E.ON Energidistribution

Tekniska bestämmelser

Här hittar du E.ON Energidistributions tekniska bestämmelser.

Planerade upphandlingar

Här kan du se E.ON Energidistributions planerade upphandlingar.

Ska du gräva nära ledning?

Få svar på var våra ledningar är placerade. Vid akut ledningsvisning (olycka/översvämning) ring 0771-88 00 22.

Trädfällning nära ledning

Ibland är elledningar i vägen när man ska fälla träd. Vi kan övervaka så att fällningen sker säkert.

Medarbetare blickar över fält

Obligatorisk säkerhetsutbildning

Utbildning via webben för att du ska få förståelse och bli medveten om vad som gäller när du utför arbete hos oss.