar.

Har du frågor om föranmälan eller inloggningsproblem är du välkommen att ringa kundservice på 0771-37 70 00.

Installatörs­support

Här kan du som installatör få hjälp med allmänna frågor kring anslutning, eller ombyggnad av befintlig anläggning samt tillfälliga anläggningar.

Kompisar på jobbet kollar på presentation

Installatörsträffen

Vi har samlat all information för dig som deltog på installatörsträffen.

Installatör installerar

Läs Bransch.nytt

Är du elinstallatör eller intresserad av ämnet? Läs Bransch.nytt och håll dig uppdaterad om det senaste i branschen.

Tekniska anvisningar

I våra tekniska anvisningar och tekniska villkor hittar du förtydligande kring gällande regelverk. 

Installatör

Förtydligande av viktiga områden i våra tekniska anvisningar

Din snabbguide för korrekta installationsmoment. 

Kundmätning

Kundmätning

Tänk på att inte placera utrustning på fel plats i mätarskåpet. Det får inte förekomma annan utrustning än vår elmätare samt inkommande kabel inom de röda områdena på skissen. Inom grönt område är det fritt fram att placera utrustning.

Plombering

Plombering

Auktoriserat elföretag har rätt att bryta vissa plomberingar av en kundanläggning om arbetet som ska utföras på anläggning kräver det. All brytning av plombering ska föranmälas till oss.

Grön och gul plomb: Får brytas.

Röd plomb: Får aldrig brytas.

Placering av serviscentral

Placering av servicecentral

Det är inte helt enkelt att placera en serviscentral i en byggnad. En serviscentral placeras på botten- eller i källarplan och i rum som angränsar mot yttervägg samt mot matande elnät. Tänk på att inkommande elledningar inte får byggas in. Dessa ska alltid vara tillgängliga.

Förläggning av kabelskyddsrör

Kabelskyddsrör

Kabelsskyddsrör förläggs enligt våra tekniska anvisningar och Svensk standard. Rördimensionen beror på vilken kabelarea vi ansluter med: I installationsmedgivandet finns de uppgifter du behöver.

Kabelskyddsröret avslutas i tomtgräns mot gatumark och 1,0 meter från husliv. Draggrop ska finnas i båda ändarna av rören. Draggrop ska vid var 30:e meter samt vid varje riktningsförändring. Kabelskyddsrör får inte vara förlagt i eller under byggnad eller genom kryputrymme (torpargrund eller kulvert).

Servissäkring och servisledningssäkring

Servicessäkring

Det är vanligt att olika säkringar förväxlas, speciellt servissäkringar och servisledningssäkringar. En servisledningssäkring sitter alltid i vår anläggning, exempelvis  i kabelskåp, stolpe eller nätstation. Vi väljer och dimensionerar storleken på servisledningssäkringen. 

En servissäkring används på anläggningar som har fler än en anläggning på samma anslutning. Den är ett överlastskydd för hela anläggningen. Utifrån denna säkring dimensioneras elnätet samt debitering av anslutningsavgift. Storleken på servissäkring ansvarar elektriker och projektör för.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du ett urval av de frågor som vi får in från dig som installatör.

Instruktions­filmer

Kom igång med vår nya föranmälan. Här hittar du instruktionsfilmer som visar de förändringar och förbättringar vi har gjort.

Händer på dator laddar ner tekniska anvisningar och tekniska villkor

Förenklad arbetsbegäran

När ett arbete ska göras i en kundanläggning som på något sätt påverkar E.ONs anläggning ska en arbetsbegäran skickas in till E.ON Energidistribution. Den hittar du i Projektnavet.

Gatubelysnings­ärenden

För dig som hanterar gatubelysnings­ärenden finns här råd och hjälp kring hur du anmäler olika typer av ändringar i gatubelysnings­anläggningar.