Bli leverantör

Ny leverantör

Vill du bli leverantör till E.ON ska du börja med registrera dig i vårt leverantörssystem Achilles Utilities NCE (tidigare Sellihca) så du kan delta i våra upphandlingar och lämna anbud. Detta är i vissa fall förknippat med en administrativ avgift.

CS-krav (Corporate Sustainability)

Alla våra leverantörer och deras underleverantörer ska uppfylla de principer som finns i vår policy och med tillämplig lagstiftning.

Etiska koden

En förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision är att vi uppträder i enlighet med vår etiska kod.

Miljökrav

Vi ställer generella miljökrav på våra leverantörer, samt vid behov produkt/tjänstespecifika krav.

Sekretessavtal

I vår relation till våra leverantörer upprättas oftast ett sekretessavtal.

Offentliga upphandlingar

Här finns information om offentliga upphandlingar på E.ON.