Det är viktigt att fakturorna som skickas till oss är korrekta för att de ska bearbetas och betalas i tid. Du kan som leverantör skicka en faktura till oss via PEPPOL-nätverket, som pdf-faktura eller pappersfaktura.

PEPPOL

Vi använder oss av PEPPOL-nätverket för att ta emot fakturor (format PEPPOL BIS Billing3)​. Just nu för E.ON Energidistribution och E.ON Värme. Fler bolag kommer efterhand.

Kontakta din samarbetspartner för e-fakturering för att se om du kan sända via PEPPOL-nätverket.​

Så här gör du första gången när du skickar via PEPPOL-nätverket

 • Skicka första fakturan via PEPPOL-nätverket​

 • Mejla lr@eon.se​ och skriv att du skickat fakturan

 • Vår leverantörsreskontra kontrollerar att fakturan är mottagen och att all data ser korrekt ut​

 • Vi skickar bekräftelse på att fakturan är mottagen och kan processas enligt normala rutiner. Om fakturan inte mottagits eller inte ser korrekt ut kommer vi felsöka.

 • Fakturor kan efter bekräftelse från oss skickas löpande.

Peppolid

 • E.ON Energidistribution AB 0007:5560706060
 • E.ON Värme Sverige AB 0007:5561461814

Pdf-faktura

Du kan skicka din faktura i pdf-format till vår e-postadress, eon.invoices@eon.se med undantag för:

Det är viktigt att endast en faktura skickas per e-postmeddelande.

Pappersfaktura

Vår fakturahantering är gemensam för alla våra bolag förutom för Solar Supply Sweden AB, AirSon Engineering AB, Coromatic AB, EMG Energimontage och Improbed AB.

Postadress för fakturor till E.ON

(Namn på E.ON-bolag)
Serial number 803007
R 308
106 53 Stockholm

AirSon Engineering AB
Metallgatan 33
262 72 Ängelholm

Coromatic AB
Ranhammarsvägen 20 c
168 67, Bromma

EMG Energimontage
Sternövägen 75
374 33 Karlshamn

Improbed AB
205 09 Malmö

Solar Supply Sweden AB
Sternövägen 75
374 33 Karlshamn

Våra bolag

 • AirSon Engineering AB, 559193-9235, info@airson.se
 • Coromatic AB, 556578-6414, invoice@coromatic.se
 • E.ON Biofor Sverige AB, 556462-9821
 • E.ON Energidistribution AB, 556070-6060, Peppolid: 0007:5560706060
 • E.ON Energilösningar AB, 556014-5889
 • E.ON Fastigheter Sverige AB, 556055-5970
 • E.ON Kundsupport Sverige AB, 556744-4301
 • E.ON Mälarkraft Värme AB, 556395-1127
 • E.ON Nord Sverige AB, 556537-0912
 • E.ON Nordic AB, 556468-1574
 • E.ON Sverige AB, 556006-8420
 • E.ON Värme Sverige AB, 556146-1814, Peppolid: 0007:5561461814
 • EMG Energimontage, 556951-8144, inbox.lev.981931@arkivplats.se
 • Improbed AB, 559039-0075,
 • Solar Supply Sweden AB, 556872-7464, inbox.lev.981931@arkivplats.se
 • Täby Fjärrvärme AB, 556989-0428

Byggmomsklassade E.ON-bolag

I de fall ni tillhandahåller en byggtjänst åt något av nedan E.ON byggklassade bolag ska fakturan innehålla:

 • 0% moms
 • Ert giltiga momsregistreringsnummer
 • Vårt momsregistreringsnummer
 • Texten:
  omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn gäller.

E.ON byggklassade bolag med tillhörande momsregistreringsnummer

 • AirSon Engineering AB 559193-9235, info@airson.se
 • Coromatic AB 556578-6414, invoice@coromatic.se
 • E.ON Energidistribution AB, 556070-6060, Peppolid: 0007:5560706060
 • E.ON Energilösningar AB, 556014-5889
 • E.ON Fastigheter Sverige AB, 556055-5970
 • E.ON Mälarkraft Värme AB, 556395-1127
 • E.ON Värme Sverige AB, 556146-1814, Peppolid: 0007:556146181
 • EMG Energimontage, 556951-8144, inbox.lev.981931@arkivplats.se
 • Improbed AB, 559039-0075,
 • Solar Supply Sweden AB 556872-7464,  inbox.lev.981931@arkivplats.se