Exempel på vad vi köper in:    

 • Anläggningsutrustning till fjärrvärmeverk, inklusive underhållstjänster
 • Fastigheter, möbler och bevakning
 • Fordon och bränsle
 • Elnätsmaterial, elinstallationsmaterial, belysningsmaterial, VVS-material, järnhandelsmaterial och kabellogistik
 • IT-tjänster 
 • Låg- och högspänningskabel
 • Konsulttjänster exempelvis tekniska konsulttjänster
 • Markentreprenader och fjärrvärmerör
 • Marknadsföringstjänster
 • Elmätare i byggnader
 • Tankstationer för biogas
 • Tjänsteresor och reserelaterade aktiviteter som flyg, hotell, resebyråer, kreditkort 
 • Transformatorer

Bli leverantör till E.ON